Workshop

Hva er industriell symbiose?

Lær smart og klimavennligareal- og ressursplanlegging

Logo Næringshagen Hitra og Frøya

Workshopen er åpen for deg som er beslutningstaker, fagansvarlig eller leder med ansvar for arealplanlegging, utbygging, ombygging og vedlikehold av bygg og anlegg på din arbeidsplass.

Du får:

  • Oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klimavennlig areal- og ressursplanlegging
  • En møteplass for å diskutere og spørre om råd
  • Bli kjent med lokale og internasjonale eksempler på industriell symbiose i praksis – lær av andres erfaringer
  • Mulighet til å påvirke hvordan vi i næringshagen jobber sammen for å få mer kunnskap på området

Hvem kan delta?

Kurset er åpent for alle virksomheter. Pris for kurs ink. lunsj kr. 3.890,-.
Næringshagebedrifter kan sende to deltakere gratis.
Ønsker dere å ta med flere kollegaer, ta kontakt!

Ikke deltaker i næringshagen?

Ordinær deltakeravgift: Kr. 3.890.- per person. inkluderer lunsj begge dager.

Tid og sted:

Hjorten Hotell

Mandag 23. mai
klokken 12.00 til 17.30 vi begynner med lunsj

Tirsdag 24. mai
kl. 08.00 til 12.00 vi avslutter med lunsj

Bærekraftige metaller går på mandag morgen før Industriell Symbiose

Hvorfor er dette viktig og nyttig for meg og min bedrift? 

Den industrielle symbiosen handler om å koble selskaper fra forskjellige bransjerRessurser som materialer, råvarer, energi, vann osv. skal kunne utnyttes flere ganger. Når det legges til rette for at en bedrift utnytter overskudds- eller avfallsressurser fra nabobedrifter i sin produksjon, er dette industriell symbioseSlik oppnår vi en vesentlig mer effektiv bruk av ressurser, og vi får en økt sysselsetting i bedrifter innenfor en sirkulær økonomi. 

Du møter:

Murat Mirata besøker Næringshagen Hitra og Frøya

Murat Mirata – Lektor/Ass Professor
Linkjøping Universitet 

– Lær om viktigheten av lokalt/regionalt samarbeid på tvers av sektorer for å skape merverdi fra ulike ressurser og forbedre forretnings- og miljøprestasjoner – en prosess også kalt “Industriell Symbiose”. På kurset vil du også begynne å utforske konkrete ressurssamarbeidsmuligheter.

Hvordan skal vi sammen ivareta ressurser, skape miljøgevinster og trygge våre lokalsamfunn for de neste generasjonene?

– Effektiv bruk av ressurser er noe av det viktigste du og din bedrift kan prioritere framover, både for å imøtekomme krav, ivareta miljøet og skape grønn vekst. Vår lokale konkurransekraft er avhengig av samarbeid, samlokalisering og kompetanse. Derfor starter Næringshagen for Hitra og Frøya opp bærekraftkurs i klimavennlig areal- og ressursplanlegging.

Per Erik Sjås besøker Næringshagen på Hitra og Frøya

Per Erik Sørås– Seniorrådgiver
Trøndelag Fylkeskommune

Overgang til sirkulær økonomi i Trøndelag

– Klima og naturutfordringene tilsier at vi må utvikle den sirkulær økonomien både for å redusere utslippene og redusere rovdriften på naturen. Sirkulærøkonomien tilsier at vi skal kaste mindre og gjenbruke mere – bli mer ressurseffektive. For industri og næringsliv er en av løsningene utvikling av industrielle symbioser, her er tett og godt samarbeid en nøkkel. Så er utfordringene til oss alle – hvordan får vi dette til? Fylkeskommunen har noen innspill til hvordan dette kan skje.

Ole Joar Skogmoindustripark besøker Næringshagen på Hitra og Frøya

Ole Joar Flaat – Daglig leder
Skogmo Industripark

Noens avfall blir andres skatt. Itj sløs!

– Bærekraft på Skogmo handler om kunnskap, systematisk tilnærming og skreddersøm. Skogmo Industripark sin styrke er at vi er mange bedrifter som unner hverandre suksess, mange av innkjøpene som gjøres av bedriftene handles lokalt. En annen suksessfaktor er erfaringsutveksling og kompetansedeling på tvers av bedrifter og bransje. Alle skal blir hørt og dra nytte av å være knyttet til parken.

crum

Joaquin Ignacio Quezada Ortega
 Miljøingeniør hos CRUM

CRUM finner verdien av avfallet ditt

– Joaquin og teamet i CRUM har utviklet et verktøy som hjelper din bedrift med å kartlegge rester som kan bli andres ressurs. Dette er en oppfinnelse som ble utviklet da de var studenter ved NTNU, og som de nå velger å dele – gratis!