Frøya kommune

Sistranda

Frøya kommune

Det er mye vi ikke vet om framtida og om hvordan yrkeslivet blir. Likevel, vi vet at det kommer til å bli nye måter å jobbe på, og at det kommer nye yrker vi ikke har i dag. Ingen vet hvor de jobber om 20 år. Se på kommunedirektøren vår Beathe; hun startet som sykepleier – i dag er hun kommunedirektør.

Vi må være villig til å endre oss og til å lære nye ting underveis. Det vet vi blir viktig. Vi vet også at vi kommer til å finne nye måter å jobbe sammen på – at vi kommer til å jobbe mer på tvers, og mer i team. Dessuten vil det i framtida, uavhengig av yrke, være fokus på digitalisering, integrering og klima og miljø. Samtidig vil det fortsatt være et stort behov for folk som jobber med barn og unge – pleie og omsorg, selv om arbeidsmåten vil bli annerledes.

Yrker hos oss:

  • Sykepleiere
  • Vernepleiere
  • Barnevernspedagoger
  • Sosionomer
  • Psykologer
  • Leger
  • Lærere
  • Barnehagelærer
  • Ingeniører
  • Fagarbeidere

Ønsker du vite mer om oss?

Line Strømøy

Line Strømøy

HR-konsulent

Telefon: 414 61 188

E-post: Line.Stromoy@froya.kommune.no