Webinar: RAS til lunsj

Smoltifisering – fra ferskvann til sjøvann

Hvordan kan smoltifisering i RAS-anlegg optimaliseres slik at vi får bedre kontroll på prosessen og en sterkere oppdrettslaks i sjøanlegg? Hvilken strategi viser størst suksess? Dette skal vi se nærmere på under lunsjwebinaret den 16. juni.

Klemet Steen fra Lerøy kommer og skal holde en presentasjon om sine erfaringer og innspill rundt smoltifisering. Det blir også ny paneldebatt hvor Nofitech og Flatanger Settefisk deltar med sine verdifulle synspunkt rundt strategi for smoltifisering.

Webinaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Foredragsholder:
Klemet Steen – Lerøy

Paneldeltakere:
Kari Attramadal – Nofitech
Morten Lund – Flatanger Settefisk

Webinaret er åpent for alle interesserte.

Kurset er gjennomført og registering avsluttet