Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Denne studieretningen gir deg opplæring innen mestring, utvikling og helse. Kompetanse du kan ta med deg inn i yrker hvor du skal jobbe med mennesker. Samtidig får du utviklet dine praktiske ferdigheter, dine evner og din vilje til forbedring. Du lærer om helsefremmende arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner. På Hitra og Frøya, som på andre steder, trenger vi folk med kjennskap til både fysisk og psykisk helse. Vi trenger folk som har kunnskap om hvordan å ha en aktiv og sunn livsstil. Veldig vikitg er å alltid vise omsorg og respekt for mennesker i ulike aldre og livssituasjoner, og for mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Dette studiet har derfor stort fokus på å skape et inkluderende fellesskap gjennom empati og omsorg. Med andre ord er dette studiet for deg som liker å hjelpe og jobbe med mennesker, enten det er barn, ungdom voksen eller eldre – eller for deg som har lyst til å lære mer om hvordan kroppen fungerer.