Eiere av Blått Kompetansesenter

Alle tall er rundet av til nærmeste hele

Trøndelag Fylkeskommune 39%
Gåsø Næringsutvikling 18%
Kvarv 18%
Frøya kommune 5%
SIVA 3%
MOWI 3%
Hitra Næringsforening 3%
Scale AQ 2%
Elkonsult 2%
Knutshaug Fisk 1%
Transmar 1%
BEWI 1%
Frøya Næringspark 1%
Salmar 1%
Lerøy Midt 1%

Eiere som kommer under 1%

Hemne Sparebank 0,6%
Dolmsundet Hotell 0,5%
Brage Profil 0,4%
Hotell Frøya 0,3%
Nutrimar 0,3%
Conchilla 0,1%
Wingtech 0,1%
RSM Holding 0,1%
Storø Invest 0,1%
Yttervåg Holding 0,1%