Vinnerne Blå Innovasjoncamp 2021

Magneter for HMS - tørris for logistikk

Tiendeklassinger som forskere og rådgivere for børsnoterte selskap!

Under Blå Innovasjonscamp tidligere i høst, fikk Hitra og Frøya besøk av inspirerende ungdom fra Trøndelag – et besøk som neimen ikke går i glemmeboka! Unge gründerspirer hadde på forhånd fått konkrete og aktuelle problemstillinger fra tre av øyregionens bedrifter – en utfordring de tok på alvor. I retur fikk bedriftene nytenkende, kostnadseffektive og gjennomførbare løsninger – ikke rart de lot seg begeistre!

Ungdom kunne delta både fysisk og digitalt under Blå Innovasjonscamp, og til sammen engasjerte campen nærmere 500 tiendeklassinger. Under fysisk camp ble det kåret «Beste pitch» og «Beste løsningsforslag» for hver bedrifts problemstilling. Under digital camp- som gikk på samme dag som fysisk camp- ble det kåret en første, andre og tredje plass for beste løsning for de samme problemstillingene. Juryen besto av Vilde Samdal og Liv Kaia Eriksson fra Lerøy, Nina Larsen og Linn Holmen fra Frøy og Atle Wærøy og Silje Bogø fra SalMar.

Årets Problemstillinger

Fra ungdommen til Lerøy, Frøy og SalMar – her ser du årets problemstillinger, både for fysisk og digital camp, inkludert vinnerløsningene og juryens begrunnelser for disse fra fysisk camp:

Bli bedre kjent med gründerheltenes vinnerforslag her!


Fysisk camp


LERØY

GRUPPE 8 – Beste løsning - Fillan undomsskole

Gruppa kom opp med ideen om å ha renner i gulvet dekket av et gitter. Gitteret ville da fungere som det nye gulvet, med pallene stablet oppå. Slik vil vannet fra pallene samles opp, og en unngår at vann renner ut på veien. Her skal det også være en mulighet for å varme opp smeltevannet, slik at Lerøys sjåfører kan kondensere vannet når de befinner seg utenfor tettstrøk og trafikk. Behovet for å tømme oppsamlingstanken vil da bli redusert.

LERØY

GRUPPE 21 – Beste Pitch - Sunnland ungdomsskole

Gruppa kom frem til et løsningsforslag som gikk ut på å bruke tørris for å kjøle ned kassene. Tørrisen skal være i plater på utsiden av pallene. Det settes én plate tørris per pallrekke, vekselsvis på høyre og venstre side for å oppnå en jevn nedkjølingseffekt.

FRØY

GRUPPE 19 – Beste løsning - Frøya ungdomsskole

Frøyaungdommen har kalt sin løsning for «D-Spray». Her legges vaskeren i et kar eller en tank fylt med Virocid. Etter 30 minutter er det tid for spyling – vann blandet med avfetting. Løsningen innebærer også utvikling av et bevegelig hode på høytrykkspyler, med dyse for å komme til på vanskelige steder. Alle i gruppa bidro aktivt med pitchen, og de hadde stor tro på sitt gründerkonsept.

Frøys vurdering: Løsningen har absolutt et potensiale, og løsningen er – med noe videre utvikling – mulig å realisere.  

FRØY

GRUPPE 15 – Beste pitch - Rosenborg skole

Byungdommen fra Rosenborg skole har kalt sin vinnerløsning for «Aquaclean/Aquades». Dette er en videreutvikling av utstyr som allerede finnes på markedet. Her samles alle kabler i strømper, og overganger tettes med silikon – dette for å unngå groper og spor hvor skitt og mikroorganismer samles. Vaskeren rengjøres ved hjelp av et syrebad med en godkjent syre. Robotens propeller brukes for å sirkulere syra rundt i alle rom.

Frøys vurdering: Alle i gruppen bidrog aktivt og bra. Se ellers Ninas begrunnelse for hva som gjorde at de fikk prisen for beste pitch.

SALMAR

GRUPPE 4 – Beste pitch - Lade skole

Hva med å feste magneter på båt, flåte og merd? Dette mener ungdommer fra Lade skole kan bedre sikkerheten ved ferdsel på lokalitet. Magnetene kan bevege seg med bølgene. Gruppa har sett på kostnader, og de har funnet et materiale som er sjøvannsbestandig.

Slagord: Supermagnet.

SALMAR

GRUPPE 7 – Beste løsning - Grøtte skole

Lek med ordspill i slagord, men også en vinnerløsning fra ungdommen fra Grøtte skole. I likhet med gruppa fra Lade, har også denne gjengen tenkt på bruk av magneter i sitt konsept. Magneter som aktiveres og deaktiveres med en knapp. Gangbane mot merd festes med haker eller pigger. De har tenkt ut en flerbruksløsning av landgang integrert i båten. Landgangen fungerer som båtrekke under transport.

Slagord: Trygg overgang på gang!


Digital camp


LERØY

GRUPPE 1 – 1. Plass - Lundamo undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa kom raskt til poenget og stiller med en kreativ og gjennomtenkt løsning – en løsning som er gjennomførbar. Alle bidrar like mye, og alle stiller med gode argumenter for sin løsning. De fremhever løsningen og verdien av dette.

LERØY

GRUPPE 7 – 2. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa har stort engasjement og stor tro på sitt konsept. De har god argumentasjon og en underholdene pitch. Løsningen er gjennomførbar uten store endringer på eksisterende laksetrailere.

LERØY

GRUPPE 14 – 3. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Tiendeklassingene har en spennende pitch som fanger oppmerksomhet. De argumenterer godt for sitt løsning, og har klokketro på sin gründeridé. Store deler av løsningen er realiserbar, og den løser bedriftens problemstilling.

FRØY

GRUPPE 27 – 1. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa har forbedret eksisterende design på en gjennomtenkt, kreativ og nytenkende måte. Løsningen har en verdi, og den er gjennomførbar. Med noe videreutvikling vil den kunne løse flere av de utfordringene dagens design gir. Alle i gruppa er aktive i fremføringen, og de har gode forklaringer og stor tro på sitt løsning.

FRØY

GRUPPE 13 – 2. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa presenterer en løsning som er kreativ og innovativ – en løsning som vil være gjennomførbar med små justeringer. Alle i gruppa er aktive i fremføringen, og de er entusiastiske og engasjerte i forhold til egen løsning.

FRØY

GRUPPE 84 – 3. Plass - Støren undgomsskole

Juryens begrunnelse: Vi har valgt å dele tredjeplassen på to av gruppene. Dette fordi begge gruppene har tenkt utenfor boksen, samtidig som dem på hver sin måte har løst deler av bedriftens utfordringene opp mot renhold av vaskerobot. Gruppene gir gode presentasjoner, og alle bidrar under fremføring.

GRUPPE 40 – 3. Plass - Årivoll skole

Juryens begrunnelse: Vi har valgt å dele tredjeplassen på to av gruppene. Dette fordi begge gruppene har tenkt utenfor boksen, samtidig som dem på hver sin måte har løst deler av bedriftens utfordringene opp mot renhold av vaskerobot. Gruppene gir gode presentasjoner, og alle bidrar under fremføring.

SALMAR

GRUPPE 119 – 1. Plass - Skaun undomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa fremfører en pitch hvor løsningen blir forklart tydelig, både muntlig og visuelt. De har tenkt på flere aspekter som gjør at vi som sluttkunde blir overbevist. Løsningen er enkel, nytenkende, samtidig som den er realiserbar med bruk av eksisterende tekniske elementer. Vi ser derfor på løsningen som meget kostnadseffektiv, og vi tror den er gjennomførbar. Gruppe 119 fra Skaun. med produktet «Sikkerhetsstang», er vinneren. Vi gratulerer!

SALMAR

GRUPPE 113 – 2. Plass - Skaun undomsskole

Juryens begrunnelse: En meget god presentasjon. Gruppa bruker et eksisterende produkt og integrerer dette inn i båt. Tydelig i sitt budskap, og en god visuell fremføring. Løsningen er kostnadseffektiv med sin enkelhet og materialbruk. Vi tror løsningen er gjennomførbar. Gruppe nr. 103 fra Skaun, med produktet «Rampe», er en god nummer to!

SALMAR

GRUPPE 46 – 3. Plass - Lundamo undomsskole

Juryens begrunnelse: En god presentasjon med aktive deltakere. Har med miljøaspektet i sine løsninger. Gangbane for flåte og kai, samt en fleksitunell for merder. Innovative løsninger og god argumentasjon. Gruppe 46 fra Lundamo, med produktene «Kajas bru og tunell», er vårt valg til en god tredje plass!

Erasmus+
Bridges Inovation