Lunsjwebinar

Søknadsprosessen til en nærings-ph.d

NCE Aquatech Cluster – Brohode Havbruk 2050

Webinaret er rettet mot kandidater og bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og-aktivitet gjennom å søke et doktorgradsprosjekt.

Her vil ordningen nærings-ph.d.- og flytskjema for søknadsprosessen bli presentert.

Disse er invitert for å dele fra sine erfaringer fra søknadsprosessen:

  • Mia Tiller Mjøs, doktorgradskandidat hos Brynsløkken AS.
  • Ragnhild Hollup, Teknologidirektør i OptoScale, var veileder for en doktorgradskandidat i sin tidligere jobb hos RESMAN AS.
  • Ann-Kristin Tveten, førsteamanuensis ved Institutt for Biologiske fag, NTNU Ålesund.

Påmelding via NCE Aquatec Cluster sine nettsider.

DATO18. oktober, kl. 11:00 - 12:00 STEDDigitalt BINDENDE PÅMELDINGNei ARRANGØRBrohode Havbruk 2050
  • DATO 18. oktober, kl. 11:00 – 12:00
  • STED Digitalt
  • BINDENDE PÅMELDING Nei
  • ARRANGØR Brohode Havbruk 2050