Trykk tanken

ET PROGRAM FOR GODE IDEER!

Har du en forretningsidé, et utviklingsprosjekt, en uløst problemstilling eller en tanke om noe som kan løses på en bedre måte?

CoFounder, Blått Kompetansesenter, MoreFish, InnovArena og Havbruksparken Midt-Norge gjennomfører akseleratorprogrammet KLP Trykktanken Hav. Nå er vi på jakt etter forretningsmuligheter tilknyttet blå industri – fra produksjon av yngel, til servering på matfatet!

Her får du en unik mulighet til å sette fart og retning på din idé! Et tverrfaglig team jobber sammen for å løfte forretningsideen ett steg videre mot realisering.

Dette kan være gjennom:

  • Behovs- og markedsavklaring
  • Kundemøter og etablering av nye pilotkunder
  • Teknologiavklaring
  • Økonomi og lønnsomhetvurderinger
  • Forretningsmodell og strategi
  • IPR

I tillegg kobles relevante kunder, samarbeidspartnere og mulige investorer inn i prosessen. Teamet som settes sammen består av gründere/idéhaver, erfarne forretningsutviklere og fagpersoner fra f.eks. SINTEF, og gjerne en kunde eller mulig samarbeidspartner.

Programmet er egnet for ideer med utspring fra eksisterende virksomhet, gründerideer, FoU-prosjekter og ideer basert på et identifisert behov/problem. Ideen kan være helt i tidlig fase, eller mer modent – KLP Trykktanken vil uansett ta det ett steg videre.

Det koster ingenting å delta, og du sitter igjen med fullt eierskap til ideen og forretningsplanen – og ingen forpliktelser etter programmet.

Søknadsskjema finner du her!

Frist for å søke: 21. februar

CoFounder og KLP Trykktanken

CoFounder er et Trondheimsbasert investeringsselskap med fokus på teknologibaserte forretningsmuligheter. KLP Trykktanken er CoFounder sitt konsept for effektiv utvikling av attraktive investeringsmuligheter. De jobber gjerne operativt i selskapene de investerer i, og har bygget over tretti vellykkede teknologibedrifter. Du kan lære mer om CoFounder her.

En felles satsing mot innovasjoner, gründerskap og spin-off

«Blå samhandlingsarena» har som mål å utvikle og styrke innovasjonssamarbeidet mellom regionene i Trøndelag. Blått Kompetansesenter (Frøya/Trondheim), Morefish (Trondheim), InnovArena (Rørvik) og Havbruksparken Midt-Norge (Flatanger) koordinerer en samlet satsing for å oppnå positive synergier, økt innovasjon og vekstkraft i fylkeskommunens blå næringer. Prosjektet er støttet av Trøndelag fylkeskommune.

Kristin Haanshus fra Havbruksparken Midt-Norge – Andrea Nogva fra InnovArena – Benedicte Brubakken og Søvi Nordin fra Blått Kompetansesenter – Ragnhild Inderberg Vestrum fra MoreFish. Foto: LYKT foto & film.

I KLP Trykktanken Hav kommer du ett steg nærmere realisering av din idé.