Titran
Støtte

Frøya kommune vil hjelpe deg med Koronamidler i høst

Er du innen reiselivs-, arrangements- eller serveringsnæringene? Eller innen virksomheter som faller utenfor tidligere kompensasjonsordninger? Nå kan du søke kompensasjonsmidler!

Frøya kommune har nå fått tildelt en pott med «Koronamidler» på 954 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette skal raskt hjelpe virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og nedstengning.

Disse midlene er basert på antall ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører.

Søknadsfrist: 10.10.2021

Søk støtte her

Et samarbeid mellom:

Frøya Næringsforum

Frøy Kommune logo

Blått Kompetansesenter lgo

Logo Næringshagen Hitra og Frøya

Hvem kan søke:

 • Bedrifter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan søke
 • Maks 75 % av merutgifter pga koronatiltak kan støttes. Merutgifter kan være smitteverntiltak eller faste uunngåelige utgifter
 • Det gis støtte til maks 75 % av tapt omsetning pga koronarestriksjoner
 • Søknadsfrist – Innen midnatt 10. oktober 2021, med behandling og vedtak i formannskapet den 19. oktober 2021
 • Antall bedrifter som kan motta tilskudd og deres samlede rapporterte omsetningstap fastlegges.  Ut fra tilgjengelig ramme beregnes hvor stor prosentvis andel av tapet som kan dekkes. Hver enkelt bedrift får med andre ord dekket en forholdsmessig lik andel av sitt tap

Krav til søker:

 • Bedriften må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no, jfr. krav fra KMD. Alle opplysninger/vedlegg må bekreftes av regnskapsfører eller revisor
 • Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Frøya kommune
 • Bedriften må ha fast ansatte. Enkeltpersonforetak hvor minimum en ansatt har jobben som sin hovedinntektskilde kan søke
 • Bedriften må ha levert inn regnskap for 2019. Bedrifter som har startet opp etter 1. januar 2019 kan tildeles tilskudd inntil kr 50.000 etter skjønnsmessig vurdering
 • Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2019, eventuelt må bedriften dokumentere ved referat fra styremøte eller revisor/regnskapsbyrå at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital
 • Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling
 • Bedriften må ha et omsetningstap på minimum 20% i perioden, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Kompensasjonsmidler for regnskapsåret 2021 skal inngå i omsetningstallet for 2021
 • Bedriften må beskrive kort (ca en halv A4 side) hvordan covid-pandemien har ført til redusert omsetning
 • Iht. krav fra KMD må bedriften oppgi om den lokale virksomheten er del av et større konsern. I tilfelle må bedriften også oppgi samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt kompensasjon
 • Bedriften må oppgi alle tilskudd fra det offentlige som bedriften har mottatt i regnskapsåret 2019, 2020 og 2021 og hvordan midlene er hjemlet

Marthe Roel Løken

Kontaktperson:

Har du spørsmål angående søknadsprosessen eller om du er usikker på om du kan søke så ikke nøl om å kontakte Marthe Roel Løken, forretningsutvikler hos Blått Kompetansesenter.

Telefon: 934 51 502

E-post: marthe@bksnorge.no