Opplæringskontoret for maritime fag

Maritim opplæring

Opplæringskontoret for maritime fag

Norge har seks ganger så mye hav som land, og over 70% av jordens overflate er dekket av hav. Hvor tror du fremtidens jobber er? Den maritime næringen er en av landets mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer. Det er et stort behov for personer med maritim utdanning til sjøs, men også på land.

Maritim Opplæring er et bindeledd mellom rederiene og de maritime skolene for å sikre lærlinger til den maritime næringen. Vi tar inn lærlinger i alle fag hvor det er mulig å gi fagutdanning om bord på skip: Matros, skipsmotormekaniker, maritim elektriker, kokk, konditor, servitør og resepsjonist.

Våre medlemsrederier dekker alt fra små lokalferjer og innenlands kysttransport, til verdensomspennende offshorevirksomhet. Vi har rederier som seiler både innenriks og utenriks. Med så mange rederier som opererer innen ulike segmenter, er vi sikre på at du vil finne et område som passer for nettopp deg!

Sammen med våre medlemsrederier sørger vi for å sikre norske sjøfolk for fremtiden! Vi legger til rette for at du som lærling hos oss vil få en spennende og utfordrende læretid.

Våre hovedkategorier

  • Matros
  • Skipsmotormekaniker
  • Kokk
  • Servitør
  • Konditor
  • Maritim elektriker

Ønsker du å snakke med oss?

Lars Humlen

Lars Humlen

Fagkonsulent hos Maritim Opplæring Nordvest

E-post: lh@maritimefag.no

Spørsmål vi ofte får fra elevene:

Hvor god er muligheten for å få læreplass?

På landsplan mangler det rundt 150 lærlinger for å dekke næringen sitt behov. Dette gjør at de siste årene har alle kvalifiserte søkere fått tilbud om læreplass.

Passer denne utdanningsretningen for begge kjønn?
Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon og maritim næring byr på spennende muligheter. Næringen står overfor både utfordringer og muligheter innen områder som digitalisering og klima. Hvis vi skal klare å finne gode løsninger på disse utfordringene er vi avhengige av å tiltrekke oss de beste hodene, og å rekruttere fra begge kjønn. Utdanningsretningen passer for begge kjønn. Samtidig er det også ønskelig at flere kvinner velger maritime yrker.

Hva betyr det at man jobber turnus?
Som lærling jobber du turnus, som vil si at du er en periode på jobb før du er en periode hjemme på fri. Ofte er turnusen en 1:1 ordning, som vil si at du er like lenge om bord, som du er hjemme. Er du for eksempel 3 uker ute på jobb, vil du ha 3 uker fri. Turnusordningen varierer fra rederi til rederi. Du får betalt lønn for både tiden du er om bord, og for tiden når du er hjemme. I utgangspunktet vil også rederiet betale for reisen din til og fra skipet. Når du er på jobb, bor du om bord og får mat dekket.

Har jeg gode muligheter for å få jobb med fagbrev?

Det er gode muligheter for å få fast jobb etter at du har tatt fagbrev. Likevel velger ca. 80% av våre lærlinger å gå videre på fagskole eller høyskole for å bli offiserer.

Få mer info fra vår digitale brosjyre her!