Nutrimar

Nutrimar

Nutrimar

Nutrimar

Nutrimar

Nutrimar omsetter varer for ca. 200 millioner årlig.
-90 % av Nutrimar sin eksport går til Europa, USA og Kina.

 • Nutrimar er en produsent av ingredienser til fôrindustrien.
 • Nutrimar leverer sine produkter globalt.
 • Nutrimar er koblet online til SalMar på Kverva.
 • Nutrimar prosesserer høykvalitets laksolje og protein mel.
 • Nutrimar har ca. 70 ansatte i mange fagfelt.

Yrker hos oss:

 • Prosessteknikere
 • Automasjonsteknikere
 • Prosessingeniører
 • Laboratorieteknikere
 • Prosjektingeniører
 • Lagerarbeidere
 • Logistikkmedarbeidere
 • Salgsmedarbeidere
 • HR
 • Teknikere

Ønsker du vite mer om oss?

Ida Andersen

HR- og administrasjonsansvarlig

E-post: ida.andersen@nutrimar.no


trainee Trøndelag

Trainee Trøndelag

Trainee Trøndelag

trainee Trøndelag

Trainee Trøndelag

Trainee Trøndelag er samarbeidet mellom fire traineeordninger i Trøndelag og Nord-Østerdalen: IntroTrainee, KysTrainee, Fjelltrainee og Trainee Namdal. Vi lyser ut spennende traineestillinger hvert år, for unge med høyere utdannelse.

Som trainee kan du forvente:

 • 1-2-årig traineeperiode med arbeidsopphold
  i én eller flere bedrifter.
 • Faglige og sosiale fellessamlinger.
 • En unik mulighet til å bli kjent med et variert og spennende næringsliv.
 • Allsidig arbeidserfaring og nettverksbygging
 • Som trainee får du en unik mulighet til en variert og solid start på din yrkeskarriere.
 • Traineeansvarlig setter sammen praksisløpet med søker og arbeidsgiver.

Ønsker du å vite mer om hva det vil si å være trainee?

Marit Eriksen

Marit Eriksen

Daglig leder – Intro Trainee

E-post:  marit.eriksen@introtrainee.no

KystTrainee er en regional traineeordning for Frøya og Hitra som drives av innovasjonsselskapet Blått Kompetansesenter AS. Vi har hovedbase på Frøya, og et avdelingskontor på Blåbasen i Trondheim.

Kom i kontakt med prosjektleder Kjersti Jakobsen: post@bksnorge.no

Intro Trainee har medlemsbedrifter på aksen Steinkjer til Trondheim, innenfor mange ulike bransjer i både privat og offentlig sektor.

Kom i kontakt med daglig leder Marit Eriksen: marit.eriksen@introtrainee.no

Fjelltrainee er en regional ordning for Rørosregionen og Nord-Østerdalen, beliggende sør i Trøndelag og nord i Hedmark. Ordningen drives av Rørosregionen Næringshage.

Kom i kontakt med prosjektleder Olin Steinsvik: olin.steinsvik@roroshagen.no

Trainee Namdal drives av INAM AS, innovasjon Namdal. Vi dekker et stort geografisk område med varierte karriermuligheter: Blå sektor står sterkt langs kysten, mens skog og industri preger arbeidsmarkedet i indre Namdalen.

Kom i kontakt med prosjektleder Marte Karoline Sollien: marte@inam.no


Norcod ansatt

Norcod

Norcod

Norcod ansatt

Norcod

I Norcod jobber det personer med ulik faglig og erfaringsmessig bakgrunn. På laget har vi med oss ansatte med utdanning på ulike nivåer innen akvakultur, mekanisk, elektro, kvalitet, HR, fiskehelse, økonomi og ledelse, finans, marked.

For å kunne jobbe/studere hos Norcod, er det flere muligheter. Søk lærlingplass, søk på utlyste stillinger, send inn en åpen søknad, eller ta kontakt med oss direkte!

Kjernevirksomheten til Norcod AS er kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg, men selskapet er gjennom samarbeid med sentrale aktører involvert i hele verdikjeden. Norcods oppdrettsanlegg ligger i Trøndelag og Nordland, der forholdene er ideelle for torsk. Selskapet bidrar til bærekraftig matproduksjon med minimal miljøkostnad samt aktiv støtte av lokalsamfunn.

Yrker hos oss:

 • Akvakultur/havbruks-tekniker
 • Mekaniker
 • Industrimekaniker
 • Snekker
 • Elektriker
 • Fisker
 • Akvakultur
 • Havbruk
 • Markedsføring
 • Akvamedisin
 • Biolog
 • Organisasjon og ledelse

Ønsker du vite mer om oss?

Hilde Norcod

Hilde R. Storhaug

CSO

Telefon: 958 66 964

E-post: hs@norcod.no

Norcod som selskap:

 • Verdens største oppdretter av atlantisk torsk
 • Anleggene våre er plassert i Frøya og Meløy kommune
 • Selskapet ble stiftet i august 2018 og har i dag 33 ansatte, hvorav fire er lærlinger

Stillinger i Norcod:

 • Lærling
 • Driftstekniker
 • Driftsleder
 • Produksjonssjef
 • Fagansvarlig fiskehelse
 • Kvalitetskoordinator
 • Kvalitetsleder, HR/HMS
 • Biologisk Controller
 • Bærekraftdirektør
 • Produksjonsdirektør
 • Finansdirektør
 • Administrasjonskoordinator
 • Administrerende direktør


Kymar Elektro verkstedhall

Kymar Elektro

Kymar Elektro AS

Kymar Elektro verkstedhall

Kymar Elektro

Kymar Elektro har 40 ansatte og salgskontor og serviceverksted i Moss, Trondheim, Stavanger og Bergen. Grunnmuren til Kymar er verkstedene. Med våre fire verksteder og salgskontor, har vi stor fleksibilitet og nærhet til kundene. Vi kan mobilisere raskt dersom det oppstår en uventet driftsstans.

Våre ansatte har fokus på å gi kundene gode råd og løsninger. Vi jobber i en bransje hvor kvalitet og evne til å levere til avtalt tid, er viktig. Hos Kymar møter du folk med høy kompetanse som gir verdifulle råd. Dette gjelder ikke bare i valget av riktig motor eller omformer – vi kan også hjelpe deg med å avgjøre om du bør kjøpe nytt eller om du heller bør reparere det gamle. Vi setter alltid kunden i fokus, og ønsker å bli oppfattet som en allsidig problemløser med høy servicegrad. Kymar sin kvalitetspolitikk gjelder alle nivå i bedriften.

I dag er vi ledende innen tilstandskontroll, ex. inspeksjon, service, vedlikehold av elektromekanisk utstyr til landbasert industri, marine og til rigger og anlegg tilknyttet olje- og gassindustrien. Våre verksteder er ex. sertifisert, og har fullt utstyr for de fleste reparasjoner og overhalinger. En stor del av virksomheten vår er salg av nye produkter, og vi har et bredt utvalg av motorer på lager.

Yrker hos oss:

 • Elektriker

Ønsker du vite mer om oss?

Ulrik Haugen

E-post: Ulrik.haugen@kymar.no

Kymar Elektro

Kymar Elektro utfører alle typer installasjoner og serviceoppdrag for næringsbygg, offentlige bygg, industri, oppdrettsnæring, offshore og marine. Vi har lang erfaring med skipselektro. Utover det som er normalt for en installasjonsbedrift, kan vi sammen med vårt søsterselskap Kymar og Kymar Solutions tilby kompetanse innenfor et bredere spekter. Det omfatter alt av roterende utstyr som elektromotorer, gir og pumper, og styring av dette. Dette er ofte kritisk utstyr i en produksjon hvor rett kompetanse for service, reparasjon eller erstatningsprodukt er vesentlig for å unngå eller minimalisere driftsstans.

Kymar Solutions

Kymar Solutions ble stiftet i 2017 under navnet EA Solution. Vår visjon er å være en «non-stop shop» for våre kunder når det gjelder alt fra komponenter, til komplette uniter og moduler etter kundens ønske.

I dag er vi en komplett leverandør av spesialprodukter og tjenester til olje- og gassindustrien, marinesektoren og oppdrettsnæringen, og vi holder til på Klepp stasjon på Jæren.

Vi har over 35 års fartstid innenfor offshorebransjen, og våre dyktige fagfolk har høy kompetanse og lang erfaring innenfor bransjene nevnt ovenfor. Dessuten besitter de gode kunnskaper om elektro, automasjon og mekanikk, i tillegg til alt fra kontrollsystemer til mekanisk overhaling av pumper. De har gjennomført alle nødvendige sikkerhetskurs for å kunne reise offshore, og har etter hvert opparbeidet seg erfaringer fra oppdrag over hele verden.

Vi er alltid meget opptatt av at alle våre leveranser skal være av høy kvalitet, til riktig pris og til avtalt leveringstid.
I Kymar Solutions er vi opptatt av konkret og god HMS-politikk, og vi arbeider hver dag for å bli enda bedre på området.
Vi har også til enhver tid godkjent FSE kurs med førstehjelptrening.

Siden 2021 har vi vært en del av Kymar Group. Dermed har vi kunnet styrke vår posisjon i markedet med en enda større og bredere produkt- og tjenesteportefølje.

Lærling

Som lærling i et av selskapene i Kymar Group, vil du ha mulighet til en praksis innenfor et bredt område innen elektrofag. Både i privatmarkedet som en tradisjonell installasjonsbedrift, til industri med service oppdrag innenfor elektro og automasjon, og reparasjon av elektromotorer, service på omformere, etc.

Lærlingperioden kan foregå med praksis i alle selskapene. Du deltar på arbeid inne på verksted med; overhaling av elektromotorer, deltagelse i bygging av produkter med elektro, automasjon, skap, etc.  Serviceoppdrag ute hos kunder – både privat og i industrien – hører med.

Som lærling hos Kymar vil du få en svært allsidig praksis.


Ansatte Åkerblå

Åkerblå

Åkerblå AS

Ansatte Åkerblå

Åkerblå AS

Åkerblå består i dag av ca 160 ansatte spredt på 23 kontorer langs norskekysten. Vi betjener kunder fra blant annet oppdrettsnæringen, offentlig sektor, og vi bistår i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Vår bedrift består av mange dyktige konsulenter som er spesialister innen sine fagfelt. Vi har fiskehelsebiologer, veterinærer, marinbiologer, oseanografer, sivilingeniører, tekniske inspektører. Vi har også mennesker med andre bachelor- eller mastergrader, som for eksempel innen biomarin innovasjon eller marinteknikk. Vi leverer tjenester innen:

Fiskehelse: Som for eksempel fiskehelsekontroll og bistand under avlusing.
Miljøtjenester: Som for eksempel miljøovervåking, bunnkartlegging, strandsoneundersøkelse.
Tekniske tjenester: Som for ekesempel teknisk inspeksjon og utstedelse av anleggssertifikat.

Våre konsulenter har alle en varierende hverdag. De jobber på kontor og de bidrar i spennende prosjekter ute på felt.

Yrker hos oss:

 • Fiskehelsekonsulent
 • Miljøkonsulent
 • Teknisk konsulent
 • Regnskapsmedarbeider
 • HR-rådgiver
 • Innkjøpsansvarlig
 • HMS-konsulent
 • Kvalitetskonsulent
 • Lønnskonsulent
 • Økonomimedarbeider
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • IT-konsulent

Ønsker du vite mer om oss?

Julie Stølan

Julie Stølan

HR rådgiver

E-post: julie.stolan@akerbla.no

Aktuelle stillinger hos oss:

Teknisk konsulent:

For å jobbe som teknisk konsulent i Åkerblå, må du ha en sivilingeniørutdanning, teknisk utdanning (fagskole eller høyere utdanning), eller høyere utdanning innen teknikk (fortrinnsvis marinteknikk eller master). En teknisk konsulent brukes til å gjøre tekniske vurderinger og kontroller av for eksempel oppdrettsanlegg. Tekniske konsulenter kan utstede anleggssertifikat til oppdrettsanlegg – et slikt sertifikat sier noe om anleggets tilstand. En teknisk konsulent gjør også målinger og inspeksjoner, i tillegg til tekniske analyser. Deres arbeidshverdag består av dager både ute på sjøen og på kontoret.

Oseanografiavdeling

Vi har en oseanografiavdeling som gjør strøm- og bølgemålinger og som analyserer alt som skjer mellom havbunnen og overflaten. Oseanografene jobber ofte opp mot meteorologer med værmelding, eller de leverer rapporter på strøm og bølger til oppdrettsselskaper. Informasjon oppdrettsselskapet trenger for å kartlegge hvor det er best å plassere et nytt oppdrettsanlegg.

Vi har også en administrasjon – de ulike stillingene her ser du listet under “yrker hos oss”.

Miljøkonsulent:

For å jobbe som miljøkonsult hos oss, må du minimum ha en bachelor innenfor biologi/barinbiologi/oseanografi, men det kan også være ønskelig med en mastergrad. En miljøkonsulent gjør miljøundersøkelser rundt oppdrettsanlegg, kartlegger havbunnen, tar prøver, gjør en vurdering og skriver rapport. Miljøkonsulenten er mye ute i felt, men har også kontordager.

Fiskehelsekonsulent:

For å jobbe som fiskehelsekonsulent må du ha utdannet deg enten som veterinær eller som fiskehelsebiolog. En fiskehelsekonsulent er, som navnet tilsier, en konsulent som leies ut til en oppdrettsaktøre. Her gjør de fiskehelseundersøkelser og kontroller, de tar prøver av fisken og bistår under avlusing. De skriver også resepter til medisiner kunden har behov for. Konsulenten vurderer fiskens helsetilstand, og skriver en rapport. En fiskehelsekonsulent er mye ute i felt – altså ute på oppdrettsanlegg eller på brønnbåter – men har også noen kontordager hvor de skriver rapporter eller tilbringer tid på laboratoriet for testing opp mot lakselus.


Røkter fra Salmar

SalMar

SalMar

Røkter fra Salmar

SalMar

SalMar ASA er et av verdens største og mest effektive selskap innen produksjon og foredling av laks, og vi er helt i tet når fremtidens fiskeoppdrett skapes. Vi er integrert i hele verdikjeden fra stamfiskproduksjon til foredlet produkt og salg. Konsernet omsatte i 2020 for ca. 12,9 milliarder kroner og har ca. 1700 ansatte. SalMar har aktivitet i Midt- og Nord-Norge, salgskontorer i Asia og datterselskap på Island. Konsernets hovedkontor er plassert på Frøya i Trøndelag. Vår ledestjerne er «Passion for Salmon» – det betyr masse lidenskap og engasjement for laks, miljø, kunder og ikke minst – kollegaer!

Jobbmulighetene i SalMar er mange, og nærmest uavhengig av hvilken studieretning eller utdanningsløp du velger. Vi har behov for fagkompetanse og kvalifisert arbeidskraft i alle ledd i selskapet.

Yrker hos oss:

 • Røkterfaget
 • Produksjonsarbeid
 • Fiskehelse
 • Matteknologi
 • HR og personal
 • HMS og kvalitet
 • Teknisk og vedlikehold
 • Ledelse
 • Logistikk
 • Lønn og regnskap
 • Salg
 • Økonomi- og administrasjon

Ønsker du vite mer om oss?

Marie Måsøval Salmar

Marine Måsøval

HR konsulent

E-post: Marine.Masoval@salmar.no

Jobbe i SalMar

Når vi ansetter nye medarbeidere i SalMar legger vi minst like mye vekt på personlige egenskaper, som hvilken utdanningsbakgrunn du har. Vi ser etter personer som brenner for faget, som er engasjerte og som vil oppnå noe. Du er en real type som samarbeider godt med andre, du utviser god arbeidsmoral og har gjennomføringsevne. Med høy integritet og vilje i bunn, kan du nå langt!

 


Sveising under vann

Norsk Yrkesdykkerskole

Norsk Yrkesdykkerskole

Sveising under vann

Bli yrkesdykker!

Norsk Yrkesdykkerskole er verdens ledende utdanningsinstitusjon for yrkesdykkere. Utdanningen er kort, intensiv og praktisk. Etter bare 4 måneders trening er du kvalifisert til å jobbe som dykker innenfor for eksempel bygg og anlegg, havbruk eller olje- og gass.

Arbeidsmarkedet for dykkere er godt, særlig innen havbruksnæringen. I dag regnes havbruksnæringen som største bruker av dykkere i Norge, og næringen har kommet langt innenfor teknologi, utstyr og prosedyrer.

Skolen ligger ideelt plassert på Nesodden i Oslofjorden, og utdanner i dag ca 180 dykkere i året. Miljøet er internasjonalt, og vi har elever fra hele verden. Skoledagen er praktisk, og det dykkes mye. Derfor er dette en utdanning for deg som liker å jobbe praktisk, er glad i å løse utfordringer og har lyst på en spennende og aktiv hverdag.

Yrkesdykkerkursene avholdes 3 ganger i året, med oppstart i mars, august og november hvert år. For mer informasjon, gå inn på www.nyd.no, eller besøk oss på Facebook eller Instagram

Våre hovedkategorier

 • Yrkesdykker klasse 1.
 • Undervannssveising
 • Redningsdykker
 • Dykkerleder
 • Klasse 2 Metningsdykker

Ønsker du snakke med oss?

Lars William Wroldsen

Lars William Wroldsen

Daglig Leder

E-post: Lw@nyd.no

Våre linjer

 • Yrkesdykker klasse 1: Inngangsbilletten til dykkebransjen som gir deg sertifikat til å jobbe som dykker til 50 meters dybde. Kurset varer i 4 måneder, og du trenger ikke å ha dykkererfaring fra før
 • Undervannssveising: 2 ukers kurs i sveising under vann for allerede kvalifiserte yrkesdykkere.
 • Redningsdykker: 2 ukers påbygningskurs i redningsdykking for de som allerede er kvalifiserte yrkesdykkere. Dette kurset kvalifiserer til jobb som redningsdykker i brannvesenet.
 • Dykkeleder: 2 ukers ledertrening for erfarne dykkere. Kvalifiserer til å lede dykkeoperasjoner.
 • Klasse 2 Metningsdykker: Kurs for erfarne dykkere som ønsker å kvalifisere seg til å dykke på større dybder offshore. Skal man dykke dypere enn 50 meter er dette kurset et krav.


Rogn

Måsøval

Måsøval AS

Rogn

Måsøval AS

Måsøval er en pionér innen norsk havbruk, og har ambisjoner om å være et av verdens ledende selskaper innen akvakultur. Vi har opplevd sterk vekst siste årene, takket være dyktige medarbeidere som har sterk kompetanse og kjærlighet for faget og laksen.

Avdelinger innen administrasjon, settefisk, matfisk, teknisk, service og avlusning, gir oss et bredt spekter av kompetanse og arbeidsmuligheter.

Yrker hos oss:

 • Tekniker
 • Teknisk leder drift
 • Teknisk sjef
 • Driftstekniker
 • Tilvekstoperatør
 • Driftsledelse
 • Mannskap på servicebåt
 • Mannskap på avlusningsfartøy
 • CEO
 • CFO
 • Produksjonsplanlegging både land og sjø
 • Ledelse service
 • Kommunikasjon og markedsføring
 • Økonomi og regnskap
 • Fiskevelferdssjef
 • Rognkjekskoordinator
 • Salg
 • Logistikk
 • Ledelse
 • HR
 • Kvalitet

Ønsker du vite mer om oss?

Lisa Marie Trainee

Lisa Marie Thielemann

Trainee HR og kvalitet

E-post: lisamarie.thielemann@masoval.no

Måsøval AS sine kjerneverdier er ansvarlig, raus, standhaftig og litt toillat. Dette gjenspeiles også i de personlige egenskapene vi ser etter i en arbeidstaker:

 • Lojal
 • Punktlig
 • Presis og nøyaktig
 • Både selvstendig og en lagspiller
 • Ønske om å bidra i utviklingen av næringen
 • Lærevillig
 • Nysgjerrig
 • Engasjert
 • Motivert

Som arbeidsgiver kan vi tilby:

 • Interessante og varierte jobber
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • En moderne og inkluderende organisasjon
 • Samfunnsansvar, både sosialt og miljømessig
 • Bærekraftig utvikling
 • En fremtidsrettet arbeidsplass

Relevante studieretninger for Måsøval

 • Elektro og datateknologi – Automatisering
 • Naturbruk – Akvakultur
 • Naturbruk – naturbruk m/realfag
 • Teknologi- og industrifag
  • Maritime fag
  • Industriteknologi
 • Studiespesialisering kombinert med høyere utdanning innenfor eksempelvis: havbruk, biologi, teknologi, bærekraft, automasjon, IT eller ingeniør.

Ledige stillinger hos oss


Fisken Mowi

Mowi

Mowi

Fisken Mowi

Mowi

Mowi er et av verdens største sjømatselskaper, og verdens største produsent av atlantisk laks. Halvparten av selskapets totale produksjon, den skjer i Norge. I Knarrlagsundet i Hitra kommune ligger Mowi ASA Region Midt sitt prosesseringsanlegg for laks. Anlegget har over 100 ansatte med et bredt spekter av kunnskap, erfaringer og arbeidsoppgaver. VI har et stort mangfold blant våre ansatte – flere nasjonaliteter og kulturer er representert.

Yrker hos oss:

 • Driftstekniker
 • Assisterende driftsleder
 • Driftsleder
 • Operatører
 • Industrirenholdere
 • Mekanikere
 • Elektrikere
 • Biologer
 • Økonomi
 • Kvalitet
 • HMS, økonomi
 • IT
 • HR
 • Logistikk
 • Fiskehelse
 • Fôr

Ønsker du vite mer om oss?

Arja Ærdal Mowi kontaktperson

Arja Erdal

HR koordinator

E-post: arja.erdal@mowi.com

Mowi har totalt 10 oppdrettsanlegg på Hitra og Frøya; fem på Hitra og fem på Frøya. Anleggene jobber tett sammen for å produsere sunn laks på en bærekraftig og trygg måte. Vi har stadig behov for nytenkende og innovative ansatte! Mange ungdommer fra Hitra og Frøya har startet sin arbeidskarriere som helgevikarer eller som lærlinger på våre anlegg. Guri Kunna VGS er for oss en viktig base for rekruttering. I en spennende bransje, som stadig er i endring, ser vi viktigheten av ambisiøse ansatte som har lidenskap for sitt arbeid, og som bryr seg om vårt produkt.

Kvalifikasjoner vi ser etter:

– Fagbrev eller høyere utdanning innen akvakultur eller havbruk er en fordel.
– Liker å jobbe ute hele året i all slags vær.
– Jobber selvstendig og er handlekraftig.
– Er løsningsorientert – ser muligheter i stedet for begrensinger.
– Har et høyt fokus på HMS.
– Kommer presis på jobb, og med et ønske om å lære!


Ansatte Kystteknikk

Kystteknikk

Kystteknikk

Ansatte Kystteknikk

Lyst til å bli mekaniker eller båtbygger? Er du kreativ og liker å bygge eller reparere forskjellige ting med egne hender?

Velkommen som lærling og jobbsøker hos Kystteknikk Industries!

Hos Kystteknikk Industries lager vi nye og komplette mekaniske løsninger sammen med kundene, og vi bygger båter for oppdrett og fiskeri.

Solid erfaring med mekanikk og båtbygging, håndverkere med sterk yrkesstolthet og stort pågangsmot, gjør at vi kan levere produkter i stor bredde. Vår spesialitet er problemløsning og produktdesign. Vi lager nye innovasjoner og løsninger for framtida sammen med kundene.

Er du er Petter Smart eller har masse ideer? Da må du ta kontakt med oss!

Yrker hos oss:

 • Sveiser
 • Industrimekaniker
 • Skipstegnere
 • Motormekaniker
 • Teknisk tegner
 • Elektriker
 • Prosjektleder
 • Økonomi

Ønsker du vite mer om oss?

Magna Werkland

Sosialansvarlig

Telefon: 412 11 280

E-post: magna@kystteknikk.no

Vi trenger alltid flinke folk!

Det er viktig for oss at alle våre ansatte har gode vilkår og utviklingsmuligheter. Flinke folk som vil opp og frem, det får vi aldri nok av! Hos oss er det store vekstmuligheter for den ambisiøse. Kanskje er det nettopp deg?

Vil du bli lærling innen industrimekanikk eller plate-sveis, eller søke jobb hos oss? Gå inn på kystteknikk.no.