Styret i Blått Kompetansesenter

Odd Inge Mjøen Styreleder Blått Kompetansesenter

Odd Inge Mjøen


Styreleder

Mette Rønningen styremedlem Blått Kompetansesenter

Mette Rønningen


Styremedlem

Kjell Olav Kjørsvik styremeldem Blått Kompetansesenter

Kjell Olav Kjølsvik


Styremedlem

Vibeke Knudshaug Styremedlem Blått Kompetansesenter

Vibeke Knutshaug


Styremedlem

Helge Gåsø


Styremedlem

Runar Sivertsen


Styremedlem