Mausund Feltstasjon Blått Kompetansesenter

Ekskursjon Mausund

Mausund Feltstasjon Blått Kompetansesenter

Ekskursjon til Mausund Feltstasjon

Brohodedagene ble avsluttet med besøk hos Mausund Feltstasjon i Frøyas skjærgård, Øyrekka.

Kristin Strømskag (ordfører Frøya), Bjørnar Johansen (TFK), Runar Sivertsen (SalMar), Yngvar Olsen (NTNU), Stine Ervik (NTNU/Mausund Feltstasjon), Beate Kvamstad-Lervold (Sintef Ocean), Siri G. Carson (NTNU Havrom), Espen Arntsberg (rektor Guri Kunna vgs), Lars Onsøyen og Kai Mjøsund (Forskningsrådet), Sølvi Nordin (Blått Kompetansesenter), Eva Falch, rektor Anne Borg (NTNU) og Kristin Gjærevoll (NTNU).

Vi inviterte rektor NTNU Anne Borg med følge ut til Mausund Feltstasjon for å bli bedre kjent med den viktige jobben som gjøres her: Undervisning, miljøovervåking, feltarbeid, forskning og plastrydding.

Marint søppel følger havstrømmene, og tonnevis ender opp her i Øyrekka – søppel fra alle kontinenter. Et besøk her gjør selvsagt inntrykk. Ingen drar fra Mausund Feltstasjon uten å være grepet av alvoret ute i havet.

Delegasjonen fikk også presentert planene til Øyrekka folkehøgskole, som ved oppstart i 2022 vil bli en viktig arbeidsgiver i Frøyas skjærgård, med et fagtilbud som tar utgangspunkt i fiskeværets kystkulturhistorie, beliggenhet (nær Froan natur- og landskapsvernområde), plastproblematikk, tradisjonelle så vel som nye havnæringer.