Pionerer og innovatører i næringsliv, forskning og utdanning

- Hvor skal vi, og hva skal vi få til sammen?

Det er for niende år på rad at den velkjente Brohodekonferansen arrangeres på Frøya. Konferansen kom i gang etter at Guri Kunna videregående skole, næringslivet og NTNU ble enige om å satse mer på å koble næringsliv med utdanningsløp, både på universitetsnivå og videregående nivå. I år har NTNUs rektor Anne Borg personlig invitert toppledere og forskere til et møte om forskning og innovasjon for framtidas havbruk. Blått Kompetansesenter er lokalt vertskap for møtet. Vel femti personer er påmeldt.

Den norske havbruksnæringa har bidratt til å utvikle nye kandidater og skapt banebrytende forskning innen mange fagområder på NTNU. Brohodesamarbeidet er snart ti år og er blitt en samhandlingsmodell som andre miljø ser til og vil lære av.

Vi spør: Er næringsliv og universitetsmiljø klare for å satse enda mer offensivt de neste ti årene? Er akademia rustet til å hjelpe med de radikale endringene havnæringene står overfor? Hva kan vi bygge på av kunnskap fra andre bransjer, og hvor går veien videre?

Program

Del 1: Verden sett fra Trøndelagskysten (17.00-17.50)

Velkommen ved Siri Granum Carson, direktør NTNU Oceans og Benedicte Brubakken, daglig leder Blått Kompetansesenter AS

Et internasjonalt universitet for ei verdensledende sjømatklynge – hvordan blir vi hverandres viktigste konkurransefortrinn? Oppspill ved Anne Borg, rektor NTNU

Neste generasjon havbruk – slik satser vi på forsknings- og utdanningssamarbeid for framtida Oppspill v/Olav Andreas Ervik, adm dir Salmar Aker Ocean

Smartere, raskere, billigere og mer bærekraftig – her er de viktigste løsningene vi ser etter

Oppspill v/Olaf Skjærvik ny regiondirektør Region Midt, MOWI

Kompetanse som konkurransefortrinn – med og uten NTNU Oppspill v/Anders Gåsø, konserndirektør Frøy ASA

Del 2: Visjon: Langsiktige samarbeid som lønner seg (18.00-18.30)

Fra studentoppgave til milliardbesparelser – Slik har NTNU og SINTEF bidratt til å bygge Equinor. Ved Tor Ulleberg, Chief Advisor Innovation, Equinor

Fra nice to know til need to know – og hvordan kapitalisere på forskningsbasert innovasjon? Ved Asgeir Sørensen, direktør AMOS, NTNU

Ocean Space Center og Fjordlab – for næringslivet, sammen med NTNU

Ved Vegard Johansen adm dir SINTEF Ocean

Del 3: Veikart for framtida – felles ambisjoner og ønsker (18.30-19.30)

Rundbordsdiskusjoner med ordstyrere fra næringsliv og forskning

Konklusjoner og veien videre

Etter møtet arrangeres Havets festbord med middag, underholdning og prisutdeling. For nytt i år er Emmy-prisen, inspirert av foregangskvinnen og Norges fremste mikrobiolog, Dr. Emmy Egidius (født 1929). Sammen med Frøya Næringsforum ønsker vi å hedre unge arbeidere i havbruksnæringa for deres innsats.

Hold deg oppdatert!

Hold deg orientert om viktige møteplasser, enten du er elev på videregående, student, forsker, har jobb innen havbruk – eller om du rett og slett bare er hekta på havbruk!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!