Kurs og kompetanse våren 2022

Få økt innsikt i styrets fokus og rolle

Webinar

Styrets rolle og styret som ressurs er i stor endring.

24. mars kl 09.00 – 11.00

Meld deg på her!

De formelle aspekter ved styret og styrearbeidet – og styrets kontrollfunksjon.

10. mai kl. 09.00 – 11.00

Meld deg på her!

Styrets ivaretakelse og utøvelse av strategi og virksomhetsutvikling.

31. mai kl. 09.00 – 11.00

Meld deg på her!

Webinarserien med styret som tema bygger på den på den siste boka om styrearbeid av Frode Solberg.

Du får også tilgang på en digital verktøykasse som inneholder en rekke gode verktøy.


Makroøkonomi - hvordan påvirker den oss?

Webinar

Tirsdag 29. mars
kl. 08.00 – 09.00

Rabattkode:
Trøndelag

Meld deg på her!

Det er nå 2 år siden vi delvis stengte ned samfunnet som følge av COVID-utbruddet. Sentralbanker og myndighetene verden over har senket renter og pøst inn likviditet i markedene for å  holde veksten oppe. Hvordan ser det økonomiske bildet ut i dag? Vil den kraftige prisveksten vi nå ser medføre et kraftig fall i økonomien – eller klarer sentralbankene å styre dette? Og hva med den spente situasjonen med Russland? Stig Erik er kjent for å være direkte og tydelig i sine analyser om det økonomiske bildet, og vil fokusere på hvordan den økonomiske utviklingen i Norge og verden vil påvirke oss privatpersoner – og som arbeidstaker/arbeidsgiver.

Webinaret er relevant for deg som privatperson/arbeidstaker og for deg som arbeidsgiver.

Foredragsholder er Stig Erik Brekke, investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning AS.