On arkitekter og Ingeniører AS

On Arkitekter gruppearbeid

On arkitekter og ingeniører

Vi er et arkitektkontor med hovedkontor på Orkanger. Vi har i tillegg fast tilstedeværelse ved eget avdelingskontor i Fillan, og jevnlig tilstedeværelse ved avdelingskontor i Blått Kompetansesenter på Sistranda. Totalt teller vi 18 ansatte – med spredning innenfor flere fagfelt. Sammensetningen av kompetanse fra flere områder gjør at vi kan bistå i alle prosjektfaser innenfor bygg og eiendom.

Med en sammensetning av flere fagfelt i samme bedrift tilbyr vi et fag- og arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du god innsikt og en bred forståelse av alle aspekter ved forskjellige bygg- og eiendomsprosjekter.

Yrker hos oss:

 • Arkitekt
 • Ingeniør
 • Arealplanlegger
 • Sekretær

Ønsker du vite mer om oss?

Jens Huse Mortensvik

Jens Huse Mortensvi

Arkitekt og byggingeniør

Telefon: 960 04 392

E-post: jens@on-as.no

Arbeidsoppgaver hos oss er blant annet: 

 • Arealplanlegging, reguleringsarbeid for private og offentlige aktører
 • Byggesøknad
 • Arkitekturprosjektering, skissetegninger, søknadstegninger, arbeidstegninger
 • Byggeledelse, prosjekteringsledelse
 • Bygningsfysikk, energiberegning i bygninger
 • Prosjektadministrasjon

Eksempler på utdanningsbakgrunn hos våre ansatte: 

 • Mastergrad i arkitektur
 • Tekniske tegnere
 • Arealplanleggere
 • Juristutdanning
 • Byggingeniørutdanning

Sammensetningen av kompetanse og erfaring hos våre ansatte gir oss mulighet til å levere tjenester fra idefase til ferdig gjennomført prosjekt. Arbeidsoppgaver i gjennomføring av prosjekter varierer imellom bygge- og prosjekteringsledelse, skisse- og konsepttegninger, arbeids- og detaljtegninger – og mye annet. Vi er avhengige av at våre ansatte er gode på samarbeid på tvers av fagfelt internt og med eksterne bedrifter, at de ansatte er selvstendige og at de innehar god digital kompetanse.

Link til info om utdanning for våre ulike yrker: