Vi er Blått Kompetansesenter

Blått Kompetansesenter er et innovasjonsselskap i vekst. Gjennom samarbeid skaper vi resultater. Det handler om hav, mennesker, muligheter, kunnskapsmiljø og drømmer.

Det handler også om å gi næring til nye ideer, satse på ny teknologi og å finne bærekraftige løsninger.

Vi bidrar til økt konkurransekraft og samarbeider tett med:

  • store og små sjømatprodusenter, teknologi – og utstyrsleverandører
  • videregående skoler, oppvekstkontor og fagskoler
  • universiteter og forskningsinstitutt

Vi har også et nært samarbeid med andre innovasjonsselskap, lokale og offentlige aktører.

Vi hjelper deg videre:

Benedicte Brubakken


Daglig leder

Telefon: 918 97 539

Send e-post

Nina Larsen


Rådgiver og prosjektleder

Telefon: 482 86 177

Send e-post

Marit Bull


Prosjektleder

Telefon: 476 48 166

Send e-post

Randi Anette Enge


Prosjektleder

Telefon: 416 73 774

Send e-post

Vivi Nguyen


Prosjektutvikler

Telefon: 938 74 289

Send e-post

Marthe Roel Løken


Prosjektutvikler

Telefon: 934 51 502

Send e-post

Sølvi Berfjord Nordin


Bedriftsrådgiver

Telefon: 459 14 315

Send e-post

Har du spørsmål om leie, drift og parkering på BLÅTT Kompetansesenter på Frøya, ta kontakt med:

STS Vaktmesterservice

Stig Tore Sørli

Telefon: 465 02 231

Send e-post