Yrkes- og utdanningsmessa 2023


Guri Kunna

Din viktigste møteplass for å sikre tilgang til god arbeidskraft i åra som kommer. Travel? Vel, dette bør du uansett investere tid i!

Det viktige valget våren 2023
Ungdom i tiendeklasse og på VG1 skal ta et viktig valg. Skole, foreldre og venner er viktige påvirkere for hva ungdommen velger. Gode rollemodeller som allerede har gått opp stien, er minst like viktige. Derfor; vis fram hvem dere er – fortell hva dere gjør!

Messa vil ha fokus på aktiviteter, og vi ønsker at bedriftene tar med seg arbeidsoppgaver og aktiviteter for å la ungdommen prøve seg frem – gi dem en smak av deres arbeidshverdag. Enten det er snekring, labtesting, sveising, måling av blodtrykk, hårstyling, boring av tenner m.m. Målet er at elevene skal få prøvd seg på det meste.

Det blir åpen messe fra kl. 15:00 til 18:00. Her ønsker vi foreldre, foresatte og jobbsøkere velkommen.

19. januar 2023 – Hitrahallen kl. 09.00 – 18.00

Priser og påmelding

Påmeldingsfrist 15. desember

Priser for deltakelse på årets messe er satt ut ifra størrelse på bedriften. Dette gjør vi for å stimulere til at alle kan delta.

Bedrift over 50 ansatte kr. 6.000,-  |  Bedrift med 11 til 50 ansatte kr. 4.000,-  |  Bedrift med 10 eller færre ansatte kr. 1.500,-

Meld deg på messa

Infomøte

13. desember arrangerer vi digitalt informasjonsmøte. Her går vi igjennom konseptet for årets messe, og du får tips og råd om hva du kan ha med på stand.

Bli med på infomøte nå!

Ønsker du mer informasjon
rundt påmelding og gjennomføring, kontakt:

Kjersti Jakobsen

Telefon: 904 76 003

E-post: kjersti@bksnorge.no

Husk påmeldingsfrist 15. desember!

Erasmus+
Bridges Vacational