Skjetlein videregående skole

Kalver på Skjeltein VGS

Skjetlein videregående skole

Vår skole ligger i Trondheim, 2 km fra Klett. Vi er en offentlig videregående skole, med et internat som har plass til 27 elever. Hos oss møter du cirka 350 elever som går naturbruk, bygg- og anleggsteknikk eller teknologi og industrifag. I tillegg har vi mange elever på påbygning til studiekompetanse. Søk #levedefag på Instagram for å bli bedre kjent med oss. Om du ønsker, kan naturbruk også være en praktisk vei til realfagsfordypning.

Våre linjer

  • Dyrefag
  • Naturbruk
  • Teknologi og industrifag
  • Bygg- og anleggsteknikk

Ønsker du å snakke med oss?

Edward Georg Hagen

Edward Georg Hagen

Rektor

E-post: edwha@trondelagfylke.no

Hvem passer vi for?

For å velge grønn naturbruk må du være

  • Praktisk anlagt
  • Interessert i utendørs arbeid
  • Omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Skolen vår

Dyrelinja
Fordypning i dyrefag gir deg opplæring i å jobbe med smådyr, blant annet dyreklinikker, dyrebutikker, hundefrisører, hundeinstruktører og mange andre bedrifter. Nå er det mulig å bli lærling i dyrefaget, der du først går to år på naturbruk og deretter to år i lære i en bedrift. Du får i tillegg jobbe med gårdens produksjonsdyr, og du får erfaring i dyrking av vekster.

Hestelinja
Fordypning i hestefaget handler om dyrekunnskap og ferdigheter som er nødvendig i arbeidet med hest. Programfagene skal bidra til etisk og kunnskapsbasert yrkesutøvelse basert på gjeldende lov- og regelverk, og handler om kvalitetssikring av tjenester og produkter, dyrevelferd, folkehelse, sikkerhet, miljø og verdiskaping. Programfagene skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere, som kan møte bransjens krav og behov nå og i framtiden, og med en evne til å samarbeide tverrfaglig og internasjonalt.

Landbruk og matproduksjonslinja
Vår linje for landbruk og matproduksjon er et mangfoldig tilbud med mange interessante og praktiske emner – alt fra dyrestell og dyrking av frukt og grønt, til vedlikehold av maskiner og forvaltning av naturressurser. Du kan også kombinere dette tilbudet med realfag, og få en grønn og praktisk vei til studiekompetanse med realfagsfordypning.
Veien videre er landbruk der du kan bli agronom, eller du kan bli gartner som er et ordinært lærlingløp.
Velger du studieforberedende Vg3 naturbruk, kan du gå videre på høyskole eller universitet – med eller uten realfagsfordypning.