Åkerblå

Ansatte Åkerblå

Åkerblå

Åkerblå er et rådgivnings- og konsulentselskap med ca 250 ansatte spredt på 23 kontorer langs norskekysten  – og med tilstedeværelse i fire land. I konsernet har vi, foruten vårt største driftsselskap Åkerblå, mange ulike datterselskaper som jobber med overlappende og beslektede tilbud mot våre kunder.

Vi er en kunnskapsbedrift med mål om å være ledende på kunnskapsbasert havhelse, og vi skal bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring.

Vi betjener kunder fra blant annet oppdrettsnæringen, offentlig sektor og vi bistår i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Vår bedrift består av mange dyktige konsulenter som er spesialister innen sine fagfelt. Vi har blant annet fiskehelsebiologer, veterinærer, marinbiologer, oseanografer, sivilingeniører og tekniske inspektører. Vi har også mennesker med andre bachelor- eller mastergrader, som for eksempel innen biomarin innovasjon eller marinteknikk.

Vi leverer tjenester innen blant annet:

Fiskehelse: Som for eksempel fiskehelsekontroll og bistand under avlusing.
Miljøtjenester: Som for eksempel miljøovervåking, bunnkartlegging, strandsoneundersøkelse.
Tekniske tjenester: Som for ekesempel teknisk inspeksjon og utstedelse av anleggssertifikat.

Våre konsulenter har alle en varierende hverdag. De jobber på kontor og de bidrar i spennende prosjekter ute på felt.

I konsernet jobber det også medarbeidere som er gode på kart, reguleringsplaner, overvåkning av elver og vassdrag, forskning, ROV-teknologi for å nevne noe. Hos oss er det mange muligheter!

Yrker hos oss:

 • Fiskehelsekonsulent
 • Miljøkonsulent
 • Teknisk konsulent
 • Regnskapsmedarbeider
 • HR-rådgiver
 • Innkjøpsansvarlig
 • HMS-konsulent
 • Kvalitetskonsulent
 • Lønnskonsulent
 • Økonomimedarbeider
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • IT-konsulent

Ønsker du vite mer om oss?

Hege Lie Rønningen

HR direktør

E-post: hege.ronningen@akerbla.no

Aktuelle stillinger hos oss:

Teknisk konsulent:

For å jobbe som teknisk konsulent i Åkerblå, må du ha en sivilingeniørutdanning, teknisk utdanning (fagskole eller høyere utdanning), eller høyere utdanning innen teknikk (fortrinnsvis marinteknikk eller master). En teknisk konsulent brukes til å gjøre tekniske vurderinger og kontroller av for eksempel oppdrettsanlegg. Tekniske konsulenter kan utstede anleggssertifikat til oppdrettsanlegg – et slikt sertifikat sier noe om anleggets tilstand. En teknisk konsulent gjør også målinger og inspeksjoner, i tillegg til tekniske analyser. Deres arbeidshverdag består av dager både ute på sjøen og på kontoret.

Oseanografiavdeling

Vi har en oseanografiavdeling som gjør strøm- og bølgemålinger og som analyserer alt som skjer mellom havbunnen og overflaten. Oseanografene jobber ofte opp mot meteorologer med værmelding, eller de leverer rapporter på strøm og bølger til oppdrettsselskaper. Informasjon oppdrettsselskapet trenger for å kartlegge hvor det er best å plassere et nytt oppdrettsanlegg.

Miljøkonsulent:

For å jobbe som miljøkonsult hos oss, må du minimum ha en bachelor innenfor biologi/barinbiologi/oseanografi, men det kan også være ønskelig med en mastergrad. En miljøkonsulent gjør miljøundersøkelser rundt oppdrettsanlegg, kartlegger havbunnen, tar prøver, gjør en vurdering og skriver rapport. Miljøkonsulenten er mye ute i felt, men har også kontordager.

Fiskehelsekonsulent:

For å jobbe som fiskehelsekonsulent må du ha utdannet deg enten som veterinær eller som fiskehelsebiolog. En fiskehelsekonsulent er, som navnet tilsier, en konsulent som leies ut til en oppdrettsaktører. Her gjør de fiskehelseundersøkelser og kontroller, de tar prøver av fisken og bistår under avlusing. De skriver også resepter til medisiner kunden har behov for. Konsulenten vurderer fiskens helsetilstand, og skriver en rapport. En fiskehelsekonsulent er mye ute i felt – altså ute på oppdrettsanlegg eller på brønnbåter – men har også noen kontordager hvor de skriver rapporter eller tilbringer tid på laboratoriet for testing opp mot lakselus.

Administrasjon:

Vi har også en administrasjon som har ulik faglig bakgrunn og som til daglig støtter ledere, bistår ansatte og lager systemer for oppfølging av blant annet økonomi, personal, kvalitet, ITløsninger osv. – de ulike stillingene her ser du listet under “yrker hos oss”.