Finn plass

Trenger du kontorplass eller et sted å møte andre?

Vi hjelper deg på Frøya, Hitra og i Trondheim.
Bygget BLÅTT Kompetansesenter på Frøya er etablert for  å skape tettere kontakt mellom næringsliv, videregående skole og forskningsmiljø.
Sammen med eierne av bygget jobber vi nå med å realisere byggetrinn to.
I Trondheim treffes vi på Blåbasen på Nyhavna. Her er vi en del av et voksende havbruksmiljø.

Ta kontakt med oss om:

  • Faste kontorer
  • Fleksible kontorplasser
  • Møterom
  • Leie, drift, parkering og sikkerhet ved BLÅTT Kompetansesenter på Frøya

Bli en del av vårt nettverk!

Følg oss på LinkedIn og Facebook.

Ta kontakt i dag