VELKOMMEN

Dette er YOU!

Hei, kjære elever – vår framtid!

Nå som dere nærmer dere slutten av grunnskolen står dere overfor mange muligheter for valg av videre utdanning. Hver og én av disse utdanningene er spennende og gode valg, men det riktige valget for deg – det er det du som skal gjøre! Det er et viktig valg, og det er derfor avgjørende å sette seg godt inn i mulighetene som finnes – nettopp for å gjøre et best mulig valg for deg selv. For å hjelpe dere med valget, vil vi her gi en introduksjon til hvilke utdanningsmuligheter Guri Kunna tilbyr, og hva disse utdanningsvalgene innebærer. Under hvert utdanningsvalg finner du presentasjoner av bedrifter som søker etter ulik type kompetanse. Få et innblikk i deres hverdag via tekst, video og bilder. Har du spørsmål utover det du finner her, kan du ta kontakt med bedriftene direkte. Kontaktperson er presentert på hver enkelt bedriftsside, og de vil mer enn gjerne høre fra deg.

Lykke til i valget videre!

Espen Arntsberg – rektor Guri Kunna videregående skole

Se film om Guri Kunna her!

For å se hvilke bedrifter som deltar på årets messe, klikk deg inn på hver enkelt studieretning:

Helse og oppvekstfag

Se arbeidsgivere her!

Restaurant- og matfag

Se arbeidsgivere her!

Naturbruk

Se arbeidsgivere her!

Bygg- og anleggsteknikk

Se arbeidsgivere her!

Teknikk og industriell produksjon

Se arbeidsgivere her!

Elektrofag

Se arbeidsgivere her!

Studiespesialisering

Se arbeidsgivere her!

YOU 2023

Usikker på hva du skal bli - hva du vil jobbe med?

Karrieren din påvirkes av valg du tar, men også av tilfeldigheter og hendelser du ikke har kontroll over – noe som kan være både morsomt og lærerikt. Men av og til kan du havne i en situasjon der alt snur. At veien videre blir uklar, og du mister oversikt over mulighetene og vet ikke hva du skal gjøre videre. Da kan karriereveiledning bidra. Gjennom samtaler med skolerådgivere og andre, kan dere sammen finne ut av hva du kan og hva du vil. Hvilke muligheter som finnes for deg i arbeidslivet. Hva du kan trives med, og hva du må gjøre for å komme deg videre. Alle trenger vi å føle at vi er en del av noe, at vi utgjør en forskjell. Karriereveiledning bidrar på veien!

For deg i 9 og 10 klassen

Søknadsplattformen Vigo har oversikt over søknadsfrister. Dette er en nettside det er lurt å bli godt kjent med, for det er her du sender inn din søknad.

Klikk deg inn på Vigo her.

Andre gode nettsteder er Vilbli.no og Ung.no. Her finner du inntakskalender for Trøndelag, i tillegg til mye annen nyttig informasjon. 

Klikk deg inn på vilbli.no her.

Klikk deg inn på ung.no her.

UngInfo og Ung.no har gode oversikter over hvilke valgmuligheter du har. Kanskje du finner inspirasjon og tips til yrker du har aldri har tenkt på? Så håper vi selvsagt du vil finne både nyttig og spennende informasjon, her i Guri Kunnas YOU-katalog!

Rådgiver Guri Kunna – Ola Johan Vigdal
e-post: olavi@trondelagfylke.no

Rådgiver Guri Kunna – Monika Furberg
e-post: monfu@trondelagfylke.no

Rådgiver Fillan skole – Johanna Grøntvedt Athammer
e-post: jga@hitra.kommune.no

Rådgiver Aa skole – Roger I. Schei
e.post: roger.schei@orkland.kommune.no

Rådgiver Frøya ungdomsskole – Sissel Måsøval
e-post: sissel.masoval@froya.kommune.no

Rådgiver Mausund skole – Lene Martinsen
e-post: lene.martinsen@froya.kommune.no

Rektor/rådgiver Sørburøy skole – Janne Navdal Marøy
e-post: jannenavdal.maroy@froya.kommune.no

For foreldre

Som forelder er du en viktig samtalepartner og veileder for ungdommen når det gjelder valg av utdanning og yrke. Du har kanskje kunnskaper fra egen utdanning, eller erfaringer fra arbeidslivet som du ønsker å dele. Det er ingen som kjenner ungdommens evner, anlegg, egenskaper og interesser så godt som deg. Men du kan likevel ikke ta valget for ditt barn.

Se denne siden for mer veiledning rundt dette

Husk å la ungdommen få velge selv!

En svært informativ, men samtidig lettforståelig video om hvor stor påvirkning foreldre, venner og familie har på barnas valg, og hvordan foreldre kan hjelpe barna sine, i stedet for å ta valgene.

Eleven søker via vigo.no ved å logge inn med Min ID. Ungdommens MinID blir sendt i posten til folkeregistrert adresse i desember-januar året de går 10. trinn. 

Eleven kan søke på 13 ulike utdanningsprogrammer, 5 studieforberedende fag og 8 yrkesfag. Eleven søker på den nærmeste videregående skolen som tilbyr ønsket utdanning.

Husk ungdomsretten!

Frist for å søke videregående opplæring 1. mars
Søknadsfrist på grunnlag for særskilte behov 1. februar
Frist for høyere utdanning 15. april

Opplæringskontoret for Sørfosen

Tenker du på å bli lærling?

Opplæringskontoret i Sør-Fosen er et flerfaglig kontor som hjelper bedrifter å finne motiverte lærlinger, og elever til å finne gode lærebedrifter. Vi bidrar til at bedrifter og lærlinger lykkes med en god læretid mot et fagbrev.

Mangler du fagbrev? Vi hjelper vi deg med karriereveiledning for at du skal nå ditt mål!

Les mer her!

Kontaktinformasjon

Opplæringskontorene i Trøndelag

Her finner du en oversikt over opplæringskontorene i Trøndelag.

Kontaktinformasjon til opplæringskontorene i Trøndelag

Bildemateriell for Guri Kunna VGS: VinnVinn Reklame