Møte

Vi inviterer til informasjonsmøte

Er din bedrift rammet av økonomisk tap på grunn av COVID-19?

Torsdag 17.juni kl 08.00 – 08.45

Velkommen til et kort møte om hvordan du kan få hjelp til å søke kompensasjon fra det offentlige. I møtet får du nyttig informasjon og det blir tid til å stille spørsmål


Hilsen oss i beredskapsteam næring for Hitra og Frøya

Hitra Næringsforening, Frøya Næringsforum, Frøya kommune, Hitra kommune, Hemne Sparebank, SpareBank 1 SMN, NAV, Næringshagen i Orkdalsregionen og Blått Kompetansesenter AS

Programm

Velkommen ved ordstyrer Sølvi Berfjord Nordin, bedriftsrådgiver Næringshagen for Hitra og Frøya

Tema 1: Støtte nasjonalt – 20 minutter

  • Hva kan jeg få dekket?
  • Hvordan søke om å få dekket kostnader?
  • Hvem kan hjelpe meg?
  • Spørsmål og svar
  • Ved Anna Refsnes, ansvarlig HR og Marita Finseth Møllen, Regnskapsfører i KL Regnskap

Tema 2: Støtte i kommunene – 20 minutter

  • Informasjon om hvordan lokale kompensasjonsmidler brukes for å hjelpe bedriftene våre
  • Ved Randi Storsve Lundquist, daglig leder Hitra Næringsforening
  • Nils Jørgen Karlsen, rådgiver næring Frøya kommune
Meld deg på møte her
Hitra Næringsforening