Tanklinikk

Tannklinikk

Tannhelsetjenesten

Tanklinikk

Tannklinikk

På en tannklinikk finner du både tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

Ønsker du å jobbe i team? Er du glad i å jobbe med mennesker i alle aldre? Ønsker du en trygg, men variert arbeidsplass? Da kan en utdanning innen tannhelse være noe for deg.

Kunne du tenke deg å jobbe med både mennesker og kontorarbeid? En tannhelsesekretær har oppgaver som å ta telefonen, bestille varer, gjøre klart til behandling og hjelpe tannlegen.

Liker du å være en del av et team, men også å kunne jobbe selvstendig? En tannpleier jobber for det meste selvstendig med undersøkelser og forebyggende behandling.

Liker du å jobbe med hendene? Liker du å være nøyaktig? En tannlege oppdager sykdommer i munnen, og bruker små redskaper for å reparere tenner.

Yrker hos oss:

 • Tannhelsesekretær
 • Tannpleier
 • Tannlege

Ønsker du vite mer om oss?

Helen Sollie

Tannlege

E-post: helso@trondelagfylke.no

Finn ut hvor du kan jobbe

Her finner de kontaktopplysninger for alle klinikkene i Trøndelag fylkeskommune, altså de offentlige tannklinikkene.

Tilleggstilbud innen tannbehandling

Her er informasjon om et tilleggstilbud som Trøndelag fylke gir. Her er det tannbehandlingsteam som jobber med mennesker som har angst for tannbehandling. Føler du mye omsorg for mennesker som har hatt ekstra utfordringer, kan en slik jobb være perfekt for deg.

Utdanningsløp

Tannhelsesekretær:

 • Helse- og oppvekstsfag VG1
 • Helseservice VG2
 • Tannhelsesekretær VG3 – Thora Storm gir denne utdanningen i Trøndelag

Tannpleier:

 • Generell studiekompetanse på VGs
 • Bachelor (3 år) i tannpleie ved universitet i Oslo, Bergen, Tromsø eller Elverum

Tannlege:

 • Studiespesialiserende med realsfagskombinasjon på VGs
 • Realfagene: Matematikk R1 eller S1+S2, fysikk 1 og kjemi 2
 • Master (5 år) i odontologi ved universitetet i Oslo, Bergen eller Tromsø


On Arkitekter gruppearbeid

On Arkitekter

On arkitekter og Ingeniører AS

On Arkitekter gruppearbeid

On arkitekter og ingeniører

Vi er et arkitektkontor med hovedkontor på Orkanger. Vi har i tillegg fast tilstedeværelse ved eget avdelingskontor i Fillan, og jevnlig tilstedeværelse ved avdelingskontor i Blått Kompetansesenter på Sistranda. Totalt teller vi 18 ansatte – med spredning innenfor flere fagfelt. Sammensetningen av kompetanse fra flere områder gjør at vi kan bistå i alle prosjektfaser innenfor bygg og eiendom.

Med en sammensetning av flere fagfelt i samme bedrift tilbyr vi et fag- og arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du god innsikt og en bred forståelse av alle aspekter ved forskjellige bygg- og eiendomsprosjekter.

Yrker hos oss:

 • Arkitekt
 • Ingeniør
 • Arealplanlegger
 • Sekretær

Ønsker du vite mer om oss?

Jens Huse Mortensvik

Jens Huse Mortensvi

Arkitekt og byggingeniør

Telefon: 960 04 392

E-post: jens@on-as.no

Arbeidsoppgaver hos oss er blant annet: 

 • Arealplanlegging, reguleringsarbeid for private og offentlige aktører
 • Byggesøknad
 • Arkitekturprosjektering, skissetegninger, søknadstegninger, arbeidstegninger
 • Byggeledelse, prosjekteringsledelse
 • Bygningsfysikk, energiberegning i bygninger
 • Prosjektadministrasjon

Eksempler på utdanningsbakgrunn hos våre ansatte: 

 • Mastergrad i arkitektur
 • Tekniske tegnere
 • Arealplanleggere
 • Juristutdanning
 • Byggingeniørutdanning

Sammensetningen av kompetanse og erfaring hos våre ansatte gir oss mulighet til å levere tjenester fra idefase til ferdig gjennomført prosjekt. Arbeidsoppgaver i gjennomføring av prosjekter varierer imellom bygge- og prosjekteringsledelse, skisse- og konsepttegninger, arbeids- og detaljtegninger – og mye annet. Vi er avhengige av at våre ansatte er gode på samarbeid på tvers av fagfelt internt og med eksterne bedrifter, at de ansatte er selvstendige og at de innehar god digital kompetanse.

Link til info om utdanning for våre ulike yrker:


Gravemaskin Hitra Annleggservice

Hitra Anleggsservice

Hitra Anleggservice

Gravemaskin Hitra Annleggservice

Sammen skaper vi gode opplevelser og resultater!

Hitra Anleggservice er et av øyregionens største anleggsfirma, med over 30 års erfaring innen anlegg. Vi har i dag cirka 45 ansatte. Kjernevirksomheten er veibygging, industri- og boligtomter, skiferproduksjon, fjellsprenging, steinknusing, vann og avløp. Vi har en ny og moderne maskinpark. I I 2021 ble vi en del av KI Investeringsselskap som driver eiendomsutvikling med både salg og utleie av boliger og næringsarealer.

Våre kjerneverdier er: Handlekraft – Utadvendt – Skaperglede – Kompetanse.

Vi har et bredt spekter av fagfolk, hvorav fire er lærlinger: Daglig leder, lastebilsjåfører, anleggsledere, kontor- og administrasjonsarbeider, anleggsarbeidere, bergsprengere, mekanikere, anleggsgartnere, og anleggsmaskinførere. Blant våre ansatte har vi over tyve fagbrev, samt mesterbrev og teknisk fagskole.

Yrker hos oss:

 • Daglig leder
 • Anleggsleder
 • Anleggsmaskinfører
 • Anleggsarbeider
 • Sprengningsbas
 • Knuseverkoperatør
 • Mekaniker
 • Lastebilsjåfører
 • Anleggsgartner
 • Kontor- og administrasjonsarbeider
 • Landmålere
 • Anleggsrørlegger

Ønsker du vite mer om oss?

Linea Glørstad

Linnea Glørstad

Kontor og Administrasjon

Telefon: 953 65 319

E-post: Linnea.glorstad@hitraanleggservice.noo

Hva innebærer jobben?

Daglig leder: Overordnede ansvaret for bedriften. Oppfølging av daglig drift og prosjekter.

Anleggsleder: Leder med utvidet ansvar på de forskjellige prosjektene. HMS, fremdrift, oppfølging, byggemøter osv

Anleggsmaskinfører: Fører av gravemaskin, vals, hjullaster osv. 32-timers teoretisk kurs og 40 timers praktisk opplæring for å få sertifikat

Anleggsarbeidere: Hjelpemann, rørlegging, rørsveising, «potet», lading, steinlegging osv

Sprengningsbas: Ansvar for lading og sprengning. Eget sertifikat.

Knuseverkoperatør: Operatør av knuseverk for knusing av stein

Mekaniker: Mekaniker med ansvar for oppfølging, reparasjoner, servicer etc.

Lastebilsjåfører: Massetransport, maskinflytting

Anleggsgartner: Gartner som er spesialisert innen utomhusarbeider som for eksempel steinlegging, muring, busker og trær, planlegging av uteområder osv.

Kontor- og administrasjonsarbeider: Personal, lønn, regnskap, HMS osv.

Landmålere: Innmåling med GPS, lager kart/tegninger osv.

Anleggsrørlegger: Rørsveising ved for eksempel legging av vannledning.

Få ett innblikk i vår hverdag

 


Blå Inovasjonscamp 2021

Vinnerne Blå innovasjonscamp 2021

Vinnerne Blå Innovasjoncamp 2021

Magneter for HMS - tørris for logistikk

Tiendeklassinger som forskere og rådgivere for børsnoterte selskap!

Under Blå Innovasjonscamp tidligere i høst, fikk Hitra og Frøya besøk av inspirerende ungdom fra Trøndelag – et besøk som neimen ikke går i glemmeboka! Unge gründerspirer hadde på forhånd fått konkrete og aktuelle problemstillinger fra tre av øyregionens bedrifter – en utfordring de tok på alvor. I retur fikk bedriftene nytenkende, kostnadseffektive og gjennomførbare løsninger – ikke rart de lot seg begeistre!

Ungdom kunne delta både fysisk og digitalt under Blå Innovasjonscamp, og til sammen engasjerte campen nærmere 500 tiendeklassinger. Under fysisk camp ble det kåret «Beste pitch» og «Beste løsningsforslag» for hver bedrifts problemstilling. Under digital camp- som gikk på samme dag som fysisk camp- ble det kåret en første, andre og tredje plass for beste løsning for de samme problemstillingene. Juryen besto av Vilde Samdal og Liv Kaia Eriksson fra Lerøy, Nina Larsen og Linn Holmen fra Frøy og Atle Wærøy og Silje Bogø fra SalMar.

Årets Problemstillinger

Fra ungdommen til Lerøy, Frøy og SalMar – her ser du årets problemstillinger, både for fysisk og digital camp, inkludert vinnerløsningene og juryens begrunnelser for disse fra fysisk camp:

Bli bedre kjent med gründerheltenes vinnerforslag her!


Fysisk camp


LERØY

GRUPPE 8 – Beste løsning - Fillan undomsskole

Gruppa kom opp med ideen om å ha renner i gulvet dekket av et gitter. Gitteret ville da fungere som det nye gulvet, med pallene stablet oppå. Slik vil vannet fra pallene samles opp, og en unngår at vann renner ut på veien. Her skal det også være en mulighet for å varme opp smeltevannet, slik at Lerøys sjåfører kan kondensere vannet når de befinner seg utenfor tettstrøk og trafikk. Behovet for å tømme oppsamlingstanken vil da bli redusert.

LERØY

GRUPPE 21 – Beste Pitch - Sunnland ungdomsskole

Gruppa kom frem til et løsningsforslag som gikk ut på å bruke tørris for å kjøle ned kassene. Tørrisen skal være i plater på utsiden av pallene. Det settes én plate tørris per pallrekke, vekselsvis på høyre og venstre side for å oppnå en jevn nedkjølingseffekt.

FRØY

GRUPPE 19 – Beste løsning - Frøya ungdomsskole

Frøyaungdommen har kalt sin løsning for «D-Spray». Her legges vaskeren i et kar eller en tank fylt med Virocid. Etter 30 minutter er det tid for spyling – vann blandet med avfetting. Løsningen innebærer også utvikling av et bevegelig hode på høytrykkspyler, med dyse for å komme til på vanskelige steder. Alle i gruppa bidro aktivt med pitchen, og de hadde stor tro på sitt gründerkonsept.

Frøys vurdering: Løsningen har absolutt et potensiale, og løsningen er – med noe videre utvikling – mulig å realisere.  

FRØY

GRUPPE 15 – Beste pitch - Rosenborg skole

Byungdommen fra Rosenborg skole har kalt sin vinnerløsning for «Aquaclean/Aquades». Dette er en videreutvikling av utstyr som allerede finnes på markedet. Her samles alle kabler i strømper, og overganger tettes med silikon – dette for å unngå groper og spor hvor skitt og mikroorganismer samles. Vaskeren rengjøres ved hjelp av et syrebad med en godkjent syre. Robotens propeller brukes for å sirkulere syra rundt i alle rom.

Frøys vurdering: Alle i gruppen bidrog aktivt og bra. Se ellers Ninas begrunnelse for hva som gjorde at de fikk prisen for beste pitch.

SALMAR

GRUPPE 4 – Beste pitch - Lade skole

Hva med å feste magneter på båt, flåte og merd? Dette mener ungdommer fra Lade skole kan bedre sikkerheten ved ferdsel på lokalitet. Magnetene kan bevege seg med bølgene. Gruppa har sett på kostnader, og de har funnet et materiale som er sjøvannsbestandig.

Slagord: Supermagnet.

SALMAR

GRUPPE 7 – Beste løsning - Grøtte skole

Lek med ordspill i slagord, men også en vinnerløsning fra ungdommen fra Grøtte skole. I likhet med gruppa fra Lade, har også denne gjengen tenkt på bruk av magneter i sitt konsept. Magneter som aktiveres og deaktiveres med en knapp. Gangbane mot merd festes med haker eller pigger. De har tenkt ut en flerbruksløsning av landgang integrert i båten. Landgangen fungerer som båtrekke under transport.

Slagord: Trygg overgang på gang!


Digital camp


LERØY

GRUPPE 1 – 1. Plass - Lundamo undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa kom raskt til poenget og stiller med en kreativ og gjennomtenkt løsning – en løsning som er gjennomførbar. Alle bidrar like mye, og alle stiller med gode argumenter for sin løsning. De fremhever løsningen og verdien av dette.

LERØY

GRUPPE 7 – 2. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa har stort engasjement og stor tro på sitt konsept. De har god argumentasjon og en underholdene pitch. Løsningen er gjennomførbar uten store endringer på eksisterende laksetrailere.

LERØY

GRUPPE 14 – 3. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Tiendeklassingene har en spennende pitch som fanger oppmerksomhet. De argumenterer godt for sitt løsning, og har klokketro på sin gründeridé. Store deler av løsningen er realiserbar, og den løser bedriftens problemstilling.

FRØY

GRUPPE 27 – 1. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa har forbedret eksisterende design på en gjennomtenkt, kreativ og nytenkende måte. Løsningen har en verdi, og den er gjennomførbar. Med noe videreutvikling vil den kunne løse flere av de utfordringene dagens design gir. Alle i gruppa er aktive i fremføringen, og de har gode forklaringer og stor tro på sitt løsning.

FRØY

GRUPPE 13 – 2. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa presenterer en løsning som er kreativ og innovativ – en løsning som vil være gjennomførbar med små justeringer. Alle i gruppa er aktive i fremføringen, og de er entusiastiske og engasjerte i forhold til egen løsning.

FRØY

GRUPPE 84 – 3. Plass - Støren undgomsskole

Juryens begrunnelse: Vi har valgt å dele tredjeplassen på to av gruppene. Dette fordi begge gruppene har tenkt utenfor boksen, samtidig som dem på hver sin måte har løst deler av bedriftens utfordringene opp mot renhold av vaskerobot. Gruppene gir gode presentasjoner, og alle bidrar under fremføring.

GRUPPE 40 – 3. Plass - Årivoll skole

Juryens begrunnelse: Vi har valgt å dele tredjeplassen på to av gruppene. Dette fordi begge gruppene har tenkt utenfor boksen, samtidig som dem på hver sin måte har løst deler av bedriftens utfordringene opp mot renhold av vaskerobot. Gruppene gir gode presentasjoner, og alle bidrar under fremføring.

SALMAR

GRUPPE 119 – 1. Plass - Skaun undomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa fremfører en pitch hvor løsningen blir forklart tydelig, både muntlig og visuelt. De har tenkt på flere aspekter som gjør at vi som sluttkunde blir overbevist. Løsningen er enkel, nytenkende, samtidig som den er realiserbar med bruk av eksisterende tekniske elementer. Vi ser derfor på løsningen som meget kostnadseffektiv, og vi tror den er gjennomførbar. Gruppe 119 fra Skaun. med produktet «Sikkerhetsstang», er vinneren. Vi gratulerer!

SALMAR

GRUPPE 113 – 2. Plass - Skaun undomsskole

Juryens begrunnelse: En meget god presentasjon. Gruppa bruker et eksisterende produkt og integrerer dette inn i båt. Tydelig i sitt budskap, og en god visuell fremføring. Løsningen er kostnadseffektiv med sin enkelhet og materialbruk. Vi tror løsningen er gjennomførbar. Gruppe nr. 103 fra Skaun, med produktet «Rampe», er en god nummer to!

SALMAR

GRUPPE 46 – 3. Plass - Lundamo undomsskole

Juryens begrunnelse: En god presentasjon med aktive deltakere. Har med miljøaspektet i sine løsninger. Gangbane for flåte og kai, samt en fleksitunell for merder. Innovative løsninger og god argumentasjon. Gruppe 46 fra Lundamo, med produktene «Kajas bru og tunell», er vårt valg til en god tredje plass!

Erasmus+
Bridges Inovation

Blå Innovasjonscamp 2021

Nyhet

Blå Innovasjonscamp

Hitra og Frøya 1. november

En god brobygger mellom skole og arbeidsliv!

Mandag 1.november kjører vi i gang med Blå Innovasjonscamp på Hitra og Frøya, et samarbeidsprosjekt mellom på Blått Kompetansesenter, Ungt Entreprenørskap og Guri Kunna videregående skole. Prosjektet har fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. Et tett samarbeid med lokalt næringsliv er sentralt i innovasjonscampen, og i år er det Frøy, Lerøy og SalMar som deltar fra havbruksnæringen. Elevene har fått konkrete og aktuelle oppdrag, og skal presentere sitt løsningsforslag her under campen.

75 tiendeklassinger fra hele Trøndelag kommer på besøk til øyregionen, mens hele 400 elever deltar digitalt. Vi gleder oss!

Premien for fjorårets vinnere ser du her!
Nysgjerrig på Guri Kunna VGS? Se her!
Erasmus+
Bridges Inovation

Under vannet havet

Pionerer og innovatører i næringsliv, forskning og utdanning

Pionerer og innovatører i næringsliv, forskning og utdanning

- Hvor skal vi, og hva skal vi få til sammen?

Det er for niende år på rad at den velkjente Brohodekonferansen arrangeres på Frøya. Konferansen kom i gang etter at Guri Kunna videregående skole, næringslivet og NTNU ble enige om å satse mer på å koble næringsliv med utdanningsløp, både på universitetsnivå og videregående nivå. I år har NTNUs rektor Anne Borg personlig invitert toppledere og forskere til et møte om forskning og innovasjon for framtidas havbruk. Blått Kompetansesenter er lokalt vertskap for møtet. Vel femti personer er påmeldt.

Den norske havbruksnæringa har bidratt til å utvikle nye kandidater og skapt banebrytende forskning innen mange fagområder på NTNU. Brohodesamarbeidet er snart ti år og er blitt en samhandlingsmodell som andre miljø ser til og vil lære av.

Vi spør: Er næringsliv og universitetsmiljø klare for å satse enda mer offensivt de neste ti årene? Er akademia rustet til å hjelpe med de radikale endringene havnæringene står overfor? Hva kan vi bygge på av kunnskap fra andre bransjer, og hvor går veien videre?

Program

Del 1: Verden sett fra Trøndelagskysten (17.00-17.50)

Velkommen ved Siri Granum Carson, direktør NTNU Oceans og Benedicte Brubakken, daglig leder Blått Kompetansesenter AS

Et internasjonalt universitet for ei verdensledende sjømatklynge – hvordan blir vi hverandres viktigste konkurransefortrinn? Oppspill ved Anne Borg, rektor NTNU

Neste generasjon havbruk – slik satser vi på forsknings- og utdanningssamarbeid for framtida Oppspill v/Olav Andreas Ervik, adm dir Salmar Aker Ocean

Smartere, raskere, billigere og mer bærekraftig – her er de viktigste løsningene vi ser etter

Oppspill v/Olaf Skjærvik ny regiondirektør Region Midt, MOWI

Kompetanse som konkurransefortrinn – med og uten NTNU Oppspill v/Anders Gåsø, konserndirektør Frøy ASA

Del 2: Visjon: Langsiktige samarbeid som lønner seg (18.00-18.30)

Fra studentoppgave til milliardbesparelser – Slik har NTNU og SINTEF bidratt til å bygge Equinor. Ved Tor Ulleberg, Chief Advisor Innovation, Equinor

Fra nice to know til need to know – og hvordan kapitalisere på forskningsbasert innovasjon? Ved Asgeir Sørensen, direktør AMOS, NTNU

Ocean Space Center og Fjordlab – for næringslivet, sammen med NTNU

Ved Vegard Johansen adm dir SINTEF Ocean

Del 3: Veikart for framtida – felles ambisjoner og ønsker (18.30-19.30)

Rundbordsdiskusjoner med ordstyrere fra næringsliv og forskning

Konklusjoner og veien videre

Etter møtet arrangeres Havets festbord med middag, underholdning og prisutdeling. For nytt i år er Emmy-prisen, inspirert av foregangskvinnen og Norges fremste mikrobiolog, Dr. Emmy Egidius (født 1929). Sammen med Frøya Næringsforum ønsker vi å hedre unge arbeidere i havbruksnæringa for deres innsats.

Hold deg oppdatert!

Hold deg orientert om viktige møteplasser, enten du er elev på videregående, student, forsker, har jobb innen havbruk – eller om du rett og slett bare er hekta på havbruk!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Brohodekonferansen

Havbruksuke på Hitra og Frøya

Havbruksuke på Hitra og Frøya

Ni arrangementer på én uke!

Kan norsk havbrukserfaring bidra til økt bærekraftig matproduksjon globalt? Er internasjonalt eierskap en trussel eller en fordel? Og med en storstilt satsing i havbruk – hvordan ser framtiden ut for dagens studenter? Dette og mye mer står på dagsorden når Blått Kompetansesenter siste uka i oktober, arrangerer viktige møteplasser for deg som er hekta på havbruk – eller for deg som ønsker å bli det!

 

Mye som skjer – mye å glede seg til!

Nordic Aquaculture Skills Foresight Forum 25-26. oktober

Bedrifter og utdanningsinstitusjoner fra Island, Sverige og Finland kommer på besøk for å hente inspirasjon fra norsk fiskeoppdrett og norsk utdanningspraksis – med SalMar ASA og Guri Kunna videregående skole som gode eksempler. Når andre nordiske land skal skape en fremtidsrettet akvakulturindustri av høy kvalitet, er det ikke unaturlig at de kommer nettopp hit til Frøya og øyregionen, men like fullt – vi synes det er stas! Nordic Aquaculture Skills Foresight Forum er et EU-finansiert samarbeidsprosjekt via Trøndelag fylkeskommune.

Les mer om hvordan vi jobber med framtidas havbruksutdanning

Brohodekonferansen 27-28. oktober

Brohodekonferansen er møtestedet der kompetanse, erfaring og interesser på tvers av fagområder og alder utveksles. Her bygges relasjoner som vil gi større næringsrelevans i utdanning og nytenkende kandidater til havbruk.

Her får du ulike arrangementer fordelt på tre dager: Studentdag med besøk på Kystmuseets visningssenter, samhandling med elever på Guri Kunna videregående skole, nettverksmiddag, konferanse, toppledermøte, festmiddag og besøk hos samarbeidspartnere i Frøyas skjærgård, Øyrekka.

Få med deg årets Brohodekonferanse digitalt her!

Havets festbord

Hvert år arrangerer Frøya Næringsforum Havets Festbord – dette blir en flott avslutning av Brohodekonferansen. Her samles ulike næringer og aktører fra den blå sektor; havbruk, reiseliv, opplevelser og mer. Formålet med arrangementet er å vise eksempler på det gode arbeidet unge mennesker bidrar med i regionen. Her blir det både gode samtaler og underholdning. Nytt av året er «Emmy Egidius», en pris som Blått Kompetansesenter og Frøya Næringsforum deler ut til en ung person som har utmerket seg med sitt engasjement, kompetanse og drivkraft.

Vi gleder oss til en festaften på Frøya!

Blå Innovasjonscamp 1. november

Vi arrangerer Blå Innovasjonscamp for ungdommer. 75 tiendeklassinger fra hele Trøndelag kommer på besøk til øyregionen, mens hele 400 elever deltar digitalt.

Elevene har fått konkrete og aktuelle oppdrag fra havbruksnæringen, og skal presentere sitt løsningsforslag under campen.

Premien for fjorårets vinnere ser du her!
Nysgjerrig på Guri Kunna VGS? Se her!

Hold deg oppdatert!

Hold deg orientert om viktige møteplasser, enten du er elev på videregående, student, forsker, har jobb innen havbruk – eller om du rett og slett bare er hekta på havbruk!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Erasmus+
Bridges Aquaculture

Trainee Måsøval

BESATT - Kommunikasjon og prosjektarbeid - Måsøval

Trainee Måsøval
Trainee Trøndelag Logo

Trainee innen kommunikasjon og prosjektarbeid søkes:

(Besatt) Vil du jobbe med kommunikasjon og prosjektarbeid hos en av pionérene innen norsk havbruk?

Måsøval AS er en av pionérene innen norsk havbruk og har ambisjoner om å skape verdier langt utover selskapets egne økonomiske resultater. Siden 1992 har selskapet driftet og utviklet en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen, som alle bidrar til positive ringvirkninger og verdiskapning i hele landsdelen og regionen.

Hovedkontoret ligger på Frøya, helt ytterst ute på Trøndelagskysten, men selskapet har også anlegg i Kristiansund, Aukra og Hustadvika. Selskapet er i sterk vekst og har nå rundt 160 ansatte.

Selskapet er i sterk vekst og har ambisiøse mål. I juni 2021 ble selskapet notert på Euronext Growth.

For å støtte utviklingen i selskapet satser vi på å utvikle fremtidens medarbeidere.

Som trainee:

Du vil få muligheten til å jobbe med utvikling i ulike deler av virksomheten, men med fokus på oppgaver innenfor administrasjon & ledelse. Stillingen er tilknyttet administrasjonen på hovedkontoret og rapporterer til Leder Kommunikasjon & Samfunnskontakt.

Du har en relevant bachelor- eller mastergrad. Vi er åpne i forhold til utdanningsretning, men det er en fordel om denne er innenfor havbruk, IT, biologi, økonomi eller lignende utdanningsløp.

Du er interessert i havbruk, nysgjerrig av natur og liker å jobbe med ulike oppgaver.

Du er komfortabel med og interessert i digitale flater og liker å jobbe med ulike IT-systemer.

Du er opptatt av læring og evner raskt å sette deg inn i nye ting/arbeidsoppgaver.

Dine arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil bli tilpasset bakgrunn og interessefelt for den rette kandidat, men vi ser for oss at du skal jobbe med noen av disse områdene:

 • Utvikle intern og ekstern kommunikasjon: Sosiale medier, publikasjoner, kontakt mot omverdenen, markedsføring.

 • Prosjektarbeid: Delta aktivt i prosjekter innenfor I&T, digitalisering, effektivisering og fiskehelse.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et spennende konsern som er i sterk vekst.

Selskapets hovedkontor er på Frøya i Trøndelag. I tillegg har vi kontorer i Trondheim og på Averøy. Vi ønsker fortrinnsvis en kandidat som vil jobbe på Frøya, men for den rette kandidat kan Trondheim og Averøy være et alternativ. Arbeidssted Frøya, Trondheim eller Averøy.

Det må påregnes noe reisevirksomhet, spesielt om arbeidssted ikke er Frøya.

Opdrettsanlegg

Bli trainee i Trøndelag

Om Trainee

Kickstart din karriere med en spennende og unik start på karrieren. Du blir tatt opp i Trainee Trøndelag der du blir inkludert i et nettverk med egen traineekoordinator. Du vil få tilgang til kurs og arrangement der du lærer mye og får et godt nettverk.

«Flyttet hjem og fikk drømmejobben» - Les mer om livet som trainee her.


Om Frøya

Frøya og Hitra ønsker alle nye hoder velkommen! Her gjør vi mye for at du skal trives. Kultur- og fritidstilbudet er godt, vi har mange aktive foreninger og i den flotte kystnaturen er det mulig å utfolde seg hele året.

Les mer om opplevelser på trøndelagskysten her

Oppdag øyrekka her


Tillegsinformasjon

Søknadsfrist: 30. september 2021

 

Ved spørsmål om stillingen kontakt:

Berit Flåmo - Leder kommunikasjon og samfunnskontakt Måsøval

Send meg en e-post

 

Gunnar Aftret - Finansdirektør Måsøval

Send meg en e-post

Telefon: 913 77 389

 

Ved spørsmål om traineeordningen, kontakt:

Randi Annette Enge - Trainee koordinator ved Blått Kompetansesenter

Telefon: 416 73 774

 

 

Send inn din søknad her!

BESATT - Salg- og markedsfører trainee

Hotell Frøya logo

Trainee Trøndelag Logo

Trainee innen markedsføring og salg søkes:

Vil du bygge merkevaren til et av Norges beste hoteller?

Vil du ha ansvar for salg og markedsføring av Hotell Frøya som er på topplisten av Norges beste hoteller i 2021?

Er du utadvendt og brenner for å gi gjestene dine gode opplevelser? Er du fleksibel og nytenkende og jobber godt i team? Vi er i sterk utvikling og vil ha med deg som kan ta over arbeidet med å markedsføre Hotell Frøya.

Hotell Frøya er et familiedrevet og hjemmekoselig hotell med fokus på det lille ekstra. Vi holder til to timer fra Trondheim på Trøndelagskysten og er et viktig knutepunkt for tilreisende til Hitra og Frøya. I 2021 er vi kåret til ett av Norges beste hotell – og den posisjonen skal vi beholde!

Som trainee innen markedsføring og salg har du muligheten til å være både kreativ, nytenkende og et godt forbilde for ditt team. Du vil også få tett oppfølging og opplæring.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Planlegging og gjennomføring av salg og markedsaktiviteter
 • Ivareta og utvikle eksisterende kundeportefølje
 • Opparbeide nytt marked
 • Oppsøkende salg via telefon mot kunder/næringsliv
 • Gjennomføre salgsmøter på hotellet eller hos kunden for presentasjon og salg
 • Ha ansvar for websiden og SoMe-kanaler

Vi ser etter en person som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Arbeider målbevisst og strukturert
 • Er god til å bygge relasjoner og skape tillit
 • Trives med ansvar
 • Ser et sterkt potensiale for Hotell Frøya lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Er glad i reiselivsbransjen, møte nye mennesker og er sosial
 • Liker å jobbe og omgås med mennesker, samt har et godt humør til både gjester, medarbeidere og leverandører
 • Er uredd og nysgjerrig, samt kan se teori og praksis i sammenheng med utgangspunktet som er i dag
 • Har stå på vilje og høy arbeidskapasitet – ikke redd for utfordringer

Din erfaring og kompetanse består av:

 • God forståelse av digital markedsføring, salg og digitale kundereiser
 • Erfaring og kunnskap om markedsstrategi
 • Høyere utdannelse innenfor salg og markedsføring
 • Erfaring fra reiseliv og gjerne hotell er en fordel

Hotell Frøya fasade

Bli trainee i Trøndelag

Visste du at Trøndelag har hederstittelen Europas gastronomiregion for 2022? Frøya og Hitra er en spennende region midt i det beste sjømatfatet. Her kan du bo og jobbe på et sted med høy aktivitet og flott natur.

Om Trainee

Kickstart din karriere med en spennende og unik start på karrieren. Du blir tatt opp i Trainee Trøndelag der du blir inkludert i et nettverk med egen traineekoordinator. Du vil få tilgang til kurs og arrangement der du lærer mye og får et godt nettverk.

«Flyttet hjem og fikk drømmejobben» - Les mer om livet som trainee her.


Om Frøya

Frøya og Hitra ønsker alle nye hoder velkommen! Her gjør vi mye for at du skal trives. Kultur- og fritidstilbudet er godt, vi har mange aktive foreninger og i den flotte kystnaturen er det mulig å utfolde seg hele året.

Les mer om opplevelser på trøndelagskysten her

Oppdag øyrekka her


Tillegsinformasjon

Søknadsfrist: 03.10.21

Legg ved vitnemål og attester.

 

Ved spørsmål om stillingen kontakt:

Valborg Bekken - Daglig Leder Hotell Frøya

Telefon: 970 72 684

 

Ved spørsmål om traineeordningen, kontakt:

Randi Annette Enge - Trainee koordinator ved Blått Kompetansesenter

Telefon: 416 73 774

 

Send inn din søknad her!

Marie i resepsjonen på Hotell Frøya

BESATT - Hotellsjef-trainee

Hotell Frøya logo

Trainee Trøndelag Logo

Trainee søkes

Er du den neste hotellsjefen på Hotell Frøya?

Er du utadvendt og brenner for å gi gjestene dine gode opplevelser? Er du fleksibel og nytenkende og jobber godt i team? Vi er i sterk utvikling og vil ha med deg som ikke er redd for å ta i et tak.

Hotell Frøya er et familiedrevet og hjemmekoselig hotell med fokus på det lille ekstra. Vi holder til to timer fra Trondheim på Trøndelagskysten og er et viktig knutepunkt for tilreisende til Hitra og Frøya. I 2021 er vi kåret til ett av Norges beste hotell – og den posisjonen skal vi beholde!

Som hotellsjef-trainee vil du få mye ansvar. Sammen skal vi drive et hotell med høy standard og med mange muligheter framover. Du vil få tett oppfølging og opplæring.

Du er et utpreget hotellmenneske, engasjert og personlig i ditt møte med gjester og kollegaer. Du har et overordnet ansvar for å inspirere, motivere og styre mot felles mål sammen med resten av ledergruppen.

Vi ser etter deg som alltid går foran med et godt eksempel og som setter gjesten først. Du er strukturert, selvgående og løsningsorientert.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Rekruttere, utvikle og motivere hotellets medarbeidere i samarbeid med ledergruppa
 • Oppfølging av rutiner og drift i alle avdelinger
 • Jobbe med service og kvalitet i alle ledd
 • Sikkerhet for gjester og ansatte
 • Revenue Management i samarbeid med ledelse
 • Kostnadskontroll
 • Pådriver for økt omsetning
 • Være operativ i drift av hotellet
 • Inngå i hotellets ledergruppe
 • Pådriver for økt omsetning
 • Operativ i driften
 • Inngår i hotellets ledergruppe

Vi ser etter en person som:

 • Trives med ansvar og tør gjennomføre nødvendige tiltak og endringer
 • Liker å jobbe og omgås med mennesker, samt har et godt humør til både gjester, medarbeidere og leverandører
 • Bruker tilbakemeldingene fra gjester for å kontinuerlig forbedre hotellet
 • Har stå på vilje og høy arbeidskapasitet – ikke redd for utfordringer
 • Er praktisk og allsidig. Er ikke redd for å bli skitten på hendene og for å ta i et tak når det trengs, viktig å gå foran som et godt eksempel
 • Forstår at det å drive overnattingsvirksomhet innebærer at man må være fleksibel. Helg- og kveldsarbeid må påregnes

Din erfaring og kompetanse består av:

 • Erfaring fra reiselivsbransjen, gjerne hotellsektoren
 • God forståelse av digital markedsføring, salg og digitale kundereiser
 • Høyere utdannelse innenfor hotellfag, merkevareledelse eller økonomi er en fordel, men ingen forutsetning

Hotell Frøya fasade

Bli trainee i Trøndelag

Visste du at Trøndelag har hederstittelen Europas gastronomiregion for 2022? Frøya og Hitra er en spennende region midt i det beste sjømatfatet. Her kan du bo og jobbe på et sted med høy aktivitet og flott natur.

Om Trainee

Kickstart din karriere med en spennende og unik start på karrieren. Du blir tatt opp i Trainee Trøndelag der du blir inkludert i et nettverk med egen traineekoordinator. Du vil få tilgang til kurs og arrangement der du lærer mye og får et godt nettverk.

«Flyttet hjem og fikk drømmejobben» - Les mer om livet som trainee her


Om Frøya

Frøya og Hitra ønsker alle nye hoder velkommen! Her gjør vi mye for at du skal trives. Kultur- og fritidstilbudet er godt, vi har mange aktive foreninger og i den flotte kystnaturen er det mulig å utfolde seg hele året.

Les mer om opplevelser på trøndelagskysten her

Oppdag øyrekka her


Tillegsinformasjon

Søknadsfrist: 03.10.21

Legg ved vitnemål og attester.

 

Ved spørsmål om stillingen kontakt:

Valborg Bekken - Daglig Leder Hotell Frøya

Telefon: 970 72 684

 

Ved spørsmål om traineeordningen, kontakt:

Randi Annette Enge - Trainee koordinator ved Blått Kompetansesenter

Telefon: 416 73 774

 

Søk stillingen her!