Blått Kompetansesenter

Vi er et innovasjonsselskap i vekst som skaper resultater gjennom samarbeid.
Det handler om hav, mennesker, muligheter, kunnskapsmiljø og drømmer.
Det handler også om å gi næring til nye ideer, satse på ny teknologi og å finne bærekraftige løsninger.
Vi hjelper deg med å finne folk, utvikle nye løsninger og skaffe finansiering.

AKTUELT

meld deg på vårt nyhetsbrev her!

AKTIVITETER

VÅRE AKSJONÆRER: