Naturbruk

Guri Kunna

Naturbruk

Naturbruksutdanning gir deg den nødvendige kunnskapen for å arbeide innen yrker som akvakultur, fiskeri, naturbasert turisme, landbruk, skogbruk, gartnerfag og reindrift. Her på Hitra og Frøya er naturen en stor del av våre liv, og det å lære hvordan man kan ta vare på og utnytte de ressursene vi har, er svært viktig. Naturbruksutdanning er derfor perfekt for deg som er glad i naturen, for deg som er interessert i hvordan ulike deler av naturen fungerer – og hvordan vi kan benytte oss av den. For å kunne lære om dette er det avgjørende å bli godt kjent med omgivelsene vi har rundt oss, og derfor er undervisningene både teoretisk og praktisk. Av den praktiske opplæringen foregår mye i tett samarbeid med lokale bedrifter. Slik blir dere også godt kjent med ulike yrker og arbeidsoppgaver som finnes i øyregionen.