Frøya kommune vil hjelpe deg med Koronamidler i høst

NTNU sitt etter- og videreutdanningskurs i RAS våren 2021 er nå åpent for påmelding. Spre gjerne budskapet videre om du kjenner noen som…

Les mer

Kurs i sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk

NTNU sitt etter- og videreutdanningskurs i RAS våren 2021 er nå åpent for påmelding. Spre gjerne budskapet videre om du kjenner noen som…

Les mer

750 gratis kurs med studiepoeng på BI

Fem aktuelle gratis BI-kurs med studiepoeng for nyutdannede, unge, arbeidsledige og permitterte. Myndighetene har bevilget flere midler til…

Les mer

Økonomisk tap COVID 19

Velkommen til et kort møte om hvordan du kan få hjelp til å søke kompensasjon fra det offentlige. I møtet får du nyttig informasjon og det…

Les mer

RAS Smoltifisering

Hvordan kan smoltifisering i RAS-anlegg optimaliseres slik at vi får bedre kontroll på prosessen og en sterkere oppdrettslaks i sjøanlegg?…

Les mer

RAS

Kan resirkulerende akvakultursystemer bli mer bærekraftig med en bedre utnyttelse av restvannet? Og kan dette skape et marked for biprodukt…

Les mer

Kysttrainee

Vil du bli trainee i Trøndelag? Vi tilbyr spennende traineestillinger i ulike bedrifter i Trøndelag og Nord-Østerdalen, inkludert…

Les mer

Nytt kurs i landbasert havbruk

NTNU sitt etter- og videreutdanningskurs i RAS våren 2021 er nå åpent for påmelding. Spre gjerne budskapet videre om du kjenner noen som…

Les mer