Nord universitet

Nord Universitet lab

Nord universitet

Vil du jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Da er Nord universitet plassen for deg! Særlig bachelor i havbruksdrift og ledelse – en utdanning som gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i en næring som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag – i tillegg til praksis – vil gi deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.
For å kunne ta høyere utdanning må du ha generellstudiekompetanse. For opptak til høsten er søknadsfristen 15. april. Etter endt utdanning hos oss vil du være kvalifisert til en rekke yrker, både på land og til havs. En slik studieretning vil derfor åpne flere dører – gi deg flere jobbmuligheter!

Våre hovedkategorier

  • Havbruksdrift og ledelse
  • Biologi og havbruk

Ønsker du å snakke med oss?

Jim Simonsen Jenssen

FBA og tidligere student

Telefon: 75 51 76 01

E-post: jim.s.jenssen@nord.no