Blå innovasjonscamp 2022

Blå Innovasjoncamp 2022

Sammen med Guri Kunna videregående skole og Ungt Entreprenørskap Trøndelag, arrangerte vi ny gründercamp på Frøya. Hele én av ti tiendeklassinger fra Trøndelag deltok, i det som har blitt et svært så populært event! 

 

Dette er en camp der innovasjon og bærekraft står i fokus, og hvor aktuelle problemstillinger i akvakulturnæringen løses av ungdommen selv.  

 

Unge gründerspirer hadde på forhånd fått konkrete og aktuelle problemstillinger fra tre av øyregionens bedrifter – en utfordring de tok på alvor. I retur fikk bedriftene nytenkende, kostnadseffektive og gjennomførbare løsninger! 

Årets problemstillere 

Salmar, Lerøy Midt og Frøy

SalMar
Lerøy midt
Frøy Gruppen

Premiering 

Vinnere av Blå Innovasjonscamp 2022 får: 

 • Pengepremier av Sparebank 1 SMN Hitra & Frøya  
 • RIB-tur med Kystmuseet , visningstur på Lerøy-Midt og lunsj på Kafé Sjøsprøyt, Sandstad. Sponset av Hemne Sparebank, som også bisto med utstyr på fysisk camp. 

Hemne Sparebank
Sparebanken SMN1

Fysisk camp 2022

79 spesielt interesserte elever fra hele Trøndelag ble plukket ut for å delta på årets fysiske camp på Frøya. Ordfører i Frøya kommune, Kristin F. Strømskag, og rektor for Guri Kunna, Espen Arntsberg, dro i gang dagen med en varm velkomst til elevene.  

Dette fikk elevene være med på: 

 • Merdbyggingsaktiviteter og en reise gjennom historien av norsk oppdrett med Kystmuseet  
 • Rebusløp på Sistranda, organisert av elever på Guri Kunna vgs 
 • Gruppeaktiviteter med Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
 • Båttur til merdkanten med elever fra Guri Kunna vgs 
 • Underveis fikk elevene veiledning og hjelp til idémyldring, entreprenørprosess og pitching fra representanter fra industrien, Ungt Entreprenørskap, Blått Kompetansesenter og elever fra Guri Kunna vgs 
 • Ungdommen pitchet sine bidrag direkte til problemstillerne: Lerøy Midt, SalMar og Frøy 
 • Middag og prisutdeling på Hotell Frøya 

Her kan du lese mer om hva som skjedde på camp!

Vi gratulerer følgende vinnere av fysisk innovasjonscamp! 

Fillan skole vinner blå innovasjonscamp 2022

SalMar – Beste løsning - Fillan skole

Juryens begrunnelse: 

«Gruppen hadde kombinert sensorikk, robotikk og teknologi på en fortreffelig måte. Dette var en veldig kreativ løsning på vår problemstilling. De var realistisk og overbevisende. Løsningen benytter seg av eksisterende og fornybare energiressurser, i tillegg til å være skånsom for fisken. En sprek ide, og gruppen har helt rett; blått og grønt blir til noe SalMar kan like!» 

Lade skole vinner blå innovasjonscamp 2022

Salmar– Beste pitch – Lade skole 

Juryens begrunnelse: 

«Gruppa har en god presentasjon hvor det er tydelig at de har satt seg inn i alle aspekt ved problemstillingen. De appellerer til oss som bedrift ved å ha kjennskap til våre mål og ambisjoner. De presenterer en løsning og synliggjør hvordan den skal gi verdi til vårt selskap. De er engasjerende og inkluderer alle i gruppen på en god måte. De er troverdige og fikk oss til å tro på at de hadde det som skulle til for å løse vår utfordring.» 

Frøya undomsskole vinner blå innovasjonscamp 2022

Lerøy Midt – Beste løsning - Frøya ungdomsskole 

Juryens begrunnelse: 

«Vinnerbidraget har dyp forståelse for problemstillingen og overbeviste juryen med sitt engasjement og sin gode pitch. De har en løsning som er teknisk enkel å forstå og gjennomføre. Løsningsforslaget er kostnadsmessig lavt og ved første øyekast lønnsomt. De har lyktes med å vurdere miljømessige aspekter ved problemstillingen, og har forslag til etablering av prosesser som kan ivareta disse. Vi gratulerer med seieren!» 

vinner av blå innovasjonscamp Sverresborg og Ugla skole

Lerøy Midt – Beste pitch - Sverresborg og Ugla 

Juryens begrunnelse: 

«Sverresborg og Ugla stikker av med seieren på grunn av sitt sterke engasjement og formidling av løsning. De klarer å inkludere alle på gruppa, og har en godt planlagt pitch som er godt innenfor tidsrammen. I tillegg har de en spennende og kreativ løsning som fanger juryen.» 

Vinner blå innovasjonscamop Åsly skole

FRØY – Beste løsning - Åsly skole

Juryens begrunnelse: 

Det var vanskelig å plukke ut 1 vinner da vi ble presentert mange gode og til dels sammenfallende løsningsforslag. Vi måtte derfor vurdere ut fra hvor helhetlig løsningen var. Vinnerforslaget hadde tenkt både på løsninger for å redusere flater hvor biologisk materiale kan samle seg, samt på løsninger for å rengjøre vaskeroboten og redusere forbruket av vann og kjemikalier i forbindelse med renhold. Løsningen medfører en effektivisering av rengjøringsprosessen og vi anser den som gjennomførbar med små tilpasninger. Løsningen er bærekraftig og gruppen hadde en god pitch hvor alle gruppemedlemmene deltok aktivt.

vinner blå innovasjonscamp 2022 Støren ungdomsskole

FRØY – Beste pitch - Støren ungdomsskole

Juryens begrunnelse: 

En energisk gruppe med stort engasjement og tro på egen løsning. Alle i gruppa bidrar aktiv i pitchen og de har en god presentasjon av sin løsning innenfor gitte tidsramme, og de selger løsningen godt i forhold til både at den er nytenkende og gir merverdi for oss.

Digital camp 2022

Hele 700 elever fra hele Trøndelag ble plukket ut for å delta på årets digitale camp. Elevene jobbet i grupper på sine respektive skoler, og leverte sine løsninger i videoformat. Underveis fikk elevene hjelp til idémyldring, entreprenørprosess og pitching fra representanter fra industrien, Ungt Entreprenørskap og elever fra Guri Kunna vgs. Videoløsninger ble publisertYouTube, slik at juryen kunne gi sin vurdering. 

Vi gratulerer følgende vinnere av digital innovasjonscamp! 

SalMar – Første plass - Støren ungdomsskole

Team Earl Blue

Juryens begrunnelse: 

 • Unik vinkling 
 • Tar tak i roten på problemet og presenterer en nytenkende måte å drive oppdrett på 
 • Vi opplever løsningen som kreativ og fremoverlent 
 • Gruppen har ikke bare tenkt på hva som skal til når problemet oppstår, men også hvordan vi skal jobbe for at problemet ikke oppstår i utgangspunktet 
 • Løsningen fungerer i et sirkulærøkonomisk perspektiv 
 • Gruppen leverer en tydelig og god presentasjon 

Vi gratulerer Earl Blue fra Støren skole og deres løsning «teposen»

SalMar – Andre plass - Stadsbygd skole 

Team Relaksin

Juryens begrunnelse: 

 • Kul og kreativ løsning som imponerer oss 
 • Vi liker at dere også tenker forebyggende, og presenterer en vill konstruksjon som potensielt kan bidra til å minimere utslipp. 
 • Gruppen har laget en pitch med masse energi, og vi ble helt klart revet med 

SalMar – Tredje plass - Årlivoll skole   

Team Varemottak

Juryens begrunnelse: 

 • Høy grad av kreativitet 
 • Fleksibel løsning som kan løse flere problem og betjene flere anlegg 
 • God redegjørelse for videre planer for oppsamlet avfall 
 • Teamet presenterer løsningen godt 

Lerøy Midt – Første plass - Årlivoll  

Team Behold Fæsken

Juryens begrunnelse: 

«Teamet presenterer en gjennomtenkt, kreativ og god løsning, samtidig som de tenker på miljø og bærekraft. Vi er imponerte over innsatsen teamet har lagt i produktutviklingen, noe som også ble avgjørende for at Behold Fæsken stikker av med seieren.»  

Lerøy Midt – Andre plass - Støren ungdomsskole  

Team Tang Kråkebolle

Juryens begrunnelse: 

«Andreplassen går til Støren ungdomsskole, team Tang Kråkebolle. Ideen er nytenkende, og elevene fremstår engasjert og overbevisende med ideen sin. De har gjort beregninger, og tatt høyde for at smelting kan forekomme, og løst dette også.»   

Lerøy Midt – Tredje plass - Støren ungdomsskole  

Team Laksebil

Juryens begrunnelse: 

«Tredjeplassen går til Støren ungdomsskole, team Laksebil. De kommer med en god og realistisk idé og når derfor til pallplassering.» 

FRØY – Første plass - Rindal skole 

Team Stealth brusher

FRØY – Andre plass - Skaun ungdomsskole 

Team Robotskyll

FRØY – Tredje plass - Lensvik skole 

Team GameChanger

Gjennomført i samarbeid med:

Erasmus+
Bridges aquaculture intitiative
Ungt Entreprenørskap
Guri Kunna

Blå Inovasjonscamp 2021

Vinnerne Blå innovasjonscamp 2021

Vinnerne Blå Innovasjoncamp 2021

Magneter for HMS - tørris for logistikk

Tiendeklassinger som forskere og rådgivere for børsnoterte selskap!

Under Blå Innovasjonscamp tidligere i høst, fikk Hitra og Frøya besøk av inspirerende ungdom fra Trøndelag – et besøk som neimen ikke går i glemmeboka! Unge gründerspirer hadde på forhånd fått konkrete og aktuelle problemstillinger fra tre av øyregionens bedrifter – en utfordring de tok på alvor. I retur fikk bedriftene nytenkende, kostnadseffektive og gjennomførbare løsninger – ikke rart de lot seg begeistre!

Ungdom kunne delta både fysisk og digitalt under Blå Innovasjonscamp, og til sammen engasjerte campen nærmere 500 tiendeklassinger. Under fysisk camp ble det kåret «Beste pitch» og «Beste løsningsforslag» for hver bedrifts problemstilling. Under digital camp- som gikk på samme dag som fysisk camp- ble det kåret en første, andre og tredje plass for beste løsning for de samme problemstillingene. Juryen besto av Vilde Samdal og Liv Kaia Eriksson fra Lerøy, Nina Larsen og Linn Holmen fra Frøy og Atle Wærøy og Silje Bogø fra SalMar.

Årets Problemstillinger

Fra ungdommen til Lerøy, Frøy og SalMar – her ser du årets problemstillinger, både for fysisk og digital camp, inkludert vinnerløsningene og juryens begrunnelser for disse fra fysisk camp:

Bli bedre kjent med gründerheltenes vinnerforslag her!


Fysisk camp


LERØY

GRUPPE 8 – Beste løsning - Fillan undomsskole

Gruppa kom opp med ideen om å ha renner i gulvet dekket av et gitter. Gitteret ville da fungere som det nye gulvet, med pallene stablet oppå. Slik vil vannet fra pallene samles opp, og en unngår at vann renner ut på veien. Her skal det også være en mulighet for å varme opp smeltevannet, slik at Lerøys sjåfører kan kondensere vannet når de befinner seg utenfor tettstrøk og trafikk. Behovet for å tømme oppsamlingstanken vil da bli redusert.

LERØY

GRUPPE 21 – Beste Pitch - Sunnland ungdomsskole

Gruppa kom frem til et løsningsforslag som gikk ut på å bruke tørris for å kjøle ned kassene. Tørrisen skal være i plater på utsiden av pallene. Det settes én plate tørris per pallrekke, vekselsvis på høyre og venstre side for å oppnå en jevn nedkjølingseffekt.

FRØY

GRUPPE 19 – Beste løsning - Frøya ungdomsskole

Frøyaungdommen har kalt sin løsning for «D-Spray». Her legges vaskeren i et kar eller en tank fylt med Virocid. Etter 30 minutter er det tid for spyling – vann blandet med avfetting. Løsningen innebærer også utvikling av et bevegelig hode på høytrykkspyler, med dyse for å komme til på vanskelige steder. Alle i gruppa bidro aktivt med pitchen, og de hadde stor tro på sitt gründerkonsept.

Frøys vurdering: Løsningen har absolutt et potensiale, og løsningen er – med noe videre utvikling – mulig å realisere.  

FRØY

GRUPPE 15 – Beste pitch - Rosenborg skole

Byungdommen fra Rosenborg skole har kalt sin vinnerløsning for «Aquaclean/Aquades». Dette er en videreutvikling av utstyr som allerede finnes på markedet. Her samles alle kabler i strømper, og overganger tettes med silikon – dette for å unngå groper og spor hvor skitt og mikroorganismer samles. Vaskeren rengjøres ved hjelp av et syrebad med en godkjent syre. Robotens propeller brukes for å sirkulere syra rundt i alle rom.

Frøys vurdering: Alle i gruppen bidrog aktivt og bra. Se ellers Ninas begrunnelse for hva som gjorde at de fikk prisen for beste pitch.

SALMAR

GRUPPE 4 – Beste pitch - Lade skole

Hva med å feste magneter på båt, flåte og merd? Dette mener ungdommer fra Lade skole kan bedre sikkerheten ved ferdsel på lokalitet. Magnetene kan bevege seg med bølgene. Gruppa har sett på kostnader, og de har funnet et materiale som er sjøvannsbestandig.

Slagord: Supermagnet.

SALMAR

GRUPPE 7 – Beste løsning - Grøtte skole

Lek med ordspill i slagord, men også en vinnerløsning fra ungdommen fra Grøtte skole. I likhet med gruppa fra Lade, har også denne gjengen tenkt på bruk av magneter i sitt konsept. Magneter som aktiveres og deaktiveres med en knapp. Gangbane mot merd festes med haker eller pigger. De har tenkt ut en flerbruksløsning av landgang integrert i båten. Landgangen fungerer som båtrekke under transport.

Slagord: Trygg overgang på gang!


Digital camp


LERØY

GRUPPE 1 – 1. Plass - Lundamo undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa kom raskt til poenget og stiller med en kreativ og gjennomtenkt løsning – en løsning som er gjennomførbar. Alle bidrar like mye, og alle stiller med gode argumenter for sin løsning. De fremhever løsningen og verdien av dette.

LERØY

GRUPPE 7 – 2. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa har stort engasjement og stor tro på sitt konsept. De har god argumentasjon og en underholdene pitch. Løsningen er gjennomførbar uten store endringer på eksisterende laksetrailere.

LERØY

GRUPPE 14 – 3. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Tiendeklassingene har en spennende pitch som fanger oppmerksomhet. De argumenterer godt for sitt løsning, og har klokketro på sin gründeridé. Store deler av løsningen er realiserbar, og den løser bedriftens problemstilling.

FRØY

GRUPPE 27 – 1. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa har forbedret eksisterende design på en gjennomtenkt, kreativ og nytenkende måte. Løsningen har en verdi, og den er gjennomførbar. Med noe videreutvikling vil den kunne løse flere av de utfordringene dagens design gir. Alle i gruppa er aktive i fremføringen, og de har gode forklaringer og stor tro på sitt løsning.

FRØY

GRUPPE 13 – 2. Plass - Gimse undgomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa presenterer en løsning som er kreativ og innovativ – en løsning som vil være gjennomførbar med små justeringer. Alle i gruppa er aktive i fremføringen, og de er entusiastiske og engasjerte i forhold til egen løsning.

FRØY

GRUPPE 84 – 3. Plass - Støren undgomsskole

Juryens begrunnelse: Vi har valgt å dele tredjeplassen på to av gruppene. Dette fordi begge gruppene har tenkt utenfor boksen, samtidig som dem på hver sin måte har løst deler av bedriftens utfordringene opp mot renhold av vaskerobot. Gruppene gir gode presentasjoner, og alle bidrar under fremføring.

GRUPPE 40 – 3. Plass - Årivoll skole

Juryens begrunnelse: Vi har valgt å dele tredjeplassen på to av gruppene. Dette fordi begge gruppene har tenkt utenfor boksen, samtidig som dem på hver sin måte har løst deler av bedriftens utfordringene opp mot renhold av vaskerobot. Gruppene gir gode presentasjoner, og alle bidrar under fremføring.

SALMAR

GRUPPE 119 – 1. Plass - Skaun undomsskole

Juryens begrunnelse: Gruppa fremfører en pitch hvor løsningen blir forklart tydelig, både muntlig og visuelt. De har tenkt på flere aspekter som gjør at vi som sluttkunde blir overbevist. Løsningen er enkel, nytenkende, samtidig som den er realiserbar med bruk av eksisterende tekniske elementer. Vi ser derfor på løsningen som meget kostnadseffektiv, og vi tror den er gjennomførbar. Gruppe 119 fra Skaun. med produktet «Sikkerhetsstang», er vinneren. Vi gratulerer!

SALMAR

GRUPPE 113 – 2. Plass - Skaun undomsskole

Juryens begrunnelse: En meget god presentasjon. Gruppa bruker et eksisterende produkt og integrerer dette inn i båt. Tydelig i sitt budskap, og en god visuell fremføring. Løsningen er kostnadseffektiv med sin enkelhet og materialbruk. Vi tror løsningen er gjennomførbar. Gruppe nr. 103 fra Skaun, med produktet «Rampe», er en god nummer to!

SALMAR

GRUPPE 46 – 3. Plass - Lundamo undomsskole

Juryens begrunnelse: En god presentasjon med aktive deltakere. Har med miljøaspektet i sine løsninger. Gangbane for flåte og kai, samt en fleksitunell for merder. Innovative løsninger og god argumentasjon. Gruppe 46 fra Lundamo, med produktene «Kajas bru og tunell», er vårt valg til en god tredje plass!

Erasmus+
Bridges Inovation