Kurs

Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk

Havbruksnæringen utvikles raskt og krav og forventninger til risikoanalyser og styring av sikkerhet for personer, utstyr og fisk øker kontinuerlig.

For å møte disse kravene tilbyr vi et kurs som gir en samlet oversikt over sikkerhetsstyring og risikoanalyser, hvor vi kombinerer en solid teoretisk bakgrunn med eksempler og illustrasjoner fra næringen.

Søknadsfrist: 15.09.2021

Les mer og meld deg på her!

Målgruppe:

Aktuelle virksomheter er oppdrettere, service-selskaper, teknologileverandører, rådgivere til næringen og myndigheter. Personer som vil ha nytte av et slikt kurs er:

 • Alle som arbeider med HMS, fiskevelferd og miljø.
 • Driftsledere og andre ledere som har ansvar for drift av anlegg, fartøyer, og landvirksomhet.
 • Ansatte hos leverandører som har ansvar for HMS
 • Ansatte i rådgivningsbedrifter som arbeider med denne type problemstillinger
 • Ansatte i tilsynsmyndigheter
 • Ansatte i forvaltning

Kursbeskrivelse:

Målet med kurset er å gi deltakerne innblikk i effektiv og god styring av sikkerhet i havbruk.

I begrepet «sikkerhet» legger vi både sikkerhet for personell, utstyr og fisk, skader på miljø og fiskevelferd.

Etter gjennomført kurs skal deltagerne kjenne hovedelementene i god styring av sikkerhet og de skal kunne bidra til å utvikle disse og bruke de i praksis i sin egen virksomhet.
Konkrete tema vil være:

 • Risikobildet innen næringen – hva er de viktigste hendelsene og hva er årsakene
 • Sikkerhetsstyring som prosess
 • Lover, forskrifter og standarder
 • Kartlegging og analyse av risiko
 • Akseptabel risiko og akseptkriterier
 • Identifikasjon og valg av tiltak for å redusere risiko
 • Oppfølging av sikkerhet – menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold
 • Rapportering, gransking og læring av hendelser, ulykker og nestenulykker
 • Kommunikasjon og konsultasjon

Det vil bli lagt vekt på en kombinasjon av solid teoretisk grunnlag og praktiske eksempler fra
næringen.