Blå Innovasjonscamp 2021

Nyhet

Blå Innovasjonscamp

Hitra og Frøya 1. november

En god brobygger mellom skole og arbeidsliv!

Mandag 1.november kjører vi i gang med Blå Innovasjonscamp på Hitra og Frøya, et samarbeidsprosjekt mellom på Blått Kompetansesenter, Ungt Entreprenørskap og Guri Kunna videregående skole. Prosjektet har fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. Et tett samarbeid med lokalt næringsliv er sentralt i innovasjonscampen, og i år er det Frøy, Lerøy og SalMar som deltar fra havbruksnæringen. Elevene har fått konkrete og aktuelle oppdrag, og skal presentere sitt løsningsforslag her under campen.

75 tiendeklassinger fra hele Trøndelag kommer på besøk til øyregionen, mens hele 400 elever deltar digitalt. Vi gleder oss!

Premien for fjorårets vinnere ser du her!
Nysgjerrig på Guri Kunna VGS? Se her!
Erasmus+
Bridges Inovation