Blå Innovasjoncamp 2022

Sammen med Guri Kunna videregående skole og Ungt Entreprenørskap Trøndelag, arrangerte vi ny gründercamp på Frøya. Hele én av ti tiendeklassinger fra Trøndelag deltok, i det som har blitt et svært så populært event! 

 

Dette er en camp der innovasjon og bærekraft står i fokus, og hvor aktuelle problemstillinger i akvakulturnæringen løses av ungdommen selv.  

 

Unge gründerspirer hadde på forhånd fått konkrete og aktuelle problemstillinger fra tre av øyregionens bedrifter – en utfordring de tok på alvor. I retur fikk bedriftene nytenkende, kostnadseffektive og gjennomførbare løsninger! 

Årets problemstillere 

Salmar, Lerøy Midt og Frøy

SalMar
Lerøy midt
Frøy Gruppen

Premiering 

Vinnere av Blå Innovasjonscamp 2022 får: 

 • Pengepremier av Sparebank 1 SMN Hitra & Frøya  
 • RIB-tur med Kystmuseet , visningstur på Lerøy-Midt og lunsj på Kafé Sjøsprøyt, Sandstad. Sponset av Hemne Sparebank, som også bisto med utstyr på fysisk camp. 

Hemne Sparebank
Sparebanken SMN1

Fysisk camp 2022

79 spesielt interesserte elever fra hele Trøndelag ble plukket ut for å delta på årets fysiske camp på Frøya. Ordfører i Frøya kommune, Kristin F. Strømskag, og rektor for Guri Kunna, Espen Arntsberg, dro i gang dagen med en varm velkomst til elevene.  

Dette fikk elevene være med på: 

 • Merdbyggingsaktiviteter og en reise gjennom historien av norsk oppdrett med Kystmuseet  
 • Rebusløp på Sistranda, organisert av elever på Guri Kunna vgs 
 • Gruppeaktiviteter med Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
 • Båttur til merdkanten med elever fra Guri Kunna vgs 
 • Underveis fikk elevene veiledning og hjelp til idémyldring, entreprenørprosess og pitching fra representanter fra industrien, Ungt Entreprenørskap, Blått Kompetansesenter og elever fra Guri Kunna vgs 
 • Ungdommen pitchet sine bidrag direkte til problemstillerne: Lerøy Midt, SalMar og Frøy 
 • Middag og prisutdeling på Hotell Frøya 

Her kan du lese mer om hva som skjedde på camp!

Vi gratulerer følgende vinnere av fysisk innovasjonscamp! 

Fillan skole vinner blå innovasjonscamp 2022

SalMar – Beste løsning - Fillan skole

Juryens begrunnelse: 

«Gruppen hadde kombinert sensorikk, robotikk og teknologi på en fortreffelig måte. Dette var en veldig kreativ løsning på vår problemstilling. De var realistisk og overbevisende. Løsningen benytter seg av eksisterende og fornybare energiressurser, i tillegg til å være skånsom for fisken. En sprek ide, og gruppen har helt rett; blått og grønt blir til noe SalMar kan like!» 

Lade skole vinner blå innovasjonscamp 2022

Salmar– Beste pitch – Lade skole 

Juryens begrunnelse: 

«Gruppa har en god presentasjon hvor det er tydelig at de har satt seg inn i alle aspekt ved problemstillingen. De appellerer til oss som bedrift ved å ha kjennskap til våre mål og ambisjoner. De presenterer en løsning og synliggjør hvordan den skal gi verdi til vårt selskap. De er engasjerende og inkluderer alle i gruppen på en god måte. De er troverdige og fikk oss til å tro på at de hadde det som skulle til for å løse vår utfordring.» 

Frøya undomsskole vinner blå innovasjonscamp 2022

Lerøy Midt – Beste løsning - Frøya ungdomsskole 

Juryens begrunnelse: 

«Vinnerbidraget har dyp forståelse for problemstillingen og overbeviste juryen med sitt engasjement og sin gode pitch. De har en løsning som er teknisk enkel å forstå og gjennomføre. Løsningsforslaget er kostnadsmessig lavt og ved første øyekast lønnsomt. De har lyktes med å vurdere miljømessige aspekter ved problemstillingen, og har forslag til etablering av prosesser som kan ivareta disse. Vi gratulerer med seieren!» 

vinner av blå innovasjonscamp Sverresborg og Ugla skole

Lerøy Midt – Beste pitch - Sverresborg og Ugla 

Juryens begrunnelse: 

«Sverresborg og Ugla stikker av med seieren på grunn av sitt sterke engasjement og formidling av løsning. De klarer å inkludere alle på gruppa, og har en godt planlagt pitch som er godt innenfor tidsrammen. I tillegg har de en spennende og kreativ løsning som fanger juryen.» 

Vinner blå innovasjonscamop Åsly skole

FRØY – Beste løsning - Åsly skole

Juryens begrunnelse: 

Det var vanskelig å plukke ut 1 vinner da vi ble presentert mange gode og til dels sammenfallende løsningsforslag. Vi måtte derfor vurdere ut fra hvor helhetlig løsningen var. Vinnerforslaget hadde tenkt både på løsninger for å redusere flater hvor biologisk materiale kan samle seg, samt på løsninger for å rengjøre vaskeroboten og redusere forbruket av vann og kjemikalier i forbindelse med renhold. Løsningen medfører en effektivisering av rengjøringsprosessen og vi anser den som gjennomførbar med små tilpasninger. Løsningen er bærekraftig og gruppen hadde en god pitch hvor alle gruppemedlemmene deltok aktivt.

vinner blå innovasjonscamp 2022 Støren ungdomsskole

FRØY – Beste pitch - Støren ungdomsskole

Juryens begrunnelse: 

En energisk gruppe med stort engasjement og tro på egen løsning. Alle i gruppa bidrar aktiv i pitchen og de har en god presentasjon av sin løsning innenfor gitte tidsramme, og de selger løsningen godt i forhold til både at den er nytenkende og gir merverdi for oss.

Digital camp 2022

Hele 700 elever fra hele Trøndelag ble plukket ut for å delta på årets digitale camp. Elevene jobbet i grupper på sine respektive skoler, og leverte sine løsninger i videoformat. Underveis fikk elevene hjelp til idémyldring, entreprenørprosess og pitching fra representanter fra industrien, Ungt Entreprenørskap og elever fra Guri Kunna vgs. Videoløsninger ble publisertYouTube, slik at juryen kunne gi sin vurdering. 

Vi gratulerer følgende vinnere av digital innovasjonscamp! 

SalMar – Første plass - Støren ungdomsskole

Team Earl Blue

Juryens begrunnelse: 

 • Unik vinkling 
 • Tar tak i roten på problemet og presenterer en nytenkende måte å drive oppdrett på 
 • Vi opplever løsningen som kreativ og fremoverlent 
 • Gruppen har ikke bare tenkt på hva som skal til når problemet oppstår, men også hvordan vi skal jobbe for at problemet ikke oppstår i utgangspunktet 
 • Løsningen fungerer i et sirkulærøkonomisk perspektiv 
 • Gruppen leverer en tydelig og god presentasjon 

Vi gratulerer Earl Blue fra Støren skole og deres løsning «teposen»

SalMar – Andre plass - Stadsbygd skole 

Team Relaksin

Juryens begrunnelse: 

 • Kul og kreativ løsning som imponerer oss 
 • Vi liker at dere også tenker forebyggende, og presenterer en vill konstruksjon som potensielt kan bidra til å minimere utslipp. 
 • Gruppen har laget en pitch med masse energi, og vi ble helt klart revet med 

SalMar – Tredje plass - Årlivoll skole   

Team Varemottak

Juryens begrunnelse: 

 • Høy grad av kreativitet 
 • Fleksibel løsning som kan løse flere problem og betjene flere anlegg 
 • God redegjørelse for videre planer for oppsamlet avfall 
 • Teamet presenterer løsningen godt 

Lerøy Midt – Første plass - Årlivoll  

Team Behold Fæsken

Juryens begrunnelse: 

«Teamet presenterer en gjennomtenkt, kreativ og god løsning, samtidig som de tenker på miljø og bærekraft. Vi er imponerte over innsatsen teamet har lagt i produktutviklingen, noe som også ble avgjørende for at Behold Fæsken stikker av med seieren.»  

Lerøy Midt – Andre plass - Støren ungdomsskole  

Team Tang Kråkebolle

Juryens begrunnelse: 

«Andreplassen går til Støren ungdomsskole, team Tang Kråkebolle. Ideen er nytenkende, og elevene fremstår engasjert og overbevisende med ideen sin. De har gjort beregninger, og tatt høyde for at smelting kan forekomme, og løst dette også.»   

Lerøy Midt – Tredje plass - Støren ungdomsskole  

Team Laksebil

Juryens begrunnelse: 

«Tredjeplassen går til Støren ungdomsskole, team Laksebil. De kommer med en god og realistisk idé og når derfor til pallplassering.» 

FRØY – Første plass - Rindal skole 

Team Stealth brusher

FRØY – Andre plass - Skaun ungdomsskole 

Team Robotskyll

FRØY – Tredje plass - Lensvik skole 

Team GameChanger

Gjennomført i samarbeid med:

Erasmus+
Bridges aquaculture intitiative
Ungt Entreprenørskap
Guri Kunna