Få hjelp

Gründerhjelp og bedriftsrådgivning

Blått Kompetansesenter og Frøya kommune ønsker å bidra til næringsutvikling og innovasjon i kommunen. Sammen tilbyr vi bedriftsrådgivningstjenesten “førstelinjetjenesten”. Vi har dyktige bedriftsrådgivere som bistår ferske gründere i å tenke nytt og bærekraftig. Vi hjelper deg med å finne relevante støtteordninger til ditt prosjekt og din bedrift. Én slik støtteordning kan være Frøyas kommunale næringsfond.  

Førstelinjetjenesten er tilgjengelig for alle Frøyas bedrifter og for deg som har planer om å realisere et prosjekt – etablere næring. 

Ønsker du mer informasjon kontakt Torjus Dahl på telefon: 913 32 116 eller send han en e-post: torjus@bksnorge.no

 • Veiledning i søknadsprosessen til Frøyas kommunale næringsfond
 • Veiledning rundt andre støtteordninger og søknadsprosesser
 • Rådgivning rundt etablering av bedrift
 • Innovasjon og nytenkning
 • Næringsfaglige vurderinger 
 • Sparring rundt bærekraftige løsninger

Næringsfondet er en tilskuddsordning for gründere og etablerte bedrifter på Frøya. Kommunen ønsker å støtte næringslivet på Frøya, og har et særskilt fokus på distriktsutvikling.    

 • Samlet støtte er maksimalt 50% av budsjett 
 • 35% støtte til harde investeringer (som eksempel maskiner og inventar) 
 • 50 % støtte til mye investeringer (som eksempel konsulenttjenester og egeninnsats) 
 • Maksimalt tilskuddsbeløp er kr. 200.000,-
 • Kommunen behandler søknader til kommunalt næringsfond i mars, juni, september og desember.

 

Prosessen steg for steg

Kontakt Blått Kompetansesenter

1. Kontakt

Kom i kontakt med førstelinjetjenesten og Blått Kompetansesenter via e-post. Vi har flere bedriftsrådgivere som kan hjelpe. Vi stiller deg spørsmål og innhenter så mye informasjon som mulig. Dette for å være best mulig forberedt til vårt første møte.

Første møte med Blått Kompetansesenter

2. Første møte

Her ønsker vi å bli bedre kjent med deg og ditt behov. Kartlegge veien videre - finne ut av hva vi kan bistå med, enten det er å gjennomføre en markedsundersøkelse, opprette enkeltmannsforetak eller aksjeselskap, søke tilskuddsordninger som kommunalt næringsfond eller andre støtteordninger. Vi kan også bidra med utvikling av egen bedrift, prosjekt eller idé.

Oppfølging av Blått Kompetansesenter

3. Oppfølging

Du får tilgang på relevante verktøy Blått Kompetansesenter bruker - dette vil hjelpe deg i gjennomføringen. Ved søknad om tilskuddsordninger vil du få søknadskriterier og maler tilpasset den aktuelle ordningen.

Etterarbeid

4. Underveis

Våre bedriftsrådgivere jobber videre for å finne nyttig informasjon og svar på spørsmål. Her kan bedriftsrådgiver bistå med å finne aktuelle støtteordninger. Sammen drøfter vi muligheter og eventuelle begrensninger i prosjektet.

Korrektur

5. Etterarbeid

Gjelder din henvendelse søknad om midler, kan vi bidra inn i ferdigstillingen av selve søknaden. Bedriftsrådgiver vil komme med forslag til justeringer og eventuell korrektur. Sammen venter vi spent på søknadsresultatet!

Veien videre

6. Veien videre

Veien videre er i praksis opp til deg. Likevel; vi vil gjerne bli oppdatert om utviklingen i prosjektet, og tar gjerne en prat!