Vi er Blått Kompetansesenter

Blått Kompetansesenter er et innovasjonsselskap i vekst. Gjennom samarbeid skaper vi resultater. Det handler om hav, mennesker, muligheter, kunnskapsmiljø og drømmer.

Det handler også om å gi næring til nye ideer, satse på ny teknologi og å finne bærekraftige løsninger.

Vi bidrar til økt konkurransekraft og samarbeider tett med:

  • store og små sjømatprodusenter, teknologi – og utstyrsleverandører
  • videregående skoler, oppvekstkontor og fagskoler
  • universiteter og forskningsinstitutt

Vi har også et nært samarbeid med andre innovasjonsselskap, lokale og offentlige aktører.

Vi hjelper deg videre:

Benedicte Brubakken


Daglig leder

Telefon: 918 97 539

E-post: benedicte@bksnorge.no

Martin Fredrik Olsen


Forretningsutvikler

Telefon: 486 05 540

E-post: martin@bksnorge.no

Randi Annette Enge


Prosjektleder

Telefon: 416 73 774

E-post: randi.annette@bksnorge.no

Sølvi Berfjord Nordin


Bedriftsrådgiver

Telefon: 459 14 315

E-post: solvi@bksnorge.no

Marthe Roel Løken


Forretningsutvikler

Telefon: 934 51 502

E-post: marthe@bksnorge.no

Sanna Julié Rødsten Jacobsen


Prosjektutvikler

Telefon: 465 45 497

E-post: sanna@bksnorge.no

Elisabeth Nordin


Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 978 08 998

E-post: elisabeth@bksnorge.no

Tove M. Vedal


Prosjektkoordinator

Telefon: 915 58 009

E-post: tove.vedal@bksnorge.no

Torjus Dahl


Prosjektutvikler

Telefon: 913 32 116

E-post: torjus@bksnorge.no

Marit Bull

( i permisjon)


Prosjektleder

Telefon: 476 48 166

E-post: marit@bksnorge.no

Har du spørsmål om leie, drift og parkering på BLÅTT Kompetansesenter på Frøya, ta kontakt med:

STS Vaktmesterservice

Stig Tore Sørli

Telefon: 465 02 231

E-post: stig@froyeiendom.no