Bærekreftig fôring - webinar
LUNSJWEBINAR

Webinarserie:Bærekraftig fôring #2

Trening og opplæring av fôringsoperatører

Bærekraftig fôring er av stor betydning for fiskens velferd og vekst, for oppdretters ressursbruk og økonomi – og ikke minst for miljøet! Webinarserien setter søkelys på fiskens biologi og på samspillet med mennesket i det operative.

Blått Kompetansesenter og SpillFree inviterer til lunsjmøte om bærekraftig fôring. Her skaper vi en felles arena for deling og utvikling av kunnskap og erfaringer rundt fôring i framtidas havbruk. Møtet kjøres digitalt via Microsoft Teams.

Velkommen til åpent og gratis webinar!

LUNSJWEBINAR 25. mars, kl. 12.00-13.00

Tema for lunsjwebinar #2: Trening og opplæring av fôringsoperatører. Fôring er et komplekst fag som krever praktisk forståelse, teoretisk kunnskap og kontinuerlig læring – dette skal vi snakke om når vi møtes!

Program kommer!

Meld deg på her!

Webinaret er gratis og åpent for alle interesserte.

PROGRAMM SPILLFREE #2

Se opptak av webinar #1 her

Det første i rekken av flere fagforum vi arrangerer sammen med SpillFree.

Se opptak av webinar #2 her

Det andre i rekken av flere fagforum vi arrangerer sammen med SpillFree.