Din kunnskap om metaller bidrar til økt lønnsomhet og forbedret sikkerhet

Har du ansvar for investeringer i- og vedlikehold av  stålkonstruksjoner og infrastruktur i maritim virksomhet?Lær mer om bærekraftig bruk av metaller!

Oppdrettsnæringa er storforbrukere av rustfritt, syrefast og sjøvannsbestandig aluminium.

Vi ser ofte at mye av utstyret må repareres eller skiftes ut lenge før det burde.

Dette er kostbart og tar seg dårlig ut i et miljø- og bærekraftsperspektiv!

Bedre kunnskap og forståelse for riktig materialkvalitet til ulike formål og konstruksjon, kan være med å spare bransjen for titalls millioner årlig. Unødvendige utgifter og tapt produksjon er noe av de tingene som enkelt kan reduseres.

Riktig materialvalg er også med på å redusere risikoen for personalskader.

Uheldig design sammen med feil materialvalg kan være potensielt livsfarlig.

Noen av temaene vi vil gå gjennom er :

  • Konsekvenser av feil materialvalg
  • Hverdagslige utfordringer i et maritimt miljø
  • Hvordan forebygge
  • Riktig materialvalg = Økonomisk og miljømessig gevinst
  • Kort om styrker og svakheter ulike materialtyper
Roar Landevaag Marin Metall

Foredragsholder:
Roar Landevaag – Marine Metall

Smart materialvalg - sirkulærøkonomi - konkurransekraft - bærekraftig drift.