Hitra Anleggservice

Gravemaskin Hitra Annleggservice

Sammen skaper vi gode opplevelser og resultater!

Hitra Anleggservice er et av øyregionens største anleggsfirma, med over 30 års erfaring innen anlegg. Vi har i dag cirka 45 ansatte. Kjernevirksomheten er veibygging, industri- og boligtomter, skiferproduksjon, fjellsprenging, steinknusing, vann og avløp. Vi har en ny og moderne maskinpark. I I 2021 ble vi en del av KI Investeringsselskap som driver eiendomsutvikling med både salg og utleie av boliger og næringsarealer.

Våre kjerneverdier er: Handlekraft – Utadvendt – Skaperglede – Kompetanse.

Vi har et bredt spekter av fagfolk, hvorav fire er lærlinger: Daglig leder, lastebilsjåfører, anleggsledere, kontor- og administrasjonsarbeider, anleggsarbeidere, bergsprengere, mekanikere, anleggsgartnere, og anleggsmaskinførere. Blant våre ansatte har vi over tyve fagbrev, samt mesterbrev og teknisk fagskole.

Yrker hos oss:

 • Daglig leder
 • Anleggsleder
 • Anleggsmaskinfører
 • Anleggsarbeider
 • Sprengningsbas
 • Knuseverkoperatør
 • Mekaniker
 • Lastebilsjåfører
 • Anleggsgartner
 • Kontor- og administrasjonsarbeider
 • Landmålere
 • Anleggsrørlegger

Ønsker du vite mer om oss?

Linea Glørstad

Linnea Glørstad

Kontor og Administrasjon

Telefon: 953 65 319

E-post: Linnea.glorstad@hitraanleggservice.noo

Hva innebærer jobben?

Daglig leder: Overordnede ansvaret for bedriften. Oppfølging av daglig drift og prosjekter.

Anleggsleder: Leder med utvidet ansvar på de forskjellige prosjektene. HMS, fremdrift, oppfølging, byggemøter osv

Anleggsmaskinfører: Fører av gravemaskin, vals, hjullaster osv. 32-timers teoretisk kurs og 40 timers praktisk opplæring for å få sertifikat

Anleggsarbeidere: Hjelpemann, rørlegging, rørsveising, «potet», lading, steinlegging osv

Sprengningsbas: Ansvar for lading og sprengning. Eget sertifikat.

Knuseverkoperatør: Operatør av knuseverk for knusing av stein

Mekaniker: Mekaniker med ansvar for oppfølging, reparasjoner, servicer etc.

Lastebilsjåfører: Massetransport, maskinflytting

Anleggsgartner: Gartner som er spesialisert innen utomhusarbeider som for eksempel steinlegging, muring, busker og trær, planlegging av uteområder osv.

Kontor- og administrasjonsarbeider: Personal, lønn, regnskap, HMS osv.

Landmålere: Innmåling med GPS, lager kart/tegninger osv.

Anleggsrørlegger: Rørsveising ved for eksempel legging av vannledning.

Få ett innblikk i vår hverdag