Vi er Blått Kompetansesenter

Blått Kompetansesenter er et innovasjonsselskap i vekst. Gjennom samarbeid skaper vi resultater. Det handler om hav, mennesker, muligheter, kunnskapsmiljø og drømmer.

Det handler også om å gi næring til nye ideer, satse på ny teknologi og å finne bærekraftige løsninger.

Vi bidrar til økt konkurransekraft og samarbeider tett med:

  • store og små sjømatprodusenter, teknologi – og utstyrsleverandører
  • videregående skoler, oppvekstkontor og fagskoler
  • universiteter og forskningsinstitutt

Vi har også et nært samarbeid med andre innovasjonsselskap, lokale og offentlige aktører.

Vi hjelper deg videre:

Benedicte Brubakken

Benedicte Brubakken


Daglig leder

Telefon: 918 97 539

E-post: benedicte@bksnorge.no

Sølvi Nordin

Sølvi Berfjord Nordin


Leder Næringshagen for Hitra og Frøya

Telefon: 459 14 315

E-post: solvi@bksnorge.no

Vibeke Knutshaug

Vibeke Knutshaug


Økonomisjef

Telefon: 909 58 245

E-post: vibeke@bksnorge.no

Martin Fredrik Olsen

Martin Fredrik Olsen


Forretningsutvikler

Telefon: 486 05 540

E-post: martin@bksnorge.no

Thomas Gjedebo

Thomas Gjedebo


Prosjektleder 

Telefon: 957 27 354

E-post: thomas@bksnorge.no

Torjus Dahl

Torjus Dahl


Forretningsutvikler trainee

Telefon: 913 32 116

E-post: torjus@bksnorge.no

Tove Merete Vedal

Tove M. Vedal


Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 915 58 009

E-post: tove.vedal@bksnorge.no

Elisabeth Nordin

Elisabeth Nordin


Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 978 08 998

E-post: elisabeth@bksnorge.no

Kjersti

Kjersti Jakobsen


Senior Markedsansvarlig / Art Director

Telefon: 904 76 003

E-post: kjersti@bksnorge.no

Randi Anette Engen

Randi Annette Enge


Prosjektleder – Trainee Trøndelag

Telefon: 416 73 774

E-post: randi.annette@bksnorge.no

Syver

Syver Lie Rønningen


Prosjektutvikler

Telefon: 901 93 080

E-post: syver@bksnorge.no

Sanna Jacobsen

Sanna Julié Rødsten Jacobsen


Kompetanserådgiver trainee

Telefon: 465 45 497

E-post: sanna@bksnorge.no

Kim Mjønestrø

Kim Mjønestrø


Studentansatt

Telefon: 919 95 220

E-post: kim@bksnorge.no

Har du spørsmål om leie, drift og parkering på Blått Kompetansesenter på Frøya, ta kontakt med:

STS Vaktmesterservice

Stig Tore Sørli

Telefon: 465 02 231

E-post: stig@froyeiendom.no