Kurs

Gratis BI-kurs

BI tilbyr nå 750 gratis kursplasser

Nå har BI mulighet å tilby til sammen 750 gratis kursplasser for ansatte innen detalj- og faghandelen og innen reiseliv.

Kursplassene tilbys i samarbeid med  Direktoratet for høyere utdanning gjennom treparts bransjeprogrammer.

Reiselivsbransjen

3 korte, nettbaserte kurs innen kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn.

Man kan velge å gjennomføre ett, 2 eller alle tre kursene i kursserien. Ingen opptakskrav. Og det er mulighet for å avlegge eksamen for de som ønsker studiepoeng

Les mer om kursene for reiselivsbransjen her.

Detalj- og faghandelen

Til sammen 6 korte nettbaserte kurs fordelt på  to ulike kursserier

Bærekraft som konkurransefortrinn og Digital forretningsforståelse

Les mer her om kursene for detalj- og faghandelen her.