Guri Kunna

Velkommen til YOU

Yrkes- og utdanningsmessa 2023


Guri Kunna

Din viktigste møteplass for å sikre tilgang til god arbeidskraft i åra som kommer. Travel? Vel, dette bør du uansett investere tid i!

Det viktige valget våren 2023
Ungdom i tiendeklasse og på VG1 skal ta et viktig valg. Skole, foreldre og venner er viktige påvirkere for hva ungdommen velger. Gode rollemodeller som allerede har gått opp stien, er minst like viktige. Derfor; vis fram hvem dere er – fortell hva dere gjør!

Messa vil ha fokus på aktiviteter, og vi ønsker at bedriftene tar med seg arbeidsoppgaver og aktiviteter for å la ungdommen prøve seg frem – gi dem en smak av deres arbeidshverdag. Enten det er snekring, labtesting, sveising, måling av blodtrykk, hårstyling, boring av tenner m.m. Målet er at elevene skal få prøvd seg på det meste.

Det blir åpen messe fra kl. 15:00 til 18:00. Her ønsker vi foreldre, foresatte og jobbsøkere velkommen.

19. januar 2023 – Hitrahallen kl. 09.00 – 18.00

Priser og påmelding

Påmeldingsfrist 15. desember

Priser for deltakelse på årets messe er satt ut ifra størrelse på bedriften. Dette gjør vi for å stimulere til at alle kan delta.

Bedrift over 50 ansatte kr. 6.000,-  |  Bedrift med 11 til 50 ansatte kr. 4.000,-  |  Bedrift med 10 eller færre ansatte kr. 1.500,-

Meld deg på messa

Infomøte

13. desember arrangerer vi digitalt informasjonsmøte. Her går vi igjennom konseptet for årets messe, og du får tips og råd om hva du kan ha med på stand.

Bli med på infomøte nå!

Ønsker du mer informasjon
rundt påmelding og gjennomføring, kontakt:

Kjersti Jakobsen

Telefon: 904 76 003

E-post: kjersti@bksnorge.no

Husk påmeldingsfrist 15. desember!

Erasmus+
Bridges Vacational

Blå innovasjonscamp 2022

Blå Innovasjoncamp 2022

Sammen med Guri Kunna videregående skole og Ungt Entreprenørskap Trøndelag, arrangerte vi ny gründercamp på Frøya. Hele én av ti tiendeklassinger fra Trøndelag deltok, i det som har blitt et svært så populært event! 

 

Dette er en camp der innovasjon og bærekraft står i fokus, og hvor aktuelle problemstillinger i akvakulturnæringen løses av ungdommen selv.  

 

Unge gründerspirer hadde på forhånd fått konkrete og aktuelle problemstillinger fra tre av øyregionens bedrifter – en utfordring de tok på alvor. I retur fikk bedriftene nytenkende, kostnadseffektive og gjennomførbare løsninger! 

Årets problemstillere 

Salmar, Lerøy Midt og Frøy

SalMar
Lerøy midt
Frøy Gruppen

Premiering 

Vinnere av Blå Innovasjonscamp 2022 får: 

 • Pengepremier av Sparebank 1 SMN Hitra & Frøya  
 • RIB-tur med Kystmuseet , visningstur på Lerøy-Midt og lunsj på Kafé Sjøsprøyt, Sandstad. Sponset av Hemne Sparebank, som også bisto med utstyr på fysisk camp. 

Hemne Sparebank
Sparebanken SMN1

Fysisk camp 2022

79 spesielt interesserte elever fra hele Trøndelag ble plukket ut for å delta på årets fysiske camp på Frøya. Ordfører i Frøya kommune, Kristin F. Strømskag, og rektor for Guri Kunna, Espen Arntsberg, dro i gang dagen med en varm velkomst til elevene.  

Dette fikk elevene være med på: 

 • Merdbyggingsaktiviteter og en reise gjennom historien av norsk oppdrett med Kystmuseet  
 • Rebusløp på Sistranda, organisert av elever på Guri Kunna vgs 
 • Gruppeaktiviteter med Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
 • Båttur til merdkanten med elever fra Guri Kunna vgs 
 • Underveis fikk elevene veiledning og hjelp til idémyldring, entreprenørprosess og pitching fra representanter fra industrien, Ungt Entreprenørskap, Blått Kompetansesenter og elever fra Guri Kunna vgs 
 • Ungdommen pitchet sine bidrag direkte til problemstillerne: Lerøy Midt, SalMar og Frøy 
 • Middag og prisutdeling på Hotell Frøya 

Her kan du lese mer om hva som skjedde på camp!

Vi gratulerer følgende vinnere av fysisk innovasjonscamp! 

Fillan skole vinner blå innovasjonscamp 2022

SalMar – Beste løsning - Fillan skole

Juryens begrunnelse: 

«Gruppen hadde kombinert sensorikk, robotikk og teknologi på en fortreffelig måte. Dette var en veldig kreativ løsning på vår problemstilling. De var realistisk og overbevisende. Løsningen benytter seg av eksisterende og fornybare energiressurser, i tillegg til å være skånsom for fisken. En sprek ide, og gruppen har helt rett; blått og grønt blir til noe SalMar kan like!» 

Lade skole vinner blå innovasjonscamp 2022

Salmar– Beste pitch – Lade skole 

Juryens begrunnelse: 

«Gruppa har en god presentasjon hvor det er tydelig at de har satt seg inn i alle aspekt ved problemstillingen. De appellerer til oss som bedrift ved å ha kjennskap til våre mål og ambisjoner. De presenterer en løsning og synliggjør hvordan den skal gi verdi til vårt selskap. De er engasjerende og inkluderer alle i gruppen på en god måte. De er troverdige og fikk oss til å tro på at de hadde det som skulle til for å løse vår utfordring.» 

Frøya undomsskole vinner blå innovasjonscamp 2022

Lerøy Midt – Beste løsning - Frøya ungdomsskole 

Juryens begrunnelse: 

«Vinnerbidraget har dyp forståelse for problemstillingen og overbeviste juryen med sitt engasjement og sin gode pitch. De har en løsning som er teknisk enkel å forstå og gjennomføre. Løsningsforslaget er kostnadsmessig lavt og ved første øyekast lønnsomt. De har lyktes med å vurdere miljømessige aspekter ved problemstillingen, og har forslag til etablering av prosesser som kan ivareta disse. Vi gratulerer med seieren!» 

vinner av blå innovasjonscamp Sverresborg og Ugla skole

Lerøy Midt – Beste pitch - Sverresborg og Ugla 

Juryens begrunnelse: 

«Sverresborg og Ugla stikker av med seieren på grunn av sitt sterke engasjement og formidling av løsning. De klarer å inkludere alle på gruppa, og har en godt planlagt pitch som er godt innenfor tidsrammen. I tillegg har de en spennende og kreativ løsning som fanger juryen.» 

Vinner blå innovasjonscamop Åsly skole

FRØY – Beste løsning - Åsly skole

Juryens begrunnelse: 

Det var vanskelig å plukke ut 1 vinner da vi ble presentert mange gode og til dels sammenfallende løsningsforslag. Vi måtte derfor vurdere ut fra hvor helhetlig løsningen var. Vinnerforslaget hadde tenkt både på løsninger for å redusere flater hvor biologisk materiale kan samle seg, samt på løsninger for å rengjøre vaskeroboten og redusere forbruket av vann og kjemikalier i forbindelse med renhold. Løsningen medfører en effektivisering av rengjøringsprosessen og vi anser den som gjennomførbar med små tilpasninger. Løsningen er bærekraftig og gruppen hadde en god pitch hvor alle gruppemedlemmene deltok aktivt.

vinner blå innovasjonscamp 2022 Støren ungdomsskole

FRØY – Beste pitch - Støren ungdomsskole

Juryens begrunnelse: 

En energisk gruppe med stort engasjement og tro på egen løsning. Alle i gruppa bidrar aktiv i pitchen og de har en god presentasjon av sin løsning innenfor gitte tidsramme, og de selger løsningen godt i forhold til både at den er nytenkende og gir merverdi for oss.

Digital camp 2022

Hele 700 elever fra hele Trøndelag ble plukket ut for å delta på årets digitale camp. Elevene jobbet i grupper på sine respektive skoler, og leverte sine løsninger i videoformat. Underveis fikk elevene hjelp til idémyldring, entreprenørprosess og pitching fra representanter fra industrien, Ungt Entreprenørskap og elever fra Guri Kunna vgs. Videoløsninger ble publisertYouTube, slik at juryen kunne gi sin vurdering. 

Vi gratulerer følgende vinnere av digital innovasjonscamp! 

SalMar – Første plass - Støren ungdomsskole

Team Earl Blue

Juryens begrunnelse: 

 • Unik vinkling 
 • Tar tak i roten på problemet og presenterer en nytenkende måte å drive oppdrett på 
 • Vi opplever løsningen som kreativ og fremoverlent 
 • Gruppen har ikke bare tenkt på hva som skal til når problemet oppstår, men også hvordan vi skal jobbe for at problemet ikke oppstår i utgangspunktet 
 • Løsningen fungerer i et sirkulærøkonomisk perspektiv 
 • Gruppen leverer en tydelig og god presentasjon 

Vi gratulerer Earl Blue fra Støren skole og deres løsning «teposen»

SalMar – Andre plass - Stadsbygd skole 

Team Relaksin

Juryens begrunnelse: 

 • Kul og kreativ løsning som imponerer oss 
 • Vi liker at dere også tenker forebyggende, og presenterer en vill konstruksjon som potensielt kan bidra til å minimere utslipp. 
 • Gruppen har laget en pitch med masse energi, og vi ble helt klart revet med 

SalMar – Tredje plass - Årlivoll skole   

Team Varemottak

Juryens begrunnelse: 

 • Høy grad av kreativitet 
 • Fleksibel løsning som kan løse flere problem og betjene flere anlegg 
 • God redegjørelse for videre planer for oppsamlet avfall 
 • Teamet presenterer løsningen godt 

Lerøy Midt – Første plass - Årlivoll  

Team Behold Fæsken

Juryens begrunnelse: 

«Teamet presenterer en gjennomtenkt, kreativ og god løsning, samtidig som de tenker på miljø og bærekraft. Vi er imponerte over innsatsen teamet har lagt i produktutviklingen, noe som også ble avgjørende for at Behold Fæsken stikker av med seieren.»  

Lerøy Midt – Andre plass - Støren ungdomsskole  

Team Tang Kråkebolle

Juryens begrunnelse: 

«Andreplassen går til Støren ungdomsskole, team Tang Kråkebolle. Ideen er nytenkende, og elevene fremstår engasjert og overbevisende med ideen sin. De har gjort beregninger, og tatt høyde for at smelting kan forekomme, og løst dette også.»   

Lerøy Midt – Tredje plass - Støren ungdomsskole  

Team Laksebil

Juryens begrunnelse: 

«Tredjeplassen går til Støren ungdomsskole, team Laksebil. De kommer med en god og realistisk idé og når derfor til pallplassering.» 

FRØY – Første plass - Rindal skole 

Team Stealth brusher

FRØY – Andre plass - Skaun ungdomsskole 

Team Robotskyll

FRØY – Tredje plass - Lensvik skole 

Team GameChanger

Gjennomført i samarbeid med:

Erasmus+
Bridges aquaculture intitiative
Ungt Entreprenørskap
Guri Kunna

Trykktanken

KLP TRYKKTANKEN HAV 2023

KLP trykktanken banner

ET PROGRAM FOR GODE IDEER!

Har du en forretningsidé, et utviklingsprosjekt, en uløst problemstilling eller en tanke om noe som kan løses på en bedre måte?

Sammen med CoFounder, MoreFish, InnovArena og Havbruksparken Midt-Norge, gjennomfører vi akseleratorprogrammet KLP Trykktanken Hav. Nå jakter vi forretningsmuligheter tilknyttet blå industri – fra produksjon av yngel, til servering på matfatet!

Viktige datoer for årets trykktank!

Informasjonsmøte

18. januar
kl. 08.30-09.15

Meld deg på informasjonsmøte!

Søknadsfrist

27. januar

Send inn din søknad her!

Kickoff

16. februar
Blåbasen

Samling

22. – 23. mars
InnovArena Rørvik

KLP Trykktanken hav

Vi ser etter ideer med utspring fra den blå næringen – alt fra en idé på tegnebrettet til mer modne forretningsideer, FoU-prosjekter, interne utviklingsprosjekter eller nysatsinger i bedriften.

I KLP Trykktanken får du en unik mulighet til å sette fart og retning på din idé. Et tverrfaglig team jobber sammen for å løfte forretningsideen et steg videre mot realisering.

Steg 1: Meld deg på vårt digitale informasjonsmøte 18. januar kl. 08:30! (se link over)

 

Se videoen som beskriver prosessen fra A til Å.

Du kan få hjelp til:

 • Behovs- og markedsavklaring
 • Kundemøter og etablering av nye pilotkunder
 • Teknologiavklaring
 • Økonomi og lønnsomhetvurderinger
 • Forretningsmodell og strategi
 • IPR

I tillegg kobles relevante samarbeidspartnere og mulige investorer inn i prosessen. Teamet som settes sammen består av gründere/idéhavere, erfarne forretningsutviklere og fagpersoner, fra f.eks. SINTEF, og gjerne en kunde eller mulig samarbeidspartner.

Det koster ingenting å delta, og du sitter igjen med fullt eierskap til ideen og forretningsplanen – og ingen forpliktelser etter programmet.

CoFounder og KLP Trykktanken

CoFounder er et Trondheimsbasert investeringsselskap med fokus på teknologibaserte forretningsmuligheter. KLP Trykktanken er CoFounder sitt konsept for effektiv utvikling av attraktive investeringsmuligheter. De jobber gjerne operativt i selskapene de investerer i, og har bygget over tretti vellykkede teknologibedrifter. Du kan lære mer om CoFounder her.

Fjorårets vinner av KLP Trykktanken hav

Jim Harald Sæternes (avbildet) har utviklet en ny type krabbeteine som gjør det enklere og mindre belastende å jobbe som yrkesfisker. Nå planlegger gründeren å selge 2000 nyutviklede teiner allerede til neste år. – Jeg er målløs! Jeg har fått enorm drahjelp fra KLP Trykktanken, den lever virkelig opp til navnet sitt, sier en rørt Jim Harald Sævernes.

I finalen konkurrerte krabbefiskeren med gode ideer som en ny type rensefiskeskjul, dronetransport for havbruk og en forebyggende innretning mot lakselus. I dag er firmaet hans en del av næringsklyngen InnovArena på Rørvik.

En felles satsing mot innovasjoner, gründerskap og spin-offs

«Blå samhandlingsarena» har som mål å utvikle og styrke innovasjonssamarbeidet mellom regionene i Trøndelag. Blått Kompetansesenter (Frøya/Trondheim), Morefish (Trondheim), InnovArena (Rørvik) og Havbruksparken Midt-Norge (Flatanger) koordinerer en samlet satsing for å oppnå positive synergier, økt innovasjon og vekstkraft i fylkeskommunens blå næringer. Prosjektet er støttet av Trøndelag fylkeskommune.

I KLP Trykktanken Hav kommer du ett steg nærmere realisering av din idé.


Brohodekonferansen

Havbruksuka 2022

Havbruksuka på Hitra og Frøya

20. - 27. oktober 2022

Åtte arrangementer på én uke. Mye som skjer, mye å glede seg til! 

Brohodekonferanse    Toppledermøte    Studentdag    Jubileumsmiddag    Blå Innovasjonscamp    Trainee Trøndelag    Aquaculture Skills Foresight Forum    Jenter og teknologi

20. oktober

Blå Innovasjonscamp


Sammen med Ungt Entreprenørskap og Guri Kunna videregående skole, arrangerer vi  Blå Innovasjonscamp. Her deltar hele én av ti tiendeklassinger fra Trøndelag. SalMar, Lerøy Midt og Frøy utfordrer ungdommen til å løse faktiske problemstillinger.  79 elever deltar fysisk, mens 700 deltar digitalt. Vinnerne blir premiert med opplevelsestur i skjærgården!

Våre samarbeidspartnere:

Våre sponsorer:

Salmar, Frøy, Lerøy Midt, Hemne Sparebank, Sparebank SMN 1

Guri Kunna, Ungt Entreprenørskap, Bridges an Aquaculture Initiativ, Erasmus+

SalMar
Frøy Gruppen
Lerøy midt
Hemne Sparebank
Sparebanken SMN1
Guri Kunna
Ungt Entreprenørskap
Bridges aquaculture intitiative
Erasmus+
24. oktober

trainee samling på Sula

Trainee Trøndelag


Kickoff for deg som går fra student til ansatt i øyregionen!
Høstens første samling for trainee-nettverket på Hitra og Frøya.
Sosialt og faglig påfyll. Les mer om Trainee Trøndelag her

Våre sponsorer:

Trainee Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune

Frøya, SalMar, Frøya kommune, Åkerblå, Måsøval, Marine Metall, Mausund Feltstasjon, Eidsvaag, Scale AQ, Hitra kommune

Våre samarbeidspartnere:

Trainee Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune
Frøy Gruppen
SalMar
Frøya kommune
Åkerblå
Måsøval
Marine Metall
Eidsvaag
Scale AQ
Hitra kommune
25. oktober

Blått Kompetansesenter AS

Aquaculture Skills Foresight Forum


Bedrifter og utdanningsinstitusjoner fra Island, Sverige og Finland kommer på besøk for å hente inspirasjon fra norsk fiskeoppdrett og norsk utdanningspraksis. Bli med når vi setter standarder for hva framtidas havbruksansatte må lære på skolebenken, i Norge og internasjonalt. Hva er beste praksis? Digitalisering og bærekraft blir sentrale temaer. Her møter du næringslivsledere, utdanningsansvarlige og andre som bidrar til kapasitetsbygging for havbruk. Et arrangement som passer for HR-ledere og andre ledere innen havbruk. Høres dette interessant ut for deg? Meld din interesse til elisabeth@bksnorge.no Du kan også lese mer om Bridges prosjektet her.

Våre sponsorer:

SalMar, Guri Kunna, Trøndelag fylkeskommune, Bridges an Aquaculture Initiativ, Erasmus+

Våre samarbeidspartnere:

SalMar
Guri Kunna
Trøndelag fylkeskommune
Bridges aquaculture intitiative
Erasmus+
Kuri Kunna VGS

Jenter og teknologi kommer til Frøya!


Jenter fra 9. og 10. klasse besøker bedrifter og møter kvinnelige rollemodeller.

Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte, og dette er fagområder med svært lav kvinneandel. For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering for å rekruttere flere jenter til teknologiutdanning.

Les mer på Jenter og teknologi sine nettsider, eller ta kontakt med prosjektleder Monika Aasen på monica.aasen@nho.no

Arrangør:

NHO

Arrangør:

NHO
26. oktober

Toppledermøte

Brohode

Brohode

 

 

Toppledermøte


Vi har høye ambisjoner for havbruks- og havromsnasjonen Norge. I vår felles framtid skal vi utdanne kandidater til arbeidslivet, forske fram betydningsfulle resultater og skape smarte løsninger for norsk og internasjonal havbruksnæring. Derfor har vi sammen med rektor ved NTNU, Anne Borg, og konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, invitert sentrale næringslivsledere til nytt toppledermøte. Vi spør: Hva mer skal vi få til sammen? 

Våre samarbeidspartnere:

SINTEF, NTNU

Våre samarbeidspartnere:

Sintef
NTNU
Student presentasjon under Brohodekonferansen 2021

Studentdag

Brohode

Brohode

 

 

Studentdag


NTNU studenter får havbruksnæringa på nært hold når vi inviterer til studentdag på Hitra og Frøya. Gruppa besøker oppdrettsanlegg og slakteri, og møter elever på Guri Kunna vgs. En dag med ekskursjon, dialog, diskusjon og sosialt samvær, før vi møtes til konferanse på Frøya kultur- og kompetansesenter. Deltakerne til studentdagen er valgt ut av veiledere på NTNU.

Våre sponsorer:

NTNU Ocean, NCE Aquatech Cluster, SINTEF, Trøndelag fylkeskommune, Forskningsrådet

Våre samarbeidspartnere:

NTNU Ocean
NCE AQUATECH CLUSTER
Sintef
Trøndelag fylkeskommune
FORSKNINGSRÅDET

Jubileumsmiddag Brohodekonferansen

Brohode

Brohode

Jubileumsmiddag
Brohodekonferansen


Det er ti år siden NTNU og Guri Kunna videregående skole signerte den første samarbeidsavtalen. Den ble fornyet i 2021. En slik avtale var noe helt nytt i universitetets historie. Men at den var et utrolig bra grep, det er det ingen tvil om. Denne kvelden feirer vi “Brohodebevegelsen” og ti år med kunnskapssamarbeid! Panelsamtale med blant andre rektor ved NTNU, Anne Borg, og konsernsjef i Sintef, Alexandra Bech Gjørv. Mingling og laksebuffet i skybaren på Hotell Frøya.

Våre sponsorer:

NTNU Ocean, NCE Aquatech Cluster, SINTEF, Trøndelag fylkeskommune, Forskningsrådet

Våre samarbeidspartnere:

Guri Kunna
Frøya kommune
NTNU Ocean
NCE AQUATECH CLUSTER
Sintef
Trøndelag fylkeskommune
FORSKNINGSRÅDET
27. oktober

Brohodekonferansen 2022

Brohodekonferansen

Brohode

Brohode

Brohodekonferansen


Bli med på høstens faste møteplass for næringsliv, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører. Her deler vi kompetanse, erfaring og interesser på tvers av fagområder og alder. Guri Kunna elevbedrift serverer lunsj og annet godt. For deg som er hekta på havbruk, eller for deg som ønsker å bli det!

Les mer, og meld deg på her!

Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

Guri Kunna vgs, Frøya kommune, NTNU Ocean, NCE Aquatech Cluster, SINTEF, Trøndelag fylkeskommune, Forskningsrådet

Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

Guri Kunna
Frøya kommune
NTNU Ocean
NCE AQUATECH CLUSTER
Sintef
Trøndelag fylkeskommune
FORSKNINGSRÅDET
ERG

Hold deg oppdatert!

Hold deg orientert om viktige møteplasser, enten du er elev på videregående, student, forsker, har jobb innen havbruk – eller om du rett og slett bare er hekta på fiskeri og havbruk!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Undervansdroner Testination

Testing av teknologi på Trøndelagskysten

Blått Kompetansessenter AS

Testing av teknologi

Sammen bygger vi infrastruktur for testing av ny teknologi på kysten!

Har din bedrift uutnyttet kapasitet på kai, drone, laboratoriefasiliteter, arbeidsbåter, kraner eller lignende? Autonomklyngen står bak en ny nettportal som skal gi en god oversikt over utstyr og infrastruktur innenfor havromsteknologi. Nå kommer de til øyregionen for finne bedrifter som kostnadsfritt ønsker å være synlige for aktører som har behov for å teste ut ny teknologi på kysten. Vi har satt sammen et variert og spennende program – følg linken, så ser du selv!

Sted: Blått kompetansesenter, Frøya 

Dato: 31. august kl. 12:00 – 16:00 (vi spanderer lunsj)

Arrangør og vertskap: Ocean Autonomy Cluster og Blått Kompetansesenter

Finn program og påmelding her!

Hold deg oppdatert!

Hold deg orientert om viktige møteplasser, enten du er elev på videregående, student, forsker, har jobb innen havbruk – eller om du rett og slett bare er hekta på havbruk!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

BKS på stand

Arrangementer i august

Vel overstått sommerferie!

Etter noen gode ferieuker er vi på plass igjen, på Frøya og i Trondheim. Vi gleder oss til en sensommer og høst med mange gode arrangementer, god stemning – og godt vær, så klart!

Her er hva du kan delta på i august:

Nor-Fishing: Møt oss på stand F-530-550

Snakk med oss om:

 • Etablering eller investering i nye bedrifter
 • Finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter
 • «VARP» – et akseleratorprogram som gir unge fiskere en god og trygg vei inn i fiskerinæringa
 • Testing av ny teknologi
 • Kontorplass tett på havbruksnæringa
 • Samarbeid med forskere og studenter
 • Ansettelser av nyutdannede gjennom Trainee Trøndelag
 • Møteplasser og konferanser

Fysisk og digital messe

Trondheim Spektrum 23. – 26. august

VARP-dagen -
Trøndelag fylkeskommune

VARP er en støtteordning for unge folk som planlegger å starte opp som yrkesfisker. Ordningen skal motivere og gi nye fiskere en trygg vei inn i næringa. Du får hjelp med båt, effektive redskaper, mentorhjelp og support fra erfarne fiskere. Lær mer om dette under VARP dagen!

Fredag 26. august (program oppdateres kontinuerlig)

Foto: Øyrekka folkehøgskole

Program

Nor-Fishing: Studentdag

Siste dag under messeuka arrangeres studentdag med flere spennende aktiviteter. Gratis for alle studenter.
Få inspirasjon, ha det gøy – bli kjent med nye folk og potensielle arbeidsgivere!

Fredag 26. august

Les mer og meld deg på her!

Havfruetreff: Samling og prisudeling

Under Nor-Fishing uka arrangerer vi nytt havfruetreff for dyktige kvinner i fiskeri- og havnæringa. Også i år har vi kåring og utdeling av pris til noen som har utmerket seg spesielt.
Velkommen til mingling, gode samtaler og mat fra The Crab!

Onsdag 24. august

Meld deg på her!

Testing av ny teknologi

Har din bedrift uutnyttet kapasitet på kai, drone, laboratoriefasiliteter, arbeidsbåter, kraner eller lignende? Autonomklyngen står bak en ny nettportal som skal gi en god oversikt over utstyr og infrastruktur innenfor havromsteknologi. Nå kommer de til øyregionen for finne bedrifter som kostnadsfritt ønsker å være synlige for aktører som har behov for å teste ut ny teknologi på kysten. Bli med for å høre mer!

Blått Kompetansesenter, Frøya
31. august kl. 12:00 – 16:00

Program og påmelding

Hold deg oppdatert!

Hold deg orientert om viktige møteplasser, enten du er elev på videregående, student, forsker, har jobb innen havbruk – eller om du rett og slett bare er hekta på havbruk!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Torjus og Marit på Rabarbra slang

Trainee samling i Øyrekka

Samling med Trainee Trøndelag

Årets tur gikk til Sula, som bød på friskt vær og strålende sol.

Forrige uke samlet 25 deltagere seg på Sula utenfor Frøya til sommerens Trainee Trøndelag-samling. Gjennom tre dager fikk traineene bygge nettverk, lære om næringslivet i Øyregionen og bli kjent med hverandre. De gjennomførte teambuilding-oppgaver, samt drøftet hvilke muligheter og utfordringer næringer i Trøndelag står overfor.

Ferden gikk videre ut til lakseoppdrettsselskapet Måsøval sitt anlegg utenfor Flatøyan på Sula. Her fikk traineene en tur på merdekanten for å se oppdrettslaksen på nært hold. Følgende gikk turen inn på flåta, der ansatte på lokasjonen oppholder seg og overvåker laksen.

Lokal sjømat sto på menyen da traineene fikk servert både blåskjell og laks på Terna Brygge. Traineene fikk også smake på nyheter fra prisvinnende Garnviks Røkeri. Hjemreisen sto lokale WKT for, Wold Kysttransport, som fra Sula fraktet alle tilbake til Dyrøya på Frøya.

Gjennom Trainee Trøndelag-samlingen fikk de dermed oppleve det beste Øyregionen har å by på, både vekslende trøndervær, lokalmat og en grundig gjennomgang av hvordan lakseoppdretterne driver en av Norges største næringer. Traineene reiser hjem med både god kunnskap om laksenæringen, og nye bekjentskap som kommer godt med senere både sosialt og i jobbsammenheng.


Blå innovasjonscamp 2021

Vinnertur Blå Innovasjonscamp 2021

Vinnertur Blå Innovasjonscamp 2021

Alle kan bidra med innovasjon og samfunnsutvikling!

Ungdommene som vant fjorårets #BlåInnovasjonscamp, fikk RIB- og visningstur på fiskeanlegg med Kystmuseet og lunsj med nydelig lokalmat på Kafe Sjøsprøyt.

Gimse Skole, Fillan Skole, Lundamo Ungdomsskole, Grøtte Skole, Skaun Ungdomsskole og Frøya Ungdomsskole kan være stolte av elevene sine!

Elevene fikk oppleve øyregionen fra et nærings-, utdannings-, fritids- og miljøperspektiv. Med konkrete eksempler fra lokalsamfunnet ble det lagt vekt på å vise ungdommen hvor viktig et samarbeid på tvers av industri, utdanning og alder er, for innovasjon og problemløsning.

Det er takket vårt tette samarbeid med Hemne Sparebank, SpareBank1 SMN, Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Guri Kunna Videregående skole at vi kan støtte og utvikle innovasjonskraft blant ungdommen.

Her kan du lese mer om fjorårets løsningsforslag til aktuelle problemstillinger hos øyregionens bedrifter:  Frøy, Lerøy Midt og SalMar: Vinnere Blå Innovasjonscamp 2021


TEKSET Studentarrangement

Vår, TEKSET og tid for stevnemøter!

Vårens studentarrangement ble et godt sted å vise seg frem - for bedrifter så vel som studenter.

TEKSET 4. – 5. mai 2022

TEKSET (Sintef Ocean) er en innovasjonsarena for settefisknæringen. Årets konferanse handlet om biologiske og teknologiske utfordringer og løsninger for norsk smoltproduksjon. Et eget studentevent koblet til Ocean Week 2022, sørget for et godt treffpunkt mellom tyve studenter og ti bedrifter fra akvakulturnæringen.

Prosjektleder Brohode Havbruk 2050, Alexandra Neyts.

– Havbruksnæringa må bli mer synlige mot oss studenter!

Studenter og bedrifter ble kjent med masteroppgaven «Wasteless prosjektet» til NTNU studentene Lisa Rønning og Johan Edvard Iversen.

– Det er jo først og fremst for å høre fra næringa hva de ønsker seg av oss studenter, som er grunnen til at vi deltar på eventer som dette. Samtidig var jeg og Johan invitert hit for å holde en presentasjon om hva vi gjør, og da har jo vi noen budskap til næringa også, forteller Lisa Rønning. Masterstudentene kom med et klart ønske til havbruksnæringa om å være mer synlige i NTNU-miljøet.

Mange bedrifter viser seg frem for studentene som gjesteforelesere eller ved å være til stede på karrieredager. Men det er fortsatt ikke så mange aktører fra akvakultursektoren å se.

Lisa Rønning, Johan Edvard Iversen og Yngve Lystad fra Pure Salmon Kaldnes.

Maskiningeniørstudentene Jens Nygaard og Magnus Gjerstad presenterte sin bacheloroppgave under TEKSET, og ble også med på speeddating. Her sammen med Tom Frode Theigmann (HR) i Fiizk.

– Det er viktig for FiiZK å være synlige for studentene på en positiv måte, vise oss fram som en attraktiv arbeidsgiver, sier Tom Frode Teigmann. Vi ønsker å ansette mange kunnskapsrike, engasjerte og motiverte unge mennesker i fremtiden.  – Kanskje én av deltakerne her blir en ansatt hos oss i framtida?

– Det er overraskende masse her som er relevant for oss. Det meste av det biologene kommer opp med av nye løsninger, trengs det utstyr til for å gjennomføre. Og det er litt der vi maskiningeniører kommer inn, forklarer Magnus Gjerstad.

– Speeddating er en fin måte å få snakket godt med næringen, så det er verdifullt for oss å delta på arrangementer som dette. Det er et veldig godt samarbeid mellom NTNU og næringslivet. Hvis man virkelig vil, kan man klare å møte nye folk, utvide nettverket – og møte andre studenter, selvfølgelig, forteller Jens Nygaard. – Vi er veldig fornøyde!

We´re hiring!

– Følg med på hjemmesiden vår. Vi lyser ut mange stillinger i nær framtid, annonserer Bart Kriens i Norconsult under stevnemøtet. Her sammen med Lea Risnes og Haakon Arthur Pedersen, begge studenter ved NTNU Ocean Resources. Og han var ikke alene om å snakke til studentene om ansettelser – samtlige bedrifter formidlet behov for flere folk og mer kompetanse.

Traineeordning

Traineekoordinator i Blått Kompetansesenter (Trainee Trøndelag), Thomas Gjedebo, hjelper medlemsbedrifter med å fylle sitt kompetansebehov. – Vi rekrutterer nyutdannede for bedrifter i hele regionen, og har en sterk tilknytning til øyriket og akvakulturen. Å møte folk ansikt til ansikt er uten tvil den beste og mest hyggelige måten å spre budskap om jobbmuligheter. Møteplasser som dette er gull verdt for oss alle!