Mausund Feltstasjon Blått Kompetansesenter

Bærekraftig turisme i Frøyas øygruppe

Mausund Feltstasjon arrangerte nylig Technical Workshop sammen med tre andre øygrupper i Europa. Sammen med lokale og sentrale samarbeidsaktører samlet de seg for å definere utfordringer og muligheter ved turisme, og for å foreslå tiltak for gjennomføring.

Fra venstre: Odd Arne Arnesen (Mausund Feltstasjon), Sølvi B. Nordin (Blått Kompetansesenter), Kristin Strømskag (ordfører Frøya kommune), Angela Cott (National Trust i Brownsea), Martha Ferretti (SMILO) og Hilde Ervik (Mausund Feltstasjon).

Sammen med Frøyas ordfører, Kristin Stømskag, var vi invitert for å presentere to relevante samarbeidsprosjekter vi har gående med kommunen; et forprosjekt for en framtidsrettet og bærekraftig reiselivsstrategi, og et prosjekt som skal bidra til å finne en god løsning for kommunens ønske om naturformidling, opplevelser og vern i Froan – og Øyrekka generelt. Temaet klimaendringer og forurensning – og besøk på Mausund Feltstasjon, gjør alltid sterkt inntrykk, men nettopp derfor er det viktig at problematikken løftes fram, igjen og igjen. Vi takker for en svært interessant dag med mange gode presentasjoner og nyttige diskusjoner.

Martha Ferrretti, leder av Small Islands Organisation – SMILO – introduserte oss for ulike prosjekter hun og hennes team jobber med, verden over. Målet er å dempe virkninger forårsaket av menneskelige aktiviteter og utvikling, samtidig som de fremmer innovasjon på øyer som gagner lokalbefolkning og miljø. – Vi fokuserer på bærekraftige løsninger innen vann og sanitær, avfall, energi, biologisk mangfold, landskap og kulturarv, forteller hun.

Odd Arne Arnesen, daglig leder for vertskapet, Mausund Feltstasjon gir sine gjester et innblikk i hva Mausund har av turistopplevelser. – Mye har skjedd de siste årene, og heldigvis kommer ikke turistene bare i juli, slik tilfellet var for noen år tilbake – sesongen utvider seg fra år til år. Vi ønsker turister velkomne, men utviklingen har opplagt noen store utfordringer, sier han – noe som også understrekes av Bernt-Erik Sæther, populasjonsøkolog og professor ved Institutt for biologi NTNU.

– Sjøfugler verden over er sterkt påvirket av klimaendringene, forteller Bernt-Erik Sæther, som også er leder for Centre for Biodiversity Dynamics (CBD). Vi vet ikke hva som skjer med artsmangfoldet i Froan og hvilke faktorer som påvirker det, for det har ikke blitt forsket på de siste årene, sier han alvorlig. Norge er gode på å verne, men prioriterer ikke ressurser til å følge opp verneområdene.

Mausund Feltstasjon har de siste årene jobbet med å rense opp marint avfall i Froan, Øyrekka og andre steder i Trøndelag. – Vi rydder ikke bare på overflaten, forteller Odd-Arne. Under et tynt lag med gress, graver vi opp enorme mengder med gammelt plastavfall, også i Froan verneområde.