Nutrimar

Nutrimar

Nutrimar

Nutrimar

Nutrimar

Nutrimar omsetter varer for ca. 200 millioner årlig.
-90 % av Nutrimar sin eksport går til Europa, USA og Kina.

 • Nutrimar er en produsent av ingredienser til fôrindustrien.
 • Nutrimar leverer sine produkter globalt.
 • Nutrimar er koblet online til SalMar på Kverva.
 • Nutrimar prosesserer høykvalitets laksolje og protein mel.
 • Nutrimar har ca. 70 ansatte i mange fagfelt.

Yrker hos oss:

 • Prosessteknikere
 • Automasjonsteknikere
 • Prosessingeniører
 • Laboratorieteknikere
 • Prosjektingeniører
 • Lagerarbeidere
 • Logistikkmedarbeidere
 • Salgsmedarbeidere
 • HR
 • Teknikere

Ønsker du vite mer om oss?

Ida Andersen

HR- og administrasjonsansvarlig

E-post: ida.andersen@nutrimar.no


trainee Trøndelag

Trainee Trøndelag

Trainee Trøndelag

trainee Trøndelag

Trainee Trøndelag

Trainee Trøndelag er samarbeidet mellom fire traineeordninger i Trøndelag og Nord-Østerdalen: IntroTrainee, KysTrainee, Fjelltrainee og Trainee Namdal. Vi lyser ut spennende traineestillinger hvert år, for unge med høyere utdannelse.

Som trainee kan du forvente:

 • 1-2-årig traineeperiode med arbeidsopphold
  i én eller flere bedrifter.
 • Faglige og sosiale fellessamlinger.
 • En unik mulighet til å bli kjent med et variert og spennende næringsliv.
 • Allsidig arbeidserfaring og nettverksbygging
 • Som trainee får du en unik mulighet til en variert og solid start på din yrkeskarriere.
 • Traineeansvarlig setter sammen praksisløpet med søker og arbeidsgiver.

Ønsker du å vite mer om hva det vil si å være trainee?

Marit Eriksen

Marit Eriksen

Daglig leder – Intro Trainee

E-post:  marit.eriksen@introtrainee.no

KystTrainee er en regional traineeordning for Frøya og Hitra som drives av innovasjonsselskapet Blått Kompetansesenter AS. Vi har hovedbase på Frøya, og et avdelingskontor på Blåbasen i Trondheim.

Kom i kontakt med prosjektleder Kjersti Jakobsen: post@bksnorge.no

Intro Trainee har medlemsbedrifter på aksen Steinkjer til Trondheim, innenfor mange ulike bransjer i både privat og offentlig sektor.

Kom i kontakt med daglig leder Marit Eriksen: marit.eriksen@introtrainee.no

Fjelltrainee er en regional ordning for Rørosregionen og Nord-Østerdalen, beliggende sør i Trøndelag og nord i Hedmark. Ordningen drives av Rørosregionen Næringshage.

Kom i kontakt med prosjektleder Olin Steinsvik: olin.steinsvik@roroshagen.no

Trainee Namdal drives av INAM AS, innovasjon Namdal. Vi dekker et stort geografisk område med varierte karriermuligheter: Blå sektor står sterkt langs kysten, mens skog og industri preger arbeidsmarkedet i indre Namdalen.

Kom i kontakt med prosjektleder Marte Karoline Sollien: marte@inam.no


St Olavs Hospital

St. Olavs ambulansetjeneste

St. Olavs ambulansetjeneste

St Olavs Hospital

Ambulansetjenesten i
St. Olavs Hospital

Ambulansetjenesten har ansvar for 22 ambulansestasjoner under St. Olavs hospital sitt ansvarsområde. Avdelingen er organisert under klinikk for akutt- og mottaksmedisin. Totalt har vi:

22 stasjoner
32 operative ambulanser
40 000 oppdrag i 2021
Ca 300 ansatte med vikarer
12 lærlinger

Yrker hos oss:

 • Ambulansefagarbeider
 • Sykepleier
 • Paramedisiner

Ønsker du vite mer om oss?

Siv Bente Bekken

Seksjonsleder i klinikk for akutt og mottaksmedisin,
St.Olavs Hospital, Hitra og Frøya

E-post: siv.bente.bekken@stolav.no

Ambulansefagarbeider (2 år skole +  lærling på bil som "andre-personell")

I lærlingtiden vil du i løpet av det første året være med på bil som tredje personell. Mye observasjoner og mye øvinger. Arbeidstiden er 12 timer pr vakt, 48 timer arbeidsuke, fri på natt og fri i helg. I løpet av det første året vil det bli arrangert oppkjøring til C1, kurs i Advanced Medical Life Support og Prehospital Trauma Life Support, i tillegg til skoledager og praksis på sykehus.

Fire fagdager per år i forskjellige tema (felles for alle som jobber i tjenesten). Forberedelse til sertifisering som andre personell på bil før sommeren, slik at du kan jobbe som andre personell på bil i ordinær drift fra sommeren av.

Som andre personell går du inni turnus på aktuell base, og inngår i den årlige driften som andre personell på bil –  sammen med din veileder som er fartøysjef på bilen. Fartøysjefen er den med høyest sertifisering .

Andreårslærlingen har ordinere vakter i en 100% turnus. Vaktene kan variere fra dag, kveld og nattvakter, samt døgnvakter på distrikstsstasjoner.
I løpet av andreåret har du også vakter på «lærlingbilen» i Trondheim – her får du utfordret deg på mengdetrening i bytjeneste.

Forberedelser opp mot fagprøve i henhold til kompetanseplan.

Sykepleier

Som sykepleier må du delta på et vikarkurs som inneholder PHTLS, AMLS, Ambulanseoperativt kurs, E-læringer ihft prosedyrehåndbok, førerkort på klasse C1, samt utrykningskjøring, kode 160, 150 hospiteringstimer og førstegangssertifisering for andre personell på bil .

Prehospitalt arbeid

Treårig høyskole – Bachelor


Norcod ansatt

Norcod

Norcod

Norcod ansatt

Norcod

I Norcod jobber det personer med ulik faglig og erfaringsmessig bakgrunn. På laget har vi med oss ansatte med utdanning på ulike nivåer innen akvakultur, mekanisk, elektro, kvalitet, HR, fiskehelse, økonomi og ledelse, finans, marked.

For å kunne jobbe/studere hos Norcod, er det flere muligheter. Søk lærlingplass, søk på utlyste stillinger, send inn en åpen søknad, eller ta kontakt med oss direkte!

Kjernevirksomheten til Norcod AS er kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg, men selskapet er gjennom samarbeid med sentrale aktører involvert i hele verdikjeden. Norcods oppdrettsanlegg ligger i Trøndelag og Nordland, der forholdene er ideelle for torsk. Selskapet bidrar til bærekraftig matproduksjon med minimal miljøkostnad samt aktiv støtte av lokalsamfunn.

Yrker hos oss:

 • Akvakultur/havbruks-tekniker
 • Mekaniker
 • Industrimekaniker
 • Snekker
 • Elektriker
 • Fisker
 • Akvakultur
 • Havbruk
 • Markedsføring
 • Akvamedisin
 • Biolog
 • Organisasjon og ledelse

Ønsker du vite mer om oss?

Hilde Norcod

Hilde R. Storhaug

CSO

Telefon: 958 66 964

E-post: hs@norcod.no

Norcod som selskap:

 • Verdens største oppdretter av atlantisk torsk
 • Anleggene våre er plassert i Frøya og Meløy kommune
 • Selskapet ble stiftet i august 2018 og har i dag 33 ansatte, hvorav fire er lærlinger

Stillinger i Norcod:

 • Lærling
 • Driftstekniker
 • Driftsleder
 • Produksjonssjef
 • Fagansvarlig fiskehelse
 • Kvalitetskoordinator
 • Kvalitetsleder, HR/HMS
 • Biologisk Controller
 • Bærekraftdirektør
 • Produksjonsdirektør
 • Finansdirektør
 • Administrasjonskoordinator
 • Administrerende direktør


Ansatte Åkerblå

Åkerblå

Åkerblå AS

Ansatte Åkerblå

Åkerblå AS

Åkerblå består i dag av ca 160 ansatte spredt på 23 kontorer langs norskekysten. Vi betjener kunder fra blant annet oppdrettsnæringen, offentlig sektor, og vi bistår i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Vår bedrift består av mange dyktige konsulenter som er spesialister innen sine fagfelt. Vi har fiskehelsebiologer, veterinærer, marinbiologer, oseanografer, sivilingeniører, tekniske inspektører. Vi har også mennesker med andre bachelor- eller mastergrader, som for eksempel innen biomarin innovasjon eller marinteknikk. Vi leverer tjenester innen:

Fiskehelse: Som for eksempel fiskehelsekontroll og bistand under avlusing.
Miljøtjenester: Som for eksempel miljøovervåking, bunnkartlegging, strandsoneundersøkelse.
Tekniske tjenester: Som for ekesempel teknisk inspeksjon og utstedelse av anleggssertifikat.

Våre konsulenter har alle en varierende hverdag. De jobber på kontor og de bidrar i spennende prosjekter ute på felt.

Yrker hos oss:

 • Fiskehelsekonsulent
 • Miljøkonsulent
 • Teknisk konsulent
 • Regnskapsmedarbeider
 • HR-rådgiver
 • Innkjøpsansvarlig
 • HMS-konsulent
 • Kvalitetskonsulent
 • Lønnskonsulent
 • Økonomimedarbeider
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • IT-konsulent

Ønsker du vite mer om oss?

Julie Stølan

Julie Stølan

HR rådgiver

E-post: julie.stolan@akerbla.no

Aktuelle stillinger hos oss:

Teknisk konsulent:

For å jobbe som teknisk konsulent i Åkerblå, må du ha en sivilingeniørutdanning, teknisk utdanning (fagskole eller høyere utdanning), eller høyere utdanning innen teknikk (fortrinnsvis marinteknikk eller master). En teknisk konsulent brukes til å gjøre tekniske vurderinger og kontroller av for eksempel oppdrettsanlegg. Tekniske konsulenter kan utstede anleggssertifikat til oppdrettsanlegg – et slikt sertifikat sier noe om anleggets tilstand. En teknisk konsulent gjør også målinger og inspeksjoner, i tillegg til tekniske analyser. Deres arbeidshverdag består av dager både ute på sjøen og på kontoret.

Oseanografiavdeling

Vi har en oseanografiavdeling som gjør strøm- og bølgemålinger og som analyserer alt som skjer mellom havbunnen og overflaten. Oseanografene jobber ofte opp mot meteorologer med værmelding, eller de leverer rapporter på strøm og bølger til oppdrettsselskaper. Informasjon oppdrettsselskapet trenger for å kartlegge hvor det er best å plassere et nytt oppdrettsanlegg.

Vi har også en administrasjon – de ulike stillingene her ser du listet under “yrker hos oss”.

Miljøkonsulent:

For å jobbe som miljøkonsult hos oss, må du minimum ha en bachelor innenfor biologi/barinbiologi/oseanografi, men det kan også være ønskelig med en mastergrad. En miljøkonsulent gjør miljøundersøkelser rundt oppdrettsanlegg, kartlegger havbunnen, tar prøver, gjør en vurdering og skriver rapport. Miljøkonsulenten er mye ute i felt, men har også kontordager.

Fiskehelsekonsulent:

For å jobbe som fiskehelsekonsulent må du ha utdannet deg enten som veterinær eller som fiskehelsebiolog. En fiskehelsekonsulent er, som navnet tilsier, en konsulent som leies ut til en oppdrettsaktøre. Her gjør de fiskehelseundersøkelser og kontroller, de tar prøver av fisken og bistår under avlusing. De skriver også resepter til medisiner kunden har behov for. Konsulenten vurderer fiskens helsetilstand, og skriver en rapport. En fiskehelsekonsulent er mye ute i felt – altså ute på oppdrettsanlegg eller på brønnbåter – men har også noen kontordager hvor de skriver rapporter eller tilbringer tid på laboratoriet for testing opp mot lakselus.


Røkter fra Salmar

SalMar

SalMar

Røkter fra Salmar

SalMar

SalMar ASA er et av verdens største og mest effektive selskap innen produksjon og foredling av laks, og vi er helt i tet når fremtidens fiskeoppdrett skapes. Vi er integrert i hele verdikjeden fra stamfiskproduksjon til foredlet produkt og salg. Konsernet omsatte i 2020 for ca. 12,9 milliarder kroner og har ca. 1700 ansatte. SalMar har aktivitet i Midt- og Nord-Norge, salgskontorer i Asia og datterselskap på Island. Konsernets hovedkontor er plassert på Frøya i Trøndelag. Vår ledestjerne er «Passion for Salmon» – det betyr masse lidenskap og engasjement for laks, miljø, kunder og ikke minst – kollegaer!

Jobbmulighetene i SalMar er mange, og nærmest uavhengig av hvilken studieretning eller utdanningsløp du velger. Vi har behov for fagkompetanse og kvalifisert arbeidskraft i alle ledd i selskapet.

Yrker hos oss:

 • Røkterfaget
 • Produksjonsarbeid
 • Fiskehelse
 • Matteknologi
 • HR og personal
 • HMS og kvalitet
 • Teknisk og vedlikehold
 • Ledelse
 • Logistikk
 • Lønn og regnskap
 • Salg
 • Økonomi- og administrasjon

Ønsker du vite mer om oss?

Marie Måsøval Salmar

Marine Måsøval

HR konsulent

E-post: Marine.Masoval@salmar.no

Jobbe i SalMar

Når vi ansetter nye medarbeidere i SalMar legger vi minst like mye vekt på personlige egenskaper, som hvilken utdanningsbakgrunn du har. Vi ser etter personer som brenner for faget, som er engasjerte og som vil oppnå noe. Du er en real type som samarbeider godt med andre, du utviser god arbeidsmoral og har gjennomføringsevne. Med høy integritet og vilje i bunn, kan du nå langt!

 


Sveising under vann

Norsk Yrkesdykkerskole

Norsk Yrkesdykkerskole

Sveising under vann

Bli yrkesdykker!

Norsk Yrkesdykkerskole er verdens ledende utdanningsinstitusjon for yrkesdykkere. Utdanningen er kort, intensiv og praktisk. Etter bare 4 måneders trening er du kvalifisert til å jobbe som dykker innenfor for eksempel bygg og anlegg, havbruk eller olje- og gass.

Arbeidsmarkedet for dykkere er godt, særlig innen havbruksnæringen. I dag regnes havbruksnæringen som største bruker av dykkere i Norge, og næringen har kommet langt innenfor teknologi, utstyr og prosedyrer.

Skolen ligger ideelt plassert på Nesodden i Oslofjorden, og utdanner i dag ca 180 dykkere i året. Miljøet er internasjonalt, og vi har elever fra hele verden. Skoledagen er praktisk, og det dykkes mye. Derfor er dette en utdanning for deg som liker å jobbe praktisk, er glad i å løse utfordringer og har lyst på en spennende og aktiv hverdag.

Yrkesdykkerkursene avholdes 3 ganger i året, med oppstart i mars, august og november hvert år. For mer informasjon, gå inn på www.nyd.no, eller besøk oss på Facebook eller Instagram

Våre hovedkategorier

 • Yrkesdykker klasse 1.
 • Undervannssveising
 • Redningsdykker
 • Dykkerleder
 • Klasse 2 Metningsdykker

Ønsker du snakke med oss?

Lars William Wroldsen

Lars William Wroldsen

Daglig Leder

E-post: Lw@nyd.no

Våre linjer

 • Yrkesdykker klasse 1: Inngangsbilletten til dykkebransjen som gir deg sertifikat til å jobbe som dykker til 50 meters dybde. Kurset varer i 4 måneder, og du trenger ikke å ha dykkererfaring fra før
 • Undervannssveising: 2 ukers kurs i sveising under vann for allerede kvalifiserte yrkesdykkere.
 • Redningsdykker: 2 ukers påbygningskurs i redningsdykking for de som allerede er kvalifiserte yrkesdykkere. Dette kurset kvalifiserer til jobb som redningsdykker i brannvesenet.
 • Dykkeleder: 2 ukers ledertrening for erfarne dykkere. Kvalifiserer til å lede dykkeoperasjoner.
 • Klasse 2 Metningsdykker: Kurs for erfarne dykkere som ønsker å kvalifisere seg til å dykke på større dybder offshore. Skal man dykke dypere enn 50 meter er dette kurset et krav.


Rogn

Måsøval

Måsøval AS

Rogn

Måsøval AS

Måsøval er en pionér innen norsk havbruk, og har ambisjoner om å være et av verdens ledende selskaper innen akvakultur. Vi har opplevd sterk vekst siste årene, takket være dyktige medarbeidere som har sterk kompetanse og kjærlighet for faget og laksen.

Avdelinger innen administrasjon, settefisk, matfisk, teknisk, service og avlusning, gir oss et bredt spekter av kompetanse og arbeidsmuligheter.

Yrker hos oss:

 • Tekniker
 • Teknisk leder drift
 • Teknisk sjef
 • Driftstekniker
 • Tilvekstoperatør
 • Driftsledelse
 • Mannskap på servicebåt
 • Mannskap på avlusningsfartøy
 • CEO
 • CFO
 • Produksjonsplanlegging både land og sjø
 • Ledelse service
 • Kommunikasjon og markedsføring
 • Økonomi og regnskap
 • Fiskevelferdssjef
 • Rognkjekskoordinator
 • Salg
 • Logistikk
 • Ledelse
 • HR
 • Kvalitet

Ønsker du vite mer om oss?

Lisa Marie Trainee

Lisa Marie Thielemann

Trainee HR og kvalitet

E-post: lisamarie.thielemann@masoval.no

Måsøval AS sine kjerneverdier er ansvarlig, raus, standhaftig og litt toillat. Dette gjenspeiles også i de personlige egenskapene vi ser etter i en arbeidstaker:

 • Lojal
 • Punktlig
 • Presis og nøyaktig
 • Både selvstendig og en lagspiller
 • Ønske om å bidra i utviklingen av næringen
 • Lærevillig
 • Nysgjerrig
 • Engasjert
 • Motivert

Som arbeidsgiver kan vi tilby:

 • Interessante og varierte jobber
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • En moderne og inkluderende organisasjon
 • Samfunnsansvar, både sosialt og miljømessig
 • Bærekraftig utvikling
 • En fremtidsrettet arbeidsplass

Relevante studieretninger for Måsøval

 • Elektro og datateknologi – Automatisering
 • Naturbruk – Akvakultur
 • Naturbruk – naturbruk m/realfag
 • Teknologi- og industrifag
  • Maritime fag
  • Industriteknologi
 • Studiespesialisering kombinert med høyere utdanning innenfor eksempelvis: havbruk, biologi, teknologi, bærekraft, automasjon, IT eller ingeniør.

Ledige stillinger hos oss


Brannvesen Hitra Kommune

Hitra kommune

Hitra kommune

Branntjenesten Hitra Kommune

Vi ønsker ungdommen med på laget for å bygge fremtidskommunen!

Vi bor alle sammen i en kommune, og gjennom hele livet bruker vi de tjenestene som kommunen tilbyr oss. Kommunen tar hånd om oss fra vi er et lite foster i mors mage. Menneskene møter kommunen aller først gjennom jordmor, helsesøster og kommunelege. Så fortsetter det med barnehage, skole, idrettsanlegg, kulturskole, bibliotek, kino, reguleringsplaner, byggesøknader, ulike helsetjenester, eldreomsorg og helt til slutt gravlegging. Den teknologiske utviklingen gjør at alle disse tjenestene vil se annerledes ut i framtida, og sammen skal vi skape nye og bedre løsninger! Dette gjør at vi både har og vil få mange spennende jobber i kommunen i tida framover.

Eksempler på yrker hos oss:

 • Sykepleier
 • Vernepleier
 • Renholder
 • Kulturarbeider
 • Barnevernspedagog
 • Lege
 • Ingeniør
 • Arkitekt
 • Fagarbeider helse og oppvekst
 • Informasjonsmedarbeider
 • Saksbehandler
 • Fysioterapeut
 • Arealplanlegger
 • Leder
 • Servicetorg
 • Bibliotekar

Ønsker du vite mer om oss?

Grete Elverum Hitra Kommune

Grete Elverum

HR sjef

Telefon: 930 36 740

E-post: grete.elverum@hitra.kommune.no

For å få til en bærekraftig utvikling hjelper FNs bærekraftsmål oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar globalt. Lokal handling er avgjørende for å nå de globale målene. I vår forståelse av bærekraft legger vi: Den lokale kraften som ligger i mennesker, miljø og økonomi, og som gir oss mulighet til å vokse i balanse med natur- og ressursgrunnlag.

Hitra kommune har ett stort spekter av ulike arbeidsoppgaver innen oppvekst, helse, kultur, drift og mye, mye mer. Mangfoldet vårt er stort og spennende. Se eksempler på yrker vi ser etter til venstre.

Hos oss får du ny kunnskap gjennom å høste erfaringer fra kompetente kolleger, samtidig som vi verdsetter din kompetanse der du gir oss innspill på ting vi kan gjøre annerledes. Bli med på laget for å utvikle et enda bedre tjenestetilbud for innbyggerne våre. Her hos oss vil du oppleve stort engasjement, høy aktivitet og varierte oppgaver. Aldri har det vært mer spennende å jobbe i Hitra kommune enn det det er nå. Vi synes mangfold er viktig.

 

 

Ledige stillinger hos oss

Sistranda

Frøya kommune

Frøya kommune

Sistranda

Frøya kommune

Det er mye vi ikke vet om framtida og om hvordan yrkeslivet blir. Likevel, vi vet at det kommer til å bli nye måter å jobbe på, og at det kommer nye yrker vi ikke har i dag. Ingen vet hvor de jobber om 20 år. Se på kommunedirektøren vår Beathe; hun startet som sykepleier – i dag er hun kommunedirektør.

Vi må være villig til å endre oss og til å lære nye ting underveis. Det vet vi blir viktig. Vi vet også at vi kommer til å finne nye måter å jobbe sammen på – at vi kommer til å jobbe mer på tvers, og mer i team. Dessuten vil det i framtida, uavhengig av yrke, være fokus på digitalisering, integrering og klima og miljø. Samtidig vil det fortsatt være et stort behov for folk som jobber med barn og unge – pleie og omsorg, selv om arbeidsmåten vil bli annerledes.

Yrker hos oss:

 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Barnevernspedagoger
 • Sosionomer
 • Psykologer
 • Leger
 • Lærere
 • Barnehagelærer
 • Ingeniører
 • Fagarbeidere

Ønsker du vite mer om oss?

Line Strømøy

Line Strømøy

HR-konsulent

Telefon: 414 61 188

E-post: Line.Stromoy@froya.kommune.no