EH Bygg

Nybygg EH Bygg

EH Bygg

Elvemo og Hjertås Bygg er en byggentreprenør som ble etablert i 1995. Per i dag består bedriften av en administrasjon på 3 ansatte og 17 ansatte fagarbeidere i produksjon. Hos oss jobber det tømrere, byggmestre, fagskoleingeniør og en byggingeniør. Variasjon i kompetanse representerer variasjon i bakgrunn og erfaring – der vi har behov for folk som har både varierende og spesifikk bakgrunn. EH-Bygg gjennomfører byggeprosjekter fra start til slutt – med kompetanse i bedriften innen tegning, prosjektering, ledelse og utførelse. Vi tilrettelegger for kurs og videreutdanning slik at den enkelte ansatte kan oppleve utvikling og mestring gjennom en hel karriere. Gjennom å være en mindre bedrift som håndterer alle aspekter ved byggeprosjekter, er det gode muligheter for å både arbeide over lengre tid med spesifikke fagfordypninger, eller å utvide arbeidsområdene sine for å bygge videre på kompetansen – få være med å lære hvordan bransjen fungerer i alle ledd!

Yrker hos oss:

  • Byggmester
  • Tømrer
  • Ingeniør

Ønsker du vite mer om oss?

Jensen

Jens Huse Mortensvik

Prosjektleder

E-post: jens@eh-bygg.no

I en stadig mer digital hverdag, har vi de siste årene erfart at nøkkelkompetanse forflyttes fra utkantstrøk til sentrale strøk. Elvemo og Hjertås Bygg har valgt å satse på å beholde kompetanse innen tegning, prosjektering og ledelse, slik at det i årene som kommer fortsatt vil være gode muligheter for å få bred erfaring i et lokalt forankra foretak, og dermed beholde kompetanse og erfaring her i øyregionen. En rask teknologisk utvikling fører til økning i krav til alle ledd i vår bedrift, hvor tømrerkompetanse er grunnsteinen, og bransjen har et skrikende behov etter interesserte ungdommer som er nysgjerrig på å være med på å sørge for at fagkompetanse og utvikling beholdes lokalt! Ta steget inn i en bransje som stadig har behov for flere arbeidstakere som vil være med på utviklinga videre – velg byggfag på Guri Kunna VGS!