St. Olavs ambulansetjeneste

St Olavs Hospital

Ambulansetjenesten iSt. Olavs Hospital

Ambulansetjenesten har ansvar for 22 ambulansestasjoner under St. Olavs hospital sitt ansvarsområde. Avdelingen er organisert under klinikk for akutt- og mottaksmedisin. Totalt har vi:

22 stasjoner
32 operative ambulanser
40 000 oppdrag i 2021
Ca 300 ansatte med vikarer
12 lærlinger

Yrker hos oss:

  • Ambulansefagarbeider
  • Sykepleier
  • Paramedisiner

Ønsker du vite mer om oss?

Siv Bente Bekken

Seksjonsleder i klinikk for akutt og mottaksmedisin,
St.Olavs Hospital, Hitra og Frøya

E-post: siv.bente.bekken@stolav.no

Ambulansefagarbeider (2 år skole +  lærling på bil som "andre-personell")

I lærlingtiden vil du i løpet av det første året være med på bil som tredje personell. Mye observasjoner og mye øvinger. Arbeidstiden er 12 timer pr vakt, 48 timer arbeidsuke, fri på natt og fri i helg. I løpet av det første året vil det bli arrangert oppkjøring til C1, kurs i Advanced Medical Life Support og Prehospital Trauma Life Support, i tillegg til skoledager og praksis på sykehus.

Fire fagdager per år i forskjellige tema (felles for alle som jobber i tjenesten). Forberedelse til sertifisering som andre personell på bil før sommeren, slik at du kan jobbe som andre personell på bil i ordinær drift fra sommeren av.

Som andre personell går du inni turnus på aktuell base, og inngår i den årlige driften som andre personell på bil –  sammen med din veileder som er fartøysjef på bilen. Fartøysjefen er den med høyest sertifisering .

Andreårslærlingen har ordinere vakter i en 100% turnus. Vaktene kan variere fra dag, kveld og nattvakter, samt døgnvakter på distrikstsstasjoner.
I løpet av andreåret har du også vakter på «lærlingbilen» i Trondheim – her får du utfordret deg på mengdetrening i bytjeneste.

Forberedelser opp mot fagprøve i henhold til kompetanseplan.

Sykepleier

Som sykepleier må du delta på et vikarkurs som inneholder PHTLS, AMLS, Ambulanseoperativt kurs, E-læringer ihft prosedyrehåndbok, førerkort på klasse C1, samt utrykningskjøring, kode 160, 150 hospiteringstimer og førstegangssertifisering for andre personell på bil .

Prehospitalt arbeid

Treårig høyskole – Bachelor