Lerøy Midt

Lerøy

Lerøy Midt

I Lerøy Midt er vi opptatt av å skape en vinnerkultur gjennom samarbeid og læring av hverandre, på tvers av avdelingene. Lerøy skal bety noe for de lokalsamfunnene vi opererer i, samtidig som vi skal samarbeide på tvers, lære av hverandre og sammen ta selskapet fremover.

Ny teknologi og stadige endringer krever spesialkompetanse på nye områder – og det endrer behovet for fremtidens kompetanse i selskapet. Derfor ser vi verdien av å rekruttere unge og nyutdannede.

Yrker hos oss:

 • Produksjonsoperatør
 • Driftsteknikker
 • Teknikker
 • Elektro
 • Renholdsoperatør
 • Kantine
 • Administrasjonsekretær
 • IT
 • Fiskehelse
 • HMS
 • Kvalitet
 • Logistikk
 • Økonomi
 • Personal/HR

Ønsker du vite mer om oss?

Liv Kaia Gåsø Erikson

HR Rådgiver

E-post: Liv.Eriksson@leroymidt.no

Bedriften har i dag lærlinger innen flere fagområder, blant annet innen akvakultur, kjemi og prosess industrimekaniker og automasjon. Vi er på jakt etter motiverte og engasjerte kandidater som er interesserte i å stare en karriere innen sjømatnæringen. Som lærling i vårt selskap vil du få praktisk erfaring fra den daglige virksomheten. Det er derfor viktig at du har god teoretisk kunnskap, og at du er glad i nye utfordringer.

Her er en oversikt over yrker i Lerøy Midt og utdanningslø til disse

Under fanen skole/utdanning skilles det her mellom fagbrev og høyere utdanning.
Fagbrev er to år på videregående skole + 2 år som lærling.

Høyere utdanning er ofte et 3-årig forløp på høyskole eller universitet (Bachelor), men for noen av de høyere utdanningene kan det også bety et 4-årig forløp (tilleggsutdanning/spesialisering) og/eller et 5-årig forløp (mastergrad).

I svært få tilfeller er det ordinære utdanningsforløpet lengre enn 5 år av de som er listet opp her, men veterinær er et eksempel – hvor et utdanningsforløp kan vare i 5,5 – 6 år.

Vi trenger også i år dyktige sommervikarer. Dersom du ønsker en sommerjobb hos Lerøy Midt i år.

Søk sommerjobb på Lerøy her