Styret i Blått Kompetansesenter

Odd Inge Mjøen Styreleder Blått Kompetansesenter

Odd Inge Mjøen


Styreleder

Mette Rønningen styremedlem Blått Kompetansesenter

Mette Rønning


Styremedlem

Kjell Olav Kjørsvik styremeldem Blått Kompetansesenter

Kjell Olav Skjølsvik


Styremedlem

Sigrid Helene Hanssen

Sigrid Helene Hanssen


Styremedlem

Helge Gåsø

Helge Gåsø


Styremedlem

Runar Sivertsen

Runar Sivertsen


Styremedlem