Vår, TEKSET og tid for stevnemøter!

Vårens studentarrangement ble et godt sted å vise seg frem - for bedrifter så vel som studenter.

TEKSET 4. – 5. mai 2022

TEKSET (Sintef Ocean) er en innovasjonsarena for settefisknæringen. Årets konferanse handlet om biologiske og teknologiske utfordringer og løsninger for norsk smoltproduksjon. Et eget studentevent koblet til Ocean Week 2022, sørget for et godt treffpunkt mellom tyve studenter og ti bedrifter fra akvakulturnæringen.

Prosjektleder Brohode Havbruk 2050, Alexandra Neyts.

– Havbruksnæringa må bli mer synlige mot oss studenter!

Studenter og bedrifter ble kjent med masteroppgaven «Wasteless prosjektet» til NTNU studentene Lisa Rønning og Johan Edvard Iversen.

– Det er jo først og fremst for å høre fra næringa hva de ønsker seg av oss studenter, som er grunnen til at vi deltar på eventer som dette. Samtidig var jeg og Johan invitert hit for å holde en presentasjon om hva vi gjør, og da har jo vi noen budskap til næringa også, forteller Lisa Rønning. Masterstudentene kom med et klart ønske til havbruksnæringa om å være mer synlige i NTNU-miljøet.

Mange bedrifter viser seg frem for studentene som gjesteforelesere eller ved å være til stede på karrieredager. Men det er fortsatt ikke så mange aktører fra akvakultursektoren å se.

Lisa Rønning, Johan Edvard Iversen og Yngve Lystad fra Pure Salmon Kaldnes.

Maskiningeniørstudentene Jens Nygaard og Magnus Gjerstad presenterte sin bacheloroppgave under TEKSET, og ble også med på speeddating. Her sammen med Tom Frode Theigmann (HR) i Fiizk.

– Det er viktig for FiiZK å være synlige for studentene på en positiv måte, vise oss fram som en attraktiv arbeidsgiver, sier Tom Frode Teigmann. Vi ønsker å ansette mange kunnskapsrike, engasjerte og motiverte unge mennesker i fremtiden.  – Kanskje én av deltakerne her blir en ansatt hos oss i framtida?

– Det er overraskende masse her som er relevant for oss. Det meste av det biologene kommer opp med av nye løsninger, trengs det utstyr til for å gjennomføre. Og det er litt der vi maskiningeniører kommer inn, forklarer Magnus Gjerstad.

– Speeddating er en fin måte å få snakket godt med næringen, så det er verdifullt for oss å delta på arrangementer som dette. Det er et veldig godt samarbeid mellom NTNU og næringslivet. Hvis man virkelig vil, kan man klare å møte nye folk, utvide nettverket – og møte andre studenter, selvfølgelig, forteller Jens Nygaard. – Vi er veldig fornøyde!

We´re hiring!

– Følg med på hjemmesiden vår. Vi lyser ut mange stillinger i nær framtid, annonserer Bart Kriens i Norconsult under stevnemøtet. Her sammen med Lea Risnes og Haakon Arthur Pedersen, begge studenter ved NTNU Ocean Resources. Og han var ikke alene om å snakke til studentene om ansettelser – samtlige bedrifter formidlet behov for flere folk og mer kompetanse.

Traineeordning

Traineekoordinator i Blått Kompetansesenter (Trainee Trøndelag), Thomas Gjedebo, hjelper medlemsbedrifter med å fylle sitt kompetansebehov. – Vi rekrutterer nyutdannede for bedrifter i hele regionen, og har en sterk tilknytning til øyriket og akvakulturen. Å møte folk ansikt til ansikt er uten tvil den beste og mest hyggelige måten å spre budskap om jobbmuligheter. Møteplasser som dette er gull verdt for oss alle!