Titran
Støtte

Ny mulighet for å søke koronastøtte!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt Frøya kommune kr. 544.000. Dette er midler som skal fordeles til lokale aktører, og som raskt skal kunne hjelpe virksomheter som ble særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og nedstengning.

Bedrifter som har lidd tap på grunn av koronarestriksjoner, kan søke – bransjer som dette prioriteres:

 • Overnattingsbedrifter, herunder hoteller.
 • Serveringsvirksomheter, herunder restauranter og barer med godkjent skjenkebevilling.
 • Arrangement.
 • Tilsvarende virksomheter.

Søknadsfrist: 20. mars 2022

Søk støtte her

Et samarbeid mellom:

Frøya Næringsforum

Frøy Kommune logo

Blått Kompetansesenter lgo

Logo Næringshagen Hitra og Frøya

Vilkår

 • Maks 75 % av merutgifter pga koronatiltak støttes. Merutgifter kan være smitteverntiltak eller faste uunngåelige utgifter.
 • Det gis støtte til maks 75 % av tapt omsetning.
 • Antall bedrifter som kan motta tilskudd og deres samlede rapporterte omsetningstap, fastlegges.
  Ut fra tilgjengelig ramme beregnes hvor stor prosentvis andel av tapet som kan dekkes. Hver
  enkelt bedrift får med andre ord dekket en forholdsmessig lik andel av sitt tap.
 • Søknader behandles, og tilskuddsbeløp vedtas i formannskapet 05. april 2022.

Krav til søker:

 • Du søker via Regionalforvaltning.no.
 • Alle opplysninger/vedlegg må bekreftes av regnskapsfører eller revisor.
 • Du må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Frøya kommune.
 • Du må ha fast ansatte. Enkeltpersonforetak hvor minimum én ansatt har jobben som sin hovedinntektskilde, kan søke.
 • Du må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp etter 1. januar 2019 kan tildeles tilskudd på inntil kr 50.000, etter skjønnsmessig vurdering.
 • Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt kunne dokumentere ved referat fra styremøte eller revisor/regnskapsbyrå at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital.
 • Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
 • Bedriften må ha et omsetningstap på minimum 20% i perioden, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Kompensasjonsmidler for regnskapsåret 2021 skal inngå i omsetningstallet for 2021.
 • Bedriften må beskrive kort (ca en halv A4 side) hvordan koronapandemien har ført til redusert omsetning.
 • Du må oppgi om virksomheten er del av et større konsern. Om så er tilfelle, må bedriften i tillegg oppgi samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon). Dette for å unngå dobbelt kompensasjon.
 • Du må oppgi alle offentlige tilskudd som bedriften har mottatt i regnskapsåret 2019, 2020 og 2021.

Marthe Roel Løken

Kontaktperson:

Har du spørsmål om søknadsprosess?

Usikker på om du kan søke?

Vi hjelper deg! Ta kontakt med Marthe Roel Løken, forretningsutvikler hos Blått Kompetansesenter.

Telefon: 934 51 502

E-post: marthe@bksnorge.no