Befaring på Måsøval

Trainee Trøndelag

Trainee Trøndelag

trainee samling på Sula

Trainee Trøndelag

Skal du ta høyere utdanning og ønsker deg gode jobbmuligheter? Trainee Trøndelag står klar til den dagen du er ferdig med graden og vil ha jobb i hjemfylket. Gjennom oss får du tilgang på over 60 arbeidsgivere i hele regionen, inkludert Hitra og Frøya. Vi hjelper deg med en god overgang fra studiet til arbeidslivet, og finner jobben som passer deg.

Som trainee kan du forvente deg:

 • 1-2-årig traineeperiode
 • God lønn
 • Muligheten til å bli kjent med et spennende næringsliv
 • Allsidig arbeidserfaring og nettverksbygging
 • Solid start på karrieren
 • Egen trainee-ansvarlig som følger opp deg og din arbeidsgiver

Våre avdelinger:

 • Hitra og Frøya
 • Røros
 • Steinkjer
 • Fosen
 • Oppdal
 • Orkanger
 • Namdalen

Ønsker du å vite mer om hva det vil si å være trainee?

Thomas Gjedebo

Thomas Gjedebo

Trainee koordinator Hitra og Frøya

E-post:  thomas@bksnorge.no

Trainee Trøndelag er en regional traineeordning, som betyr at vi rekrutterer og følger opp traineer på tvers av hele fylket. Vi har traineer i både offentlig og privat sektor, og ansetter innen en rekke bransjer. På Hitra og Frøya har vi samarbeid med flere bedrifter som ScaleAQ, SalMar, Måsøval, Eidsvaag, kommunene og flere.

Vi har årlige rekrutteringsperioder hvor vi samler inn søkere som deretter matches med våre arbeidsgivere. Det er så enkelt som å laste opp CV og søknad, så tar bedriftene kontakt med deg. Søknadsfristen for 2023 er 1. februar. Da tar vi imot søknader fra alle studiebakgrunner, inkludert økonomer, ingeniører, statsvitere, jurister, arealplanlegger, biologer og mye mye mer.

Når man blir tatt opp i trainee-programmet blir man del av et nettverk med traineer i hele Trøndelag, og et lokalt der du starter. Man blir med på felles reiser med kurs, bedriftsbesøk og opplevelser. Det er en god anledning til å oppfølging på praktiske arbeidslivsrelaterte utfordringer som kanskje ikke dekkes i utdanningen. Det er også en sosial arena hvor man blir kjent med mange andre i samme livssituasjon som deg selv.


St Olavs Hospital

St. Olavs ambulansetjeneste

St. Olavs ambulansetjeneste

St Olavs Hospital

Ambulansetjenesten i
St. Olavs Hospital

Ambulansetjenesten har ansvar for 22 ambulansestasjoner under St. Olavs hospital sitt ansvarsområde. Avdelingen er organisert under klinikk for akutt- og mottaksmedisin. Totalt har vi:

22 stasjoner
32 operative ambulanser
40 000 oppdrag i 2021
Ca 300 ansatte med vikarer
12 lærlinger

Yrker hos oss:

 • Ambulansefagarbeider
 • Sykepleier
 • Paramedisiner

Ønsker du vite mer om oss?

Siv Bente Bekken

Seksjonsleder i klinikk for akutt og mottaksmedisin,
St.Olavs Hospital, Hitra og Frøya

E-post: siv.bente.bekken@stolav.no

Ambulansefagarbeider (2 år skole +  lærling på bil som "andre-personell")

I lærlingtiden vil du i løpet av det første året være med på bil som tredje personell. Mye observasjoner og mye øvinger. Arbeidstiden er 12 timer pr vakt, 48 timer arbeidsuke, fri på natt og fri i helg. I løpet av det første året vil det bli arrangert oppkjøring til C1, kurs i Advanced Medical Life Support og Prehospital Trauma Life Support, i tillegg til skoledager og praksis på sykehus.

Fire fagdager per år i forskjellige tema (felles for alle som jobber i tjenesten). Forberedelse til sertifisering som andre personell på bil før sommeren, slik at du kan jobbe som andre personell på bil i ordinær drift fra sommeren av.

Som andre personell går du inni turnus på aktuell base, og inngår i den årlige driften som andre personell på bil –  sammen med din veileder som er fartøysjef på bilen. Fartøysjefen er den med høyest sertifisering .

Andreårslærlingen har ordinere vakter i en 100% turnus. Vaktene kan variere fra dag, kveld og nattvakter, samt døgnvakter på distrikstsstasjoner.
I løpet av andreåret har du også vakter på «lærlingbilen» i Trondheim – her får du utfordret deg på mengdetrening i bytjeneste.

Forberedelser opp mot fagprøve i henhold til kompetanseplan.

Sykepleier

Som sykepleier må du delta på et vikarkurs som inneholder PHTLS, AMLS, Ambulanseoperativt kurs, E-læringer ihft prosedyrehåndbok, førerkort på klasse C1, samt utrykningskjøring, kode 160, 150 hospiteringstimer og førstegangssertifisering for andre personell på bil .

Prehospitalt arbeid

Treårig høyskole – Bachelor


Brannvesen Hitra Kommune

Hitra kommune

Hitra kommune

Branntjenesten Hitra Kommune

Vi ønsker ungdommen med på laget for å bygge fremtidskommunen!

Vi bor alle sammen i en kommune, og gjennom hele livet bruker vi de tjenestene som kommunen tilbyr oss. Kommunen tar hånd om oss fra vi er et lite foster i mors mage. Menneskene møter kommunen aller først gjennom jordmor, helsesøster og kommunelege. Så fortsetter det med barnehage, skole, idrettsanlegg, kulturskole, bibliotek, kino, reguleringsplaner, byggesøknader, ulike helsetjenester, eldreomsorg og helt til slutt gravlegging. Den teknologiske utviklingen gjør at alle disse tjenestene vil se annerledes ut i framtida, og sammen skal vi skape nye og bedre løsninger! Dette gjør at vi både har og vil få mange spennende jobber i kommunen i tida framover.

Eksempler på yrker hos oss:

 • Sykepleier
 • Vernepleier
 • Renholder
 • Kulturarbeider
 • Barnevernspedagog
 • Lege
 • Ingeniør
 • Arkitekt
 • Fagarbeider helse og oppvekst
 • Informasjonsmedarbeider
 • Saksbehandler
 • Fysioterapeut
 • Arealplanlegger
 • Leder
 • Servicetorg
 • Bibliotekar

Ønsker du vite mer om oss?

Øystein Olsen HR Hitra kommune

Øystein Olsen

HR sjef

Telefon: 920 25 602

E-post: Oystein.Olsen@hitra.kommune.no

For å få til en bærekraftig utvikling hjelper FNs bærekraftsmål oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar globalt. Lokal handling er avgjørende for å nå de globale målene. I vår forståelse av bærekraft legger vi: Den lokale kraften som ligger i mennesker, miljø og økonomi, og som gir oss mulighet til å vokse i balanse med natur- og ressursgrunnlag.

Hitra kommune har ett stort spekter av ulike arbeidsoppgaver innen oppvekst, helse, kultur, drift og mye, mye mer. Mangfoldet vårt er stort og spennende. Se eksempler på yrker vi ser etter til venstre.

Hos oss får du ny kunnskap gjennom å høste erfaringer fra kompetente kolleger, samtidig som vi verdsetter din kompetanse der du gir oss innspill på ting vi kan gjøre annerledes. Bli med på laget for å utvikle et enda bedre tjenestetilbud for innbyggerne våre. Her hos oss vil du oppleve stort engasjement, høy aktivitet og varierte oppgaver. Aldri har det vært mer spennende å jobbe i Hitra kommune enn det det er nå. Vi synes mangfold er viktig.

 

 

Ledige stillinger hos oss

Sistranda

Frøya kommune

Frøya kommune

Sistranda

Frøya kommune

Det er mye vi ikke vet om framtida og om hvordan yrkeslivet blir. Likevel, vi vet at det kommer til å bli nye måter å jobbe på, og at det kommer nye yrker vi ikke har i dag. Ingen vet hvor de jobber om 20 år. Se på kommunedirektøren vår Beathe; hun startet som sykepleier – i dag er hun kommunedirektør.

Vi må være villig til å endre oss og til å lære nye ting underveis. Det vet vi blir viktig. Vi vet også at vi kommer til å finne nye måter å jobbe sammen på – at vi kommer til å jobbe mer på tvers, og mer i team. Dessuten vil det i framtida, uavhengig av yrke, være fokus på digitalisering, integrering og klima og miljø. Samtidig vil det fortsatt være et stort behov for folk som jobber med barn og unge – pleie og omsorg, selv om arbeidsmåten vil bli annerledes.

Yrker hos oss:

 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Barnevernspedagoger
 • Sosionomer
 • Psykologer
 • Leger
 • Lærere
 • Barnehagelærer
 • Ingeniører
 • Fagarbeidere

Ønsker du vite mer om oss?

Sonja Dybvik

Sonja Dybvik

HR sjef

Telefon:980 91 429

E-post: Sonja.Dybvik@froya.kommune.no


Tanklinikk

Tannklinikk

Tannhelsetjenesten

Tanklinikk

Tannklinikk

På en tannklinikk finner du både tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

Ønsker du å jobbe i team? Er du glad i å jobbe med mennesker i alle aldre? Ønsker du en trygg, men variert arbeidsplass? Da kan en utdanning innen tannhelse være noe for deg.

Kunne du tenke deg å jobbe med både mennesker og kontorarbeid? En tannhelsesekretær har oppgaver som å ta telefonen, bestille varer, gjøre klart til behandling og hjelpe tannlegen.

Liker du å være en del av et team, men også å kunne jobbe selvstendig? En tannpleier jobber for det meste selvstendig med undersøkelser og forebyggende behandling.

Liker du å jobbe med hendene? Liker du å være nøyaktig? En tannlege oppdager sykdommer i munnen, og bruker små redskaper for å reparere tenner.

Yrker hos oss:

 • Tannhelsesekretær
 • Tannpleier
 • Tannlege

Ønsker du vite mer om oss?

Helen Sollie

Tannlege

E-post: helso@trondelagfylke.no

Finn ut hvor du kan jobbe

Her finner de kontaktopplysninger for alle klinikkene i Trøndelag fylkeskommune, altså de offentlige tannklinikkene.

Tilleggstilbud innen tannbehandling

Her er informasjon om et tilleggstilbud som Trøndelag fylke gir. Her er det tannbehandlingsteam som jobber med mennesker som har angst for tannbehandling. Føler du mye omsorg for mennesker som har hatt ekstra utfordringer, kan en slik jobb være perfekt for deg.

Utdanningsløp

Tannhelsesekretær:

 • Helse- og oppvekstsfag VG1
 • Helseservice VG2
 • Tannhelsesekretær VG3 – Thora Storm gir denne utdanningen i Trøndelag

Tannpleier:

 • Generell studiekompetanse på VGs
 • Bachelor (3 år) i tannpleie ved universitet i Oslo, Bergen, Tromsø eller Elverum

Tannlege:

 • Studiespesialiserende med realsfagskombinasjon på VGs
 • Realfagene: Matematikk R1 eller S1+S2, fysikk 1 og kjemi 2
 • Master (5 år) i odontologi ved universitetet i Oslo, Bergen eller Tromsø